Talk:File Server Resource Manager (FSRM)

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Antud referaadis on väga põhjalikumalt ja detailselt jutustatud kuidas installida ja haldada File Server Resource Manager. Eriti on hästi autor käsitles järgmised FSRM osad nagu quota, screening managememt ja failide filtrid. Rõõmustas ka see, et autor seletas mida tähendab soft ja hard quota (paljud sellest ei tea), kirjeldas tähtsamad FSRM osade omadusi ja sätteid nii detailselt kui võimalik.

Kuid kahjuks 2 osi jäi mainimata ehk Classification Management ja File Management Tasks. Oleks väga hea kui autor kirjeldaks või mainiks neid natukene ka, näiteks mida teeb classification Rules.

Üld mulje referaadist jäi väga hea ning mina lugesin seda juhendit hea meelega ja mõtlen et teised lugevad ka.

Pavel Kodotšigov AK22Storage Reports Management

Lisatud subjektis nimetatud osa juhendisse 05.04.2011

Karel Niine