Talk:Codezilla

From ICO wiki

Retsensioon analüüsile

Idee on minu arvates väga hea ja võiks kindlasti leida ka reaalset rakendust. Kirjelduses on selgelt väljatoodud idee üldine kontseptsioon ning samuti on positiivne, et on mõeldud projekti võimaliku edasiarenduse peale. Oleksin siiski oodanud, et kirjelduses peatutaks natuke pikemalt rakenduse põhimõtete lahtiselemiseks ehk kuidas täpsemalt mõjutab see konverentsikeskuse töötaja tööülesannete täitmist ja mida võiks sellise rakenduse kasutamine väikestele konverentsikeskustele konkreetsemalt juurde anda.

Kasutajarollide juures kirjeldatud konverentsikeskuse administraatori võimalikud operatsioonid annab huvitatud osapooltele hea ettekujutuse, mida rakendusest oodata ning ka arendajal on võimalik sellejärgi esialgne kava luua. See koos Must have funktsionaalsuste all väljatoodud väljade kirjeldusega, loob ettekujutuse vajalikust andmebaasistruktuurist, äriloogikast ja kasutajaliidesest. Lisaks sellele on tegijad väljatoonud ka esialgse versiooni kitsendused ja võimalikud probleemid, mis näitab, et on viitsitud juba mõelda, kuidas antud rakendust tegelikult implementeerida.

Tegijad on analüüsi edasiarendanud ja loonud ka andmebaasi ning „kirsiks tordil“ olevad rakenduse vaadete visuaalsed kujutised, mille järgi on huvitatud osapooltel juba väga hea edasi minna. Seega üldiselt hindaks antud analüüsi hindega „4“ ehk „väga hea“. Maksimum punktidest jääb puudu konkreetsem üldkirjeldus, mida rakendus juurde annab. Kuna arendajana võib sellisest analüüsist piisata, siis ärilisest küljest jääb sellest kliendile presenteerimiseks väheseks.


Retsenseeris meeskond Maker

Retsensioon valmislahendusele

Retsenseeris meeskond Sildur

Meeskonna „Codezilla“ rakenduse eesmärgiks oli luua broneeringusüsteem konverentsikeskusele. Järgnevalt analüüsime lõpptoote funktsionaalsust ning anname mõningase tagasiside testimiselt.

Rakenduse käivitamiseks oli meeskond teinud nii pdf-dokumendi, kus anti põhiline info rakenduse käivitamiseks kui ka sql-skripti, millega sai luua andmebaasi (skript ei lisanud andmeid andmebaasi, vaid tegi ainult tabelid). Rakenduse eduka testimise alustamiseks oli vajalik esmalt jooksutada konsoolirakendust, mis tekitas andmebaasi mõningad olulised read – kasutajainfo sisselogimiseks ning lisas mõningad broneeringud andmebaasi.

Üldmulje rakendusest on suurepärane. Rakenduse käivitamisel avaneb sisselogimiseks aken ning pärast edukat sisselogimist avaneb uus aken, mis võimaldab sooritada erinevaid tegevusi – alates broneeringute lisamisest kuni aruannete genereerimiseni (aruandeid on võimalik väljastada xls-faili!). Kõikidele nuppudele on realiseeritud meetodid ehk lõpptoode on väliselt viimistletud lõpuni. Väljalogimisel rakendus ei sulge vaid kuvatakse uuesti sisse logimise aken ehk väga mugavalt on võimalik vahetada kasutajat.

Broneerimise funktsioon on lisatud kaheastmeliselt – esmalt on võimalik teha nö kinnitamata broneering ning seejärel kinnitatud broneeringud eraldi vaates. Uue broneeringu lisamisel tehakse esmalt kinnitamata broneering, mis tuleks hiljem kinnitada, et muuta broneeringu staatust. Arvatavasti oleks mugavam, kui saaks kohe teha ka kinnitatud broneeringuid, kuid lõpptoote kvaliteeti see ei muuda. Broneeringu tegemisel tuvastakse kohe ka võimalik vastuolu kui näiteks on ruum päevaks broneeritud või kui soovitakse ületada maksimaalset istekohtade arvu ruumis suure arvu osalejatega. Broneeringu tegemisel on võimalik jooksvalt lisada ka uusi kliente, mistõttu ei pea esmalt veenduma kas selline klient on andmebaasis või mitte. Igal juhul on see väga hästi realiseeritud. Kliente on võimalik redigeerida, kuid mitte kustutada ehk kui klient on kord juba andmebaasis, siis need andmed peaksid säilima ka „kobakäpast“ administraatori tegutsemisel.

Samas, mõningad aknad või vaated on läbi mõtlemata, mistõttu nende vajalikkus on küsitav. Näiteks ei ole hästi läbi mõeldud keskuse plaani kuvamine. Nimelt kuvatakse küll ruumide loend koos põhimõttelise skeemiga ja võimaldatakse ruumide andmete muutmist, kuid sellega funktsionaalsus ka piirdub. Retsensendi arvates võiks ruumi selekteerimisel tekkida võimalus teha ka broneering antud ruumile ja/või näha loetelus paari järgmist broneeringut.

Meeskonna analüüsi uurides on näha, et pea kõik kohustuslikult seatud eesmärgid on rakendusega täidetud. Ainsana on jäänud realiseerimata kalendervaade, mis oleks võimaldanud näha iga päeva jaoks broneeritud ruume ühes kuus. Nice-to-have funktsioonidest on jäänud realiseerimata rohkem. Näiteks ei ole ruumidel hinnainfot või vähemasti seda ei kuvata ega ei toimud ka e-kirjade saatmist, kuid igal juhul realiseeritud funktsionaalsus on piisav rakenduse edukaks toimimiseks.

Rakenduse realiseerimisel on kasutatud DAL ja BLL loogikat ehk andmebaasist andmete kättesaamiseks kasutatakse loengutes õpetatud lähenemist. Küll aga ei kasutata traditsioonilist MVVM lähenemist, sest kõik funktsioonid on realiseeritud otse *.xaml.cs failides. Samas on kasutatud „binding“ funktsiooni vaadete eriosiste realiseerimisel ehk ei ole kasutatud ka „hardcode“-tud lähenemist, mistõttu on koodi retsensendil meeldiv uurida. Rakenduse ülesehitus koodi tasandil tundub loogiline ja arusaadav, küll aga oleks võinud vaated olla koondatud omaette kausta. Eriti arvestades, et BLL kihis on kõikidel objektidel omaette kaustad. Üldiselt jääb silma, et väga palju kommentaare pole kasutatud, kuid näiteks on selgesti välja toodud „välisabi“ ehk lingid foorumipostitustele, mida on kasutatud rakenduse realiseerimiseks.

Üldiselt on meeskond „Codezilla“ koostanud suurepärase rakenduse, mis oleks juba praegu realiseeritav väiksema konverentsikeskuse ärilise rakendusena. „Nice-to-have“ funktsioonide lisandumisel oleks tegemist müügikõlbuliku lahendusena ehk professionaalselt tehtud süsteemiga.