Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

aine nimetus eesti keeles: Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse
aine nimetus inglise keeles: Introduction to Informatics and hardware
aine kood: ICA0012
aine maht: 6 EAP

Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole.

Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse praktilised oskused. Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.

Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.
Küsi asju, mis segaseks jäid!

Õpiväljundid

Aine läbinud õppur:

 • teab arvutikomponentide otstarvet
 • oskab valida ja hankida arvutiriistvara
 • tunneb levinud operatsioonisüsteeme ja rakendustarkvara ning oskab neid paigaldada ja seadistada
 • oskab lahendada riistvara ja tarkvara probleeme

Ainekaart, tunniplaan

Ajakava

Ajakava ehk siis tähtajad leiab siit dokumendist.

Õppejõud

Edmund Laugasson

Õpijuhis

Virtuaalsed vahendid

ainega seotud keskkonnad

Seminaritöö

seminaritöö kaust

 • seminaritöö rühmad ja esitamise asukoht internetis palun kirja panna siia foorumisse Moodle'i kursusel. Tagasisidet tasub küsida otse praktikumis. Seminaritöö on rühmatöö kus siis tudengid moodustavad rühmad, jagavad ära ülesanded ja tutvustavad vormistatud töös oma panust rühmas.

Praktikumid

 • praktikumid IT Kolledžis
 • Virtuaalreaalsuse praktikum (Mektory) (vajalik Uni-ID'ga sisselogimine)
 • IT Essentials inglisekeelne kursus
 • PC Building Simulator on haridusalane mäng, MS Windowsi poolel paigaldatud arvutiklassides 407, 410, 319 ja 317. Vt ka kaugligipääs klassiarvutitele. Kohapeal võimalik kasutada tundide ajal. Mänguseisu salvestused tekivad dokumentide (Documents) alla, kausta nimega PC Building Simulator - need oleks mõistlik enne väljalogimist ära kopeerida võrgukettale ja peale sisselogimist uuesti tagasi kopeerida - siis ei pea nullist alustama. Nimelt kustub kasutajaprofiil ära väljalogides MS Windowsis.

Loengud

Täiendavad materjalid

NB! Aine Moodle'i kursusel on täiendavad materjalid.

Martin Vool, ettekanded:

Hindamine

 • Cisco IT Essentials inglisekeelne kursus (lõpeb eksamitega): ≤33p
 • seminaritöö: ≤33p
 • praktikumid (IT Kolledžis + Mektorys): ≤34p

Võimalik ka hindamine eritingimustel

Aine arvestus eritingimustel

võimaluste kirjeldused

Moodle keskkond

Kursuse aadress Moodle keskkonnas. Sisselogimise teabe saab tunnis õppejõult ja leiab ka virtuaalsete vahendite all

Salvestused

Salvestused leiab siit. Kuna Echo360 on hakanud ka salvestuste vaatamiste eest tasu küsima, siis säästmise eesmärgil on videod alla laaditud ja üles pandud eraldi kausta. Seal üks video näitab ekraani jagamist ja teine kaamerapilti esinejast.

Lingid


Kuulamist-vaatamist

Varasemad

Tagasiside