Talk:Adduser & useradd

From ICO wiki

Retsenseerija: Ivar Ambos, 07.05.2011

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Autor 0,5 0,5 Korras.
Skoop 0,5 0,5 Korras. Autor on kirjutanud, et eeldatakse käsurea tundmist. Seega referaat ei ole mõeldud tavakasutajale.
Sissejuhatus 0,5 0,5 Korras. Lühidalt koostatud ülevaade useradd ja adduser kasutamisest.
Tehniliselt korrektne 1 1 Korras.
Käsud on tekstitst eristatud 1 1 Korras. Referaadis kasutatud käsud on tekstist eristatud.
Tekstist eristatud võtmed, kaustad, kasutajad ja grupid. 0,5 0 Tekstis kasutatavad võtmed, kausta nimed, kasutajad ja grupi nimed võiksid olla eristatud. Näiteks teha rasvaseks.
Võtmed 1 0,5 Välja on toodud ainult mõned võtmed, tegelikult on neid rohkem.
Näited 2 2 Korras. Näidetes on selgelt näha adduser ja useradd erinevused.
Õigused käskude kasutamiseks 0,5 0 Referaadis on mainimata, et adduser ja useradd kasutamiseks peab olema root õigused.
Vormistus 1,5 1,5 Korras. Korrektselt vormistatud.
Kirjavead ja õigekiri 1 0,5 Referaadis esineb mitmeid kirjavigu.
Kokku 10 8

Autor: Toomas Rohumets, 11.05.2011

Kõrvaldasin referaadis esinenud vead. Lisasin teave, et käskude kasutamiseks peab olema juurkasutaja õigused. Tõstsin esile tekstis kasutatavad võtmed, kasutajad, grupi nimed ja kaustad.


Tekstis kasutatavad võtmed, kausta nimed, kasutajad ja grupi nimed on tekstist eristatud. Kirjavead on parandatud. Lisatud on teave, et käskude kasutamiseks peab olema juurkasutaja õigused. Oleks võinud välja tuua rohkem võtmeid. Hinnag peale parandamist 10/9,5.

Retsenseerija: Ivar Ambos --Iambos 19:54, 11 May 2011 (EEST)