TeravMDB

From ICO wiki


Rühmatöö aines Programmeerimine C# keeles

Meeskond

 • Alan Alliksoo
 • Aleksandr Petrushihin

Lähtekood: http://enos.itcollege.ee/~aallikso/teravmdb/

Idee

Lihtsustame kasutajatel meeles pidada, millal nende lemmikseriaale vaadata saab (seriaalide raamatukogu).

Tehnoloogia

 • C#
 • WPF
 • SQL

Analüüs

Analüüs Analüüs TeravMDB - teleseriaalide raamatukogu

Analüüs rakendusele. (Mida see endas sisaldab? Mis on selle eesmärk? Mida tavakasutaja sellega teha saaks? Milliste osade realiseerimine võib osutuda problemaatiliseks?) Kui on tööjaotus paigas, siis tuua ka see välja.

Eesmärk on luua teleseriaalide raamatukogu, mis võimaldab hoida informatsiooni erinevate seriaalide kohta ühes kohas ning tellida teavitusi endale huvipakkuvate seriaalide kohta vastavalt kasutaja eelistustele. Arvestades, kui palju seriaale tänapäeval tehakse, siis on võimatu inimesel kõiki seriaale hoomata ning uute ilmumisaegu teada. Lisaks on tänapäeval ka väga palju huvitavaid seriaale, kuid seoses sellega, et seriaalide hooajad algavad erinevatel aegadel ning hooaegade vahele jääb sageli rohkem kui kuus kuud, siis endale huvitavate seriaalide uute hooaegade alguse kuupäevi on väga raske meeles pidada. Käesolev rakendus on kui raamatukogu, mis hoiab informatsiooni seriaalide kohta, omades ka kasutajale vajalikke lisafunktsioone. Antud rakenduses on loodud seriaalide andmebaas koos informatsiooniga nende kohta, et kasutajal oleks mugav omada ülevaadet erinevatest seriaalidest. Andmebaasis on olemas info seriaali nime, žanri, ilmumisaasta, hooaja numbri jne kohta ning seriaali illustreeriv pilt (pildigalerii). Andmebaasi haldaksime meie kui rakenduse loojad ise. Rakendus võimaldab saada jooksvat teavet kasutajale huvitavate seriaalide ilmumisaegade ja uute hooaegade/osade kohta. Tavakasutajal on võimalik otsida seriaale erinevate parameetrite järgi ja tellida endale teavitusi, kui talle huvipakkuval seriaalil algab uus hooaeg. Lisaks on võimalik kõiki seriaale hinnata, mis võimaldab näha ka teiste kasutajate hinnanguid teosele. Kasutajate arvamusest on võimalik moodustada nii üldiseid edetabeleid, aga ka edetabeleid žanri ja ilmumisaasta järgi. Problemaatiliseks võib osutuda teavituse saamine e-kirjana, seetõttu on esialgu planeeritud teavitus programmisiseselt. Kui võimalik, siis arendame ka võimaluse saada teavituse e-posti teel. Selline lahendus tähendaks ilmselt programmi ühendamist meiliserveriga, kuid hetkel meil puuduvad teadmised, kui keerukas ja aeganõudev sellise funktsionaalsuse teostamine oleks. Ideaalis võiks olla tegemist veebipõhise rakendusega, kuid esialgu ei ole rakenduse veebis kasutatavaks tegemine prioriteetne, sest see võib osutuda ajamahukaks, ning esmane eesmärk on põhifunktsionaalsus veatult tööle saada. Käesoleval hetkel ei ole veel tööjaotus paigas.


Tuua välja nimekiri funktsionaalsusest, mida plaanitakse kindlasti teostada (must have).

Käesolevas rakenduses on planeeritud alljärgnev info andmebaasi salvestada seriaalide kohta (seda on võimalik tavakasutajal ka näha):

 • Seriaali pealkiri.
 • Seriaali žanr.
 • Seriaali ilmumisaasta.
 • Seriaali hooaja number.
 • Pilt seriaali ilmestamiseks.

Kasutajatel on võimalik:

 • Luua rakenduses konto.
 • Otsida seriaale kindlate parameetrite järgi.
 • Salvestada endale huvipakkuvad seriaalid olles kasutajaga sisse logitud - näiteks seriaalid, mida soovitakse vaadata või mida juba on vaadatud. Nii on kasutajal mugav jälgida, millised seriaalid on veel vaatamata, kuid mida oleks huvi vaadata (kasutajal on võimalik tekitada endale n-ö soovinimekiri).
 • Tellida teade, kui huvipakkuval seriaalil tuleb välja uus hooaeg - kui kasutaja on seriaali endale soovinimekirja salvestanud ning soovib teadet uue hooaja alguse kohta, siis saadetakse kasutajale kirjalik teade selle kohta, et uus hooaeg on alanud ning seda seriaali on võimalik vaadata.


Nimekiri funktsionaalsustest, mis võiks olla, aga mida ei pruugita ajapuuduse tõttu realiseerida (nice to have).

Rakenduses võiks olla rohkem informatsiooni iga seriaali kohta (ehk siis võimalusel lisaksime järgneva informatsiooni andmebaasi):

 • Seriaali lühitutvustus.
 • Näitlejad, kes seriaalis mängivad.
 • Võimalik vaadata kasutajate poolt antud hinnanguid antud seriaalile.

Lisafunktsioonid:

 • Raamatukogusse sisselogimise võimalus erinevate kasutajatega.
 • Võimalusel soovime välja töötada ka funktsiooni, et kasutajad saaksid hinnata seriaale, et teistel kasutajatel oleks võimalik antud hinnanguid vaadata.
 • Rakendus võiks ka väljastada aruandeid - näiteks ülevaade tellimustest, mida kasutada on seriaalide kohta teinud.
 • Kasutajale edastatakse teade endale huvitava seriaali uue hooaja kohta e-posti teel.
 • Veebipõhine rakendus.
 • Rakendus võiks osata kasutajatele soovitada uusi andmebaasi lisatud seriaale, mis võiksid kasutajaid huvitada.
 • Seega kui rakendus omab ülevaadet ühe kasutaja eelistustest (nt žanr, näitlejad), siis nende järgi võiksid tekkida uute seriaalide soovitused.
 • Visuaalselt kena kasutajaliides.

Kasutajaliidese disain

22685121 1415552925209625 187925714 n.png

Blogi

 • 19.09.17 Meeskonna moodustamine
 • 28.09.17 Meeskonna vestlusgrupi loomine
 • 29.09.17 Ideede korjamine
 • 21.10.17 Kasutajaliidese disain
 • 22.10.17 Wiki lehe ja TFS konto tegemine
 • 05.11.17 Projekti analüüs
 • 12.11.17 Retsensioon projektile SharpResto
 • 17.12.17 Prototüübi esitlemine
 • 20.01.18 Projekti kaitsmine
 • 24.01.18 Retsensioon projektile HardwareMonitoring