Talk:Meeskond:TaxiService

From ICO wiki

Analüüsi ülesehitusel on mõningaid puudusi. Kasutaja ja autojuhi poolt teostatavad tegevused on analüüsist küll välja loetavad, aga oleks parem kui oleks eraldi sektsioon kasutusloodega, kus on kirjas kas kõik või enamus tegevusi, mida saab teha klient ja mida saab teha autojuht. Enamus funktsionaalsusest on lahti kirjeldatud, nii analüüsi üldises osas kui Must-have ja Nice-to-have osades. Võib olla sooviks, et ka väiksemad asjad oleksid ka kirjas, nagu tellimuse paigutamine, tellimuse aktsipteerimine jne Puudusena võiks veel välja tuua, et analüüsist ei loe välja kuidas andmed hakkavad olema struktureeritud. Nimelt võiks olla kui mitte täielik ERD, siis mingisugune tabelite loetelu võiks olla. Hetkel see turg on sisuliselt jagatud Uberi, Taxify ja veel mõne väiksema tarkvara poolt. Kui neid ei oleks, siis ma kindlasti prooviks selle tarkavara kasutamist. Skoop tundub päris suur. Meie arvates, et selle projektiga kaitsmisele jõuda võiks mõningaid asju kas lihtsustada või staatiliselt sisse kirjutada. Näiteks me ei ole Google Maps API-ga kokku puutunud, võib olla see lubabki nõutavad funktsionaalsust väiksema vaevaga realiseerida. Küsimusi on ka maksmise kohta, kuna ei ole sellega kokku puutunud, siis ei oska öelda, kui keeruline on selle realseerida, kaaluks selle lihtsustamist, et see oleks lihtsalt prototüübina sees. Küsimus on ka selle kohta, kuidas süsteem ise arvestab teekonda ja maksmist, kui Google Mapsi kasutamine on Nice-to-have all, aga automaatne arvestamine asub Must-have all. Analüüs ise on ülesehitatud väga lihtsalt. Võib olla oleks parem kui analüüsis oleks rohkem alapunkte, siis see oleks paremini loetav.

Kokkuvõtteks võib öelda, et analüüsis enamus vajalike asju on olemas, idee on arusaadav. Teostuse kohta on mõningaid küsimusi, aga tegemist on ikkagi algse analüüsiga ning nii kui nii projekti teostamise käigus tuleb sisse muudatusi, nii et need puudused ei ole kriitilised.

Retsenseeris meeskond Power of two 12.11.2017