Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse

From EIK wiki
Jump to: navigation, search

Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse praktilised oskused. Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma. Ehk siis tegemist ei ole nõukogudeaegse lähenemisega kus aine konspekt või üks õpik andis vastused kõikidele küsimustele. Siiski on aine tundides, materjalides ja ka käesoleval lehel antud piisavalt viiteid ja juhiseid vajaliku info leidmiseks ning silmaringi laiendamiseks. Selline lähenemine on valdavalt levinud mitmetes kaasaegsetes ülikoolides. Oluline on osata sõnastada probleem ning otsingusõnad interneti otsimootorites. Lisaks on olemas õppeaine kiirsuhtluskanal info küsimiseks sisuliselt reaalajas. Ka on võimalus oma ekraani jagada erinevail viisil kui ei oska küsida (vt kiirsuhtluse alla). Õppejõu viki lehel on lisaviited erinevate kanalite kaudu suhtlemiseks. Iga tudeng konstrueerib oma arusaama ja teadmised just talle sobival viisil, mis vastab tema hetke teadmistele. Kellel vajalikud teadmised juba olemas siis võimalik sooritada hindamiseks vajalikud tööd ja saab aine kiiremini sooritatud.

Aine kood: ICA0012

Aine läbinud õppur:

 • teab arvutikomponentide otstarvet
 • oskab valida ja hankida arvutiriistvara
 • tunneb levinud operatsioonisüsteeme ja rakendustarkvara ning oskab neid paigaldada ja seadistada
 • oskab lahendada riistvara ja tarkvara probleeme

Ainekaart (PDF) | ÕIS.

ÕISis olev õppematerjali viide viitab siia lehele! Eraldi loenguid ÕISi ei laeta, sest kui teed ainet järele ja ei deklareeri siis ei näe ÕIS'is asuvaid materjale. Aine viki on üks ja ainus koht kuhu kõik koondub ja eraldi asuvad materjalid on siit lehelt viidatud.

Töövahendid

Kuigi EIK'is saab kasutada virtuaallaboreid ja arvutiklassides olevat tehnikat siis kõiki asju virtuaallaborites teha ei saa ja kui soovitakse kaasa võtta virtuaalmasinaid siis on seda lihtsam teha oma (süle)arvutiga.

 • võimalusel palun võtta (süle)arvuti kaasa. Võimalusel võib juba eelnevalt ette valmistada ka virtuaalmasinad
 • USB-mälupulk, soovitavalt 8 GB või suurem (alglaaditava ISO kirjutamiseks) - olenevalt ISO-fail suurusest võib sobida ka väiksem
 • microSD kaart, soovitavalt 16 GB või suurem (Raspberry Pi sees kasutamiseks)

Õppejõud

Edmund Laugasson

Koostöö

Küsi asju, mis segaseks jäid!

Aine materjalid

Videosalvestused

Loengud

Praktikumid

Praktikumide raportite koostamisel julgustan kasutama ka käsurea salvestamist ekraanivideona - vt linkide all käesoleva viki lõpus.
Seal ka viited käsurea pildistamiseks juhul kui peaks vaja olema vaid käsureal töötavat programmi kasutada.

Virtuaalmasinad

Hindamine

Eksamihinne kujuneb jooksvate tööde põhjal:

 • 2 praktikumi, á 25p
 • 1 probleemilahendus - punktid vastavalt valitud ülesandele (arvestuslikult vähemalt 5p)
 • seminaritöö 45p, tähtaeg (esitamine loengutes): 5.04.2018
 • ajagraafik tuleb akadeemilisest kalendrist
 • NB! Soovitav on mitte jätta töid viimasele minutile!
 • Kui soovite teha rohkem praktikume ja probleemilahendusi kui nõutud siis neid arvestatakse 50% punktidest.
 • maksimaalne hinne on 3, eksam on neile kes taotlevad hinnet 4 või 5

Eksam

 • eksam on vabatahtlik ja neile kes taotlevad hinnet 4 või 5

Lingid

Varasemad

Tagasiside

... saab anda siin veebivormis.