Talk:MeeskondX

From ICO wiki

Prototüübi retsensioon meeskonnalt "Ventilaator"

MeeskondX on loonud prototüübi IRC-kliendist, mis töötab brauseri kaudu ning laseb muuhulgas valida ka kasutatavat brauserit kolme populaarsema seast. Positiivse poole pealt peaks kohe mainima, et programm töötas ilma suuremate pingutustega. Sama ei saa öelda paljude teiste prototüüpide kohta, mis kas ei käivitunud üldse või tegid seda vigaselt.

Tuumikfunktsionaalsus, mis on prototüübis olemas:

 • saab valida serverit ning muid ühendumise parameetreid nagu nickname, kanal ning port, samuti toimib keep-alive funktsionaalsus ehk brauseri akna sulgemisel ei logitud kasutajat kohe välja. Samas ei õnnestunud ka samasse kanalisse uuesti siseneda kuna väideti et nickname on juba kasutusel.
 • saab saata ja vastu võtta tekstisõnumeid.
 • saab vaadata, kes on kanalis online
 • veebiliides

Arvestades kirja pandud must have funktsionaalsuse nimekirja, oleksime oodanud natuke rohkem. Samas kõige põhilisem funktsionaalsus toimis. Tooks välja asju, mis ka häirisid:

 • serveriga ühendumisel võiks näha, millised kanalid selles serveris eksisteerivad
 • tekstiaken, kuhu kirjutada oli küllaltki väike
 • kord juba sisse loginuna, ei olnud näha mingeid muid võimalusi peale väljalogimise, võiks olla tugi põhilistele IRC käskudele nagu nime vahetus, kanali vahetamine jms.

Koodis paistis, et osa projektist on automaatselt genereeritud, samuti oli näha suurt hulka javascripti faile. Kas olete kasutanud ka välist koodi ja mooduleid ning kui suures osas? Üldjoontes on siiski tehtud ära tubli töö ning mis peamine - rakendus toimib. Loodame näha ka täiustatud lõppversiooni.

Prototüübi retsensioon meeskonnalt "WizERD"

MeeskondX on teinud veebilehitsejapõhise IRC kliendi. Nõustudes eelneva retsensiooniga mainiksime esmalt ära, et väga lihtsalt sai nende programmi tööle erinevalt enamikest ülejäänutest projektidest.

"Must have" funktsionaalsused on enamjaolt realiseeritud. Meile meeldis, et programm näeb viisakas välja ja selle kasutamine on lihtne. Aga mõnes mõttes isegi liiga lihtne, kuna ainus, mida otseselt teha sai, oli väljalogimine ja sõnumite saatmine.

IRC käsud (commandid) kajastatakse otse, st neid ei realiseerita. Näiteks tekst, mis peaks olema värvitud, on hoopis värvimata, segane ja ebavajalikku infot täis. Sisselogides ei ole paraku serveri enda käske näha nagu näiteks serveri MOTD (message of the day). Ilmselt kuna tegemist on serveripõhise infoga ning hetkel pööratakse tähelepanu vaid kanalile. Samas väljaminevatest serveri käskudest mõned toimivad. Toimis pingimine teise IRC klienti, kuigi see kajastus ainult tekstina. Eristuda võiksid privaatsõnumid tavalistest kanali sõnumitest, sest hetkel näevad privaatsed ja tavalised sõnumid samasugused välja. Kast, kuhu sisendteksti kirjutada, võiks olla suurem, ehk kasutada ära kogu alumist serva. Veel märkasime, et kui veebilehiseja teha teatud suurusest kitsamaks, visatakse kasutajate nimekiri alla äärde.

On punkte, mida kritiseerida, aga tegelikult on päris hästi tehtud. Programm on huvitav ja seda on lihtne kasutada. Disain on meie arust parem kui enamikel IRC klientidel. Programm täidab ilusti oma eesmärki ning loodame, et lõplikus versioonis on veel rohkem huvitavaid funktsionaalsusi.

Lõpptoote retsensioon meeskonnalt "Ventilaator"

Sarnaselt prototüübile, rakendus töötab ning selle käivitamine ei nõua suuremat vaeva. Kui võrrelda prototüüpi ja lõpptoodet, on näha, et on toimunud areng. Kood on struktuurselt üles ehitatud. Projektis on kasutatud mitut solution’it. Lahku on viidud veebipoolne kood ja muud funktsioonid. Tänu sellele on koodi ka lihtsam lugeda. Lõpptootes on realiseeritud mõned peamised IRC käsud, mis oleksid võinud olla eraldi välja toodud. Hetkel tuleb nende teada saamiseks uurida koodi või lihtsalt katsetada. Veebiliidese disaini on mugavamaks tehtud. Rakendus töötab veebilehitsejatega Opera, Firefox, Google Chrome ja Internet Explorer. Viimase puhul on disain veidi katki, kuid see on mõistetav, kuna IE on tuntud CSSi vigade poolest.

Võrreldes prototüübiga on lisandunud:

 • Mugav veebiliides - tekstikast on endisest suurem
 • Kanalitele saab panna pealkirja
 • Peamised IRC käsud töötavad
 • Võimalus olla mitmes kanalis korraga
 • Privaatvestlused töötavad

Puudustena võib välja tuua järgnevat:

 • Serveriga ühendumisel võiks näha, millised kanalid selles serveris eksisteerivad
 • Kord juba sisse loginuna ei olnud näha mingeid muid võimalusi peale väljalogimise. Võiks olla nähtav tugi põhilistele IRC käskudele nagu nime vahetus, kanali vahetamine jms.
 • Osade käskude (nt. mode) kasutamisel andis server küll teate õnnestumisest, kuid kanali vaates midagi ei muutunud. Näiteks polnud võimalik eristada, millised kasutajad on operaatori või voice staatusega, samuti polnud võimalik näha kanali enda mode’i.
 • Nime vahetamisel kuvati uus nimi küll teiste kasutajate jaoks, kuid mitte alati kasutaja jaoks, kes nime muuta soovis. Talle näidati endiselt vana nime (esines Firefoxiga).

Üldiselt sai meeskond projektiga hakkama. Must have funktsionaalsused on realiseeritud. Samuti olid realiseeritud mõned nice to have funktsionaalsused. See rakendus võiks olla meeskonnale heaks baasiks, kui on soovi jätkata edasise arendusega ning luua näiteks EIK omaenda IRC klient.