Talk:Kill

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
  • kill- käsu parameetrid oleks võinud selgitada paremini. Algajale jääb arusaamatuks artiklis olevate parameetrite tähendus
  • Üldine ülevaade teemast on olemas ja on selgelt piiritletud
  • Näited on väga hästi välja toodud
  • Artikli sisuline tase on kõrge ja on näha et koostaja valdab teemat hästi kuid inimesele kes antud teemaga enne kokku pole puutunud jääb artikkel pisut liiga keerulise sõnavara pärast arusaamatuks.

Mõned terminid oleks võinud siiski lahti seletada

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,5 Põhiline osa kill käsust on välja tootud
Artikli tutvustus 0,5 0,4 Artikli tutvustus on olemas
Sissejuhatus 0,5 0,5 Sissejuhatus on piisav
Tehniline korrektsus 1 1 Artikkel on tehniliselt korrektne
Kasutatud kirjandus 0,5 0,5 Kasutatud kirjandus on piisav
Näited 1 0.6 Näidete osa artiklist on konkreetne ja selge aga lõigu-Käsud all toodud näited oleks võinud paremini lahti selgitatud olla ja näiteid oleks võinud rohkem olla.
Sisu 4 3,6 Sisu on piisav. Põhiline on artikils olemas
Ülesehitus 1 1 Kirjatöö on ilusti üles ehitatud
Õigekiri 1 1 Õigekiri on aksepteeritav
Kokku 10 9,1

Kullo-Kalev Aru A21, 09.01.12