Talk:Meeskond:ArturJaSobrad

From ICO wiki

ALTER eGO retsensioon XML ülesandele

Meeskond on loonud XML ülesande tarvis telefoniraamatu. Õppejõu poolt seatud kriteeriumid XML failile on täidetud, dimensioonide ning atribuutide arv kirjeldatud dimensioonidel. Samuti tasub mainida, et XML fail ning XML skeemifail vastavad standarditele ja valideerimine õnnestub. Skeemifaili kuju lubab oletada, et enda tööd on lihtsamaks tehtud ning kasutatud on Visual Studio funktsionaalsust XSD loomisel, mis on igati mõistlik.

XMLi struktuur on korrektne, loogiline ning andmeid on lihtsa telefoniraamatu jaoks piisavalt. Dimensioonide nimetused märgivad ära mis väli missugust informatsiooni endas hoiab, seega antud juhul oleks koodi kommenteerimine üleliigne ja pigem muudaks faili lugemise keerulisemaks. Seejuures atribuute on kasutatud otstarbekalt. Dimensioonis <Person> on otsustatud kasutada CDATA sektsiooni <Firstname> ja <Lastname> väljal. Korrektsuse huvides oleks võinud CDATA sektsiooni kasutada ka <Contacts> dimensioonis kontaktiliikides, et vältida ebasobivat sisendit kirjeldatud väljadel.

Meeskonnal on loodud ka paar XML faili stiilifaili, mis annavad HTML kujul ülevaate nende loodud telefoniraamatust. Esimene XSLT fail kuvab gruppide järgi telefoniraamatus olevad kontaktid tabelis. Teine stiilifail kuvab perenime alusel tähestikulises järjekorras kontakte. Teise XSLT puhul on kasutatud järjestamiseks sobivalt sort funktsiooni. Stiilifailid on hästi ja lihtsalt ülesehitatud ning neile peale vaadates saab aru, mida on soovitud saavutada.

Kokkuvõtteks on tegu hea tööga, valitud teema puhul on keskendutud sellele, kuidas selgelt ja loogiliselt telefoniraamatu võiks üles ehitada ja seda kirjeldada ning seetõttu on loodud tööd meeldiv lugeda.

Ülesande "XML fail" retsensioon meeskonnalt NoMethodError

XML

Meeskonna Artur ja sõbrad XML fail on loodud telefoniraamatu struktureerimiseks.

XML fail koosneb seitsmest dimensioonist (Phonebook; Groups; Group; Person; Firstname, Lastname; Contacts; Contact) ning nendest kahel on olemas atribuute, mis on "enamat kui lihtsalt ID", mis paraku pole vastavalt ülesande püstitusele piisav. Korrektselt on toimitud inimeste nimedega, mis on paigatud CDATA sektsioonidesse, et vältida segadusi XMLi parsimisel. Võib-olla oleks otstarbekas kasutada CDATA sektsiooni ka elemendi <Contact> puhul, kuna IDNi tõttu võib sinna sattuda igasuguseid XMLi parserit segavaid märke.

Positiivne on, et XML failis on dimensioone pea kaks korda rohkem ülesandes nõutust, kuid paraku on jäänud täitmata nõue, et vähemalt kolmel dimensioonil peab olema peale ID ka muid atribuute.

XSD

Skeemifail on korrektne ning tundub, et see on peale automaatset genereerimist üle vaadatud, sest kriitilisi tüübivalikuid pole.

XSL

XSL failidest esimene transformeerib XMLi andmed HTMLi abil gruppide kaupa kergesti loetavaks infoks.

Teine XSL fail sorteerib XMLi andmed perekonnanime alusel tähestiku järjekorras.

Kokkuvõte

Meeskond on teinud oma tööd põhjalikult ja väikese huumoriga (vt ka perekond Nuga), paraku on üks ülesande tingimustest jäänud täitmata.

Retsensent pakub töö hindeks "4" (hea).