Talk:Meeskond Mardo

From ICO wiki

Retsensioon meeskonna Mardo analüüsile

Meeskonna Mardo analüüsi on iseenesest kerge lugeda, kui välja arvata mõned õigekirjavead ja tarbetud kordused. Analüüs on olemuselt väga üldine, oleks kohati soovinud spetsiifilisemat kirjeldust. Märgitud on, et programm tehakse C#-s, aga ei mainita, mis tüüpi rakendusega on tegu – kas WPFi, Windows Phone’i, Windows Store Appi või mõne muu rakendusega. Meie meeskond siiski eeldab, et on mõeldud kasutada WPFi.

Idee, et sellist kodust (raamatu)kogu saaks kasutada ka muud tüüpi teoste või tarvikute jaoks, on väga hea ja teostatav. Peaks aga hoolikalt läbi mõtlema, kas on ikka võimalik teha nii universaalset rakendust, et kasutaja saab ise vabalt valida ükskõik mida selles kogus kirjas hoida. Sellise universaalsuse puhul on oht, et rakendus ei ole efektiivne ega kollektsionäärile piisavalt tarvilik. Näiteks mündikogujale ei pruugi piisata must have’i all nimetatud väljadest ja tal pole kuhugi sisestada infot, mille põhjal ta võib-olla sooviks oma münte sorteerida. Müntidel ja markide puhul ei ole ka autori termini kasutamine ehk kõige õigem ja küsitav on müntide ja markide laenutamine. Arusaamatuks jäi sellega seoses ka nice to have’i all mainitud funktsionaalsus, kus saab teoseid sorteerida žanri järgi. Sellisel juhul tulekski rakendus piirata ainult nende teostega, millel on „žanr“. Sellega tahame väita, et rakendust ei saa nimetada universaalseks ja kasutajal tuleb teha ikkagi valik nende teoste seast, mis nimetatud väljadega raami sobivad.

Samas kiidame meeskonda selle eest, et on suudetud hoida rakenduse idee teatud lihtsuse piirides ega ole ette võetud liiga suurt projekti. Nii on välditud olukorda, et ei saada tähtajaks kõiki funktsionaalsusi realiseeritud. Oleme ka nõus, et loodav rakendus peab olema kiire ja lihtne kasutada.

Retsenseeris meeskond LIB