Talk:Access Control List

From EIK wiki

Access Control Listi kasutusjuhend on ülevaatlik ja annab meile küllaldase arusaama tema vajalikkusest ja kasutamisvõimalustest. Piltide ning seletuste näol on kasutusjuhend lihtne ning arusaadav ka tavakasutajale.Positiivsest küljest võib veel välja tuua kasutatud allikate arvukuse ning lisaks kasutusjuhendile, on seletatud ka pääsupiiramisloedndi tüübid ja toimimine. Negatiivsest küljest võib välja tuua selle, et on jäetud seletamata "Advanced Security Settings"-i lisavõimalused, näiteks kuidas kasutaja saaks vaadata, kas seatud piirangud ja õigused ka kehtivad. Samuti oleks võinud ka välja tuua peamiste probleemide lahendusi, näidete näol, mis tekivad "Allow" ja "Deny" kasutamisel ning kui kasutajad kuuluvad mitmesse erinevasse rühma.Kokkuvõtvalt oli kasutusjuhend hästi tehtud, ning andis ülevaate ACL-i kasutusvõimalustest, kuid puudusid vastused probleemidele, mis võivad tekkida piirangute ja õiguste sättimisega.

--Jvahtre 12:58, 17 October 2010 (EEST)