Tac

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Autor

Sten Nukki

Rühm: A21

Esitamise kuupäev : 06.12.2015

Sissejuhatus

tac on üks linuxi käskudest, mis kuvab ühe faili sisu või mitme faili liitsõnumite sisu. Sarnaselt cat käsule , toimub sisu kuvamine tac käsuga vastupidises järjestuses. Käsk nimega tac ongi tegelikult teistpidi loetledes "cat", millest järeldub ka tema töö põhimõte. Antud utiili saavad kasutada kõik kasutajaõigused. Nagu eelpool sai mainitud, siis käsu tac sisetamisel koos failiga kuvatakse kõik faili sisu vastupidiselt. Ehk täpselt ridade järgi trükitakse viimane esimesena ja esimene viimasena. Antud käsk tuleb üsnagi kasuks, kui tegu on suure failiga, kus kõige algsemaid andmeid on vaja kätte saada. Juhul kui ühtegi faili pole antud või selle asemel on märgitud "-" , kuvatakse kõik sisendi (stdin) sisu vastupidises järjekorras. [1]

Kasutamine

Antud käsku kasutatakse lihtsalt, sisestades sõna tac. Seejärel võib juurde lisada täpsustatav võti (option). Kõige lõpuks tuleb lisada fail, mida soovid näha vastupidises järjestuses.

tac [OPTION] [FILE] 

Kui on soovi kasutada kahte faili, siis antud käsk näeb välja selline:

tac [OPTION] [FILE] [ADDITIONAL_FILE]

Juhul kui tuleb ette olukord, kus faili pikkus on liigagi pikk, siis võib kasutada klaviatuuri kombinatsiooni CTRL + C, et peatada käsu tac töö täideviimist. [2]

Kasutamise valiku võimalused

tac käsul on ainult 3 võtit töö lihtsustamiseks:

  • -b, --before - Lisab eraldaja "pärast" asemele eraldaja "enne"
  • -r, --regex - Tõlgib eraldaja tavapäraseks väljendiks
  • -s, --separator=STRING - Kasutab reavahetuseks STRING eraldajat

Samuti on ka 2 lisavõtit:

  • --help - Väljastab info käsu kohta
  • --version - Väljastab info versiooni kohta

[3]

Näited

Kõige tavalisema töökäsu sisetamine:

tac file.txt

Kasutame alguses käsku cat, et näha faili reastust algusest lõpuni õiges järjestuses:

cat file2.txt
1. A
2. B
3. C
4. D

Kasutame järgmisena käsku tac, et reastada faili nimekiri vastupidises järjestuses:

tac file2.txt
4. D
3. C
2. B
1. A

Kasutades koos teiste võtmetega mitmikveergudega faili vastupidiseks järjestamiseks

cat records 
---1---
1
2
3
---2
A
B
C
---3--
a
b
c
tac --before --regex --separator=^---[0-9]+-*$ records
---3--
a
b
c
---2
A
B
C
---1---
1
2
3

[1]

Lisaks

Paar stsenaariumit, kus käsk tac tuleks kasuks:

  • Logi failidest informatsiooni kätte saamiseks
  • Java veateadete kiirelt analüüsimiseks
  • Erinevate serverite logide uurimine
  • Kui vajad mingit vanat faili leida, kuid sa ei tea kus , see asuda võiks

[4]


Kokkuvõte

Minu arvates tac on üsna mugav ja vajalik käsk. Kuna paljud on arvatavasti harjunud kasutama ainult cat käsku, siis kindlasti tuleks igatigi abiks see, kui saaksid näha faili lõppu algusest. tac käsu õigus on kõikidel kasutajatel, kuid tuleks veenduda, et antud fail ei oleks liiga pikk või kuidagi süsteemi kahjustav.

Kasutatud kirjandus