Talk:HardwareMonitoring

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Lõpptoote Retsensioon meeskonnale Hardware Monitoring

Analüüsi retsensioon meeskonnale Hardware Monitoring (tiimilt ERROR IM002)

Plaanitava rakenduse puhul on tegemist monitoorimislahendusega, mille otstarve on mõõta ja jälgida arvuti riistvara seisundit iseloomustavaid mõõdikuid ja anda kasutajale nendest ülevaade.

Idee on selgelt ja kindlalt piiritletud. Eesmärk on konkreetne ja lennult hoomatav. Positiivne on “lahtiste otste” puudumine projekti kirjelduses. Ei jää muljet, et hakkame otsast pihta ja vaatame, mis funktsionaalsus lõpus õnnestub realiseerida. Eesmärk on selgelt sõnastatud. Projekti kirjeldus on lühike, kuid see võib olla pigem positiivne märk ega anna alust projekti lihtsaks pidada. Plaanitava rakenduse idee on ka reaalselt kasutatav (kuigi analoogsed lahendused ilmselt hulgaliselt saadaval).

Miinustena võib analüüsile ette heita:

  • andmebaasi rolli ja ülesehituse kirjelduse puudumist
  • jääb mulje, et projekt ei hõlma kasutajapoolset sisendit (ok, nice-to have osas on mainitud seadistusvõimalusi)
  • kirjeldamata on kasutusjuhud

Positiivsena võib välja tuua, et lahendus on jooksult laiendatav. Kirjeldatud idee puhul oleks näiteks edasiarendusena mõeldav väike BI dashboard, mis võimaldaks vältida arvnäitajatest koosnevat logirägastikku ja kuvada kasutajale arvuti riistvara KPI-sid visuaalselt ülevaatlikul ja haaraval moel. BI ja andmete visualiseerimine on tänapäeval pop teema.

Probleemiks võib osutuda rakenduse testimine osas, mis puudutab riistvaraosade kriitiliste piiride saavutamist. Kriitiliste piiride saavutamine võib olla tülikas, kulukas ja eelnevast tulenevalt ka soovimatu tegevus, mida ei taheta reaalsuses isegi testimise käigus saavutada. Tõsi, testimise käigus võib hoiatusi esile kutsuva kriitilise nivoo tehislikult allapoole nihutada.

Kokkuvõttes on meie hinnangul plaanitava rakenduse edu võtmeks kasutajaliides. Monitoorimisprogramm võiks olla suuteline andmeid väljastama erinevas detailsusastmes, sõltuvalt kasutaja vajadustest. Esmane vaade võiks olla üldine, ülevaatlik ja värviline, võimaldades kasutajal vajadusel järk-järgult navigeerida detailsema infoni. Kriitilisest seisust teavitavad hoiatused/teavitused on samuti antud kontekstis üsna olulised.

Lõpptoote retsensioon tiimi HardwareMonitoring lõpptootele (tervitustega tiimilt ERROR IM002)

Esimese plussina võib välja tuua, et 5-6-st pisteliselt tutvumiseks allalaetud tööst oli see esimene, mis probleemivabalt käima läks.

Projekti analüüsis oli must-have funktsionaalsusena välja toodud CPU, GPU, RAM, emaplaadi ja kõvaketaste kohta info kuvamine. Mainitutest CPU, RAM ja kõvakettainfo kenasti olemas. GPU ja emaplaadi kohta infot ei täheldanud. Seadistustes ja andmebaasi all küll viide GPU-le leitav, kuid infot baasi ei salvestata. Must-have nõudena oli analüüsis mainitud ka taustal töötamise võimekus, mis ka kenasti toimib. Programmi peaakna saab sulgeda ja taaskuvada tray all kuvatava ikooni kaudu. Analüüsis lubatud kriitilistest piiridest teavitamise hoiatused on lahendatud värvilahendusena, kus avalehel kuvatavad näidikud teatud nivoo saavutamisel muudavad värvi. Väikse kõrvalmärkusena olgu mainitud, et CPU koormuse näidik ja sellega kõrvutatud windowsisse sisseehitatud tegumihalduri näitaja käivad küll ühte sammu, kuid väärtused on mõnevõrre erinevad (tegumihalduri näit keskmiselt 10% võrra suurem). Millest see võib tingitud olla?

Nice-to-have funktsionaalsusest on realiseeritud seadistustega seonduv, mis võimaldab kasutajal „linnutada“, milliseid näitajaid avalehel kuvatakse.

Üldmulje rakendusest on hea. Rakendus täidab planeeritud funktsionaalsust. Norida võib kasutajaliidese disaini osas, mis võiks olla interaktiivsem ja esteetilisem (eriti Andmebaasi-tab). On selge, et antud olukorras ja ajaraamides on tiim keskendunud rakenduse põhifunktsioonidele ning väline külg jäänud tahaplaanile. Antud kontekstis igal juhul tubli töö.

Lõpptoote retsensioon meeskonnale Hardware Monitoring (meeskonnalt TeravMDB)

Funktsionaalsus

  • Käivitus ilma probleemideta.
  • Kuigi rakendus võib tunduda triviaalseks, selle realiseerimine õpetab palju uusi kasulikku asju.
  • Väga huvitav idee ning tore näha, et väga suur osa Must-be ja mõned nice-to-have funktsionaalsusest loodud rakenduse lõpptootes olemas. Seadistuste muutmise funktsioon väga huvitav.
  • Rakenduse kasutajaliidest lihtne kasutata ja väga arusaadav ka uuele kasutajale. Tore, et oli lisatud rakenuduse kasutamise lihtustamiseks ka help.

Lähtekood

Projekti dokumentatsioon hästi kirjutatud, samuti olemas litsents. Kood on hästi loetav ja struktureeritud ning jaotatud kaustadesse, mis teeb ka rakenduse toimimisest arusaamise lihtsamaks. Oli kasutatud MVVM mudelit üldiselt väga hästi. Samas esinesid mõned klassid, mida ei olnud kordagi kasutatatud. Ilmselt oleks vaja olnud lihtsalt kiiret koodi korrastamist.

Väga meeldis see fakt, et mõned koodi osad on viidatud kasutatud allikatele, teeb koodi arusaamist veel paremini selgeks.

Tähelepanekud

Koodis olid mõned väljakommenteeritud osad, mis oleks võinud olla lõpptootes ära kustutatud. Tore näha, et rakenduse arendamine ei jäänud viimasele minutile ning arendus toimus pidevalt kõigi meeskonnaliikmete enam-vähem võrdse osalusega.

UI on hästi lihtne ja arusaadav, aga see ei tähenda, et see on halb, pigem ütleksin, et see on pluss. Aga tahan tähelepanu pöörata “Database” tabile, kui ma teen akna suuremaks andmebaasi UI jääb samaks ning teeb selle tabi ja andmebaasi tabelit halvemini loetavaks, küll teised tabid töötavad nii nagu peab.