WizERD

From ICO wiki

WizERD oleks tarkvaraprogramm olemi-suhte diagrammide joonistamiseks.

Seletus

Olemi-suhte diagramm (ingl Entity Relationship Diagram, lühemalt ERD) on kõige laiemalt levinud metoodika andmemudelite koostamiseks ja kirjelduse esitamiseks. Käesoleval hetkel (2013) on IT Kolledžis õppe-eesmärgil kasutusel programm nimega QSEE-Superlite, millega joonistatakse ERD-sid. Meie meeskonna arust on see rigiidse ja aegunud olemisega tarkvara. Meie sooviks on luua midagi uut ja paremat, mis saaks ER-mudelitega ladusamalt hakkama. Kui kõik läheb hästi, siis loodetavasti võetakse meie loodud programm samuti koolis kasutusele.

Meeskond

Kaspar Kallas (projektijuht)
Raido Kivinurm
Meelis-Marius Pinka
Rico Veskiväli

Ajaveeb

http://wizerd2013.blogspot.com/

Täisversioon

http://wizerd2013.blogspot.com/2014/01/taisversioon.html

Kasutusjuhend

http://wizerd2013.blogspot.com/2014/01/kasutusjuhend.html

Analüüs

http://wizerd2013.blogspot.com/2013/11/analuus.html

Analüüsi lühikokkuvõte

Põhieesmärk on koostada moodul ER-diagrammide joonistamiseks koos integreeritud graafilise kasutajaliidesega. Selle mooduli põhielemente, milleks on olemid, suhted ja atribuudid, peab saama andmebaaside modelleerimise standarditele vastavalt omavahel kasutada. Tarkvara omaks kõige vajalikumaid funktsioone nagu printimine, hetkpildi tegemine, salvestamine/avamine jne. Lõpptulemus visuaalselt oleks professionaalse ja modernse välimusega (ümar, selge, mitte karedate äärtega jne).

Peale elementaarsete funktsioonide tahame programmile lisada enda mõeldud originaalseid lahendusi. Mõned sellised võiksid olla erinevad automatiseeringud ja režiimid. Meie ideedest täpsemalt hiljem sõltuvalt võimalustest.

Must Have

 • ERD module
  • Entities
  • Relationships
  • Atributes
  • Shapes
  • Interactivity
 • UI/UX module
  • Toolbar
  • Menus
  • Right-click options
 • Saving/Opening projects
  • TXT
 • Diagram snapshotting
  • PNG
 • Printing

Nice To Have

 • Comment boxes
 • Shortcuts
 • Tutorials and examples
 • Anti-aliasing
 • Automatisations
  • Snapping to grid
  • Auto-placement
 • Styles
  • Black/White
  • Colored
  • Atributes in or out of entities
  • Shapes round or square
 • Other ideas
  • Relationship lighting

Prototüüp

 • Prototüübil on realiseeritud peamised olemi ja atribuudi lisamise funktsionaalsused, osade funktsionaalsuste juures võib esineda väiksemaid vigasid, mis on versioon 1.0 valmimise ajaks parandatud.
 • http://enos.itcollege.ee/~mpinka/Wiz/WizERD.zip

Allikad