Talk:Meeskond:DreamTeam

From ICO wiki

Retsensioonid

Toomas Juhkov, Tiit Kuuskmäe, Silver Lumi (meeskond SimpleGeo)

Käesolevas retsensioonis käsitletakse DreamTeam meeskonna poolt arendatava lemmikloomade salongi WPF rakenduse analüüsi ning ülesandepüstitust. Retsensioonis võetakse aluseks analüüsi koostamise juhend ning tulemust hinnatakse ennekõike sellest lähtuvalt.

Projekti tuumaks on CRM lahenduse loomine, mis meie arvates sobib oma keerukuselt aine läbimiseks püstitatud kriteeriumitega. Analüüsis on selgelt ning arusaadavalt kirjeldatud loodava rakenduse praktilist eesmärki, mis seisneb lemmikloomade salongi külastavate klientide ja nende lemmikloomade andmete digitaalsel kujul talletamises ja nende andmete erinevate funktsionaalsuste abil töötlemises. Projekt kannab endas ka lisandväärtust klientidele saadetavate meeldetuletuste näol (juhul kui see funktsionaalsus realiseeritakse).

Projekti skoop on kooliprojekti kohta adekvaatne. “Must have” katab peamised lõpptulemusele seatud nõudmised. Samas leiame, et kasutaja autentimise võimalus on funktsionaalsus, mis võiks samuti olla lülitatud “must have” omaduste juurde. Tegemist on olulise ja samas lihtsasti implementeeritava funktsiooniga. Ilma mainitud funktsionaalsuseta kaotab mõtte ka analüüsis kirjeldatud kasutajarollide jaotus (mis iseenesest võetuna on loogilise ülesehitusega).

“Must have” ja “nice to have” funktsionaalsuste vahel esineb ka teatud vasturääkivusi. Nii näiteks räägitakse esimeses (must have) “raportite, ajaloo väljastamisest omanike põhiselt” ja teises (nice to have) “võimalusest genereerida omaniku põhine salongi külastuste raport”. Jääb segaseks, milles seisneb nende erinevus. Vaadelavas töös ära toodud ka planeeritava rakenduse andmemudeli graaf. Kuigi see ei ole analüüsi kohustuslik osa, viitab see sellele, et meeskond on teostatava projekti põhjalikult läbi mõelnud.

Kokkuvõttes võib öelda, et tegemist on põhjaliku analüüsiga. Projekti riskid on üsnagi adekvaatselt hinnatud. Kontekstuaalse informatsiooni mõttes osutub kasulikuks analüüsis toodud sektsioon “üldised ärireeglid”. Nii võib näiteks “must have” ja “kasutajaliidese, vaadete ja kuvatavate andmete” võrdlemisel jääda õhku kergematsorti küsitavus. Nimelt selgub, et kui esimeses räägitakse “teostatud teenuste sistestamisest ja loomaga sidumisest”, siis teisest võib jääda mulje, et sellist funktsionaalsust saab realiseerida vaid looma registreerimise vormi kaudu (eraldi vaadet ei kirjeldata). “Üldiste ärireeglite” alt tuleb aga välja, et “looma vaatel, sündmuse lisamise komponendil kuvatakse rippmenüü, mis sisaldab salongi teenuste nimekirja.” Samas oleks tahtnud näha ka mõningast ülevaadet rakenduse loomisel kasutatavatest tehnoloogiatest. Näiteks pole konkreetselt ära toodud, millist andmebaasi kavatsetakse kasutada ning kas andmebaas on integreeritud rakendusse või asub mõnes serveris.