Talk:Task Manager

From ICO wiki

Retsenseerija: Inger Romanenko A21 11.10.2010


Pean positiivseks seda, et kirjutatud on kõigist Task Manageri põhifunktsioonidest. Samuti arvan, et tänu screenshotidele on lugejal lihtsam kirjutatut mõista, eriti kui tegemist on tavakasutajaga. Siiski leian, et juhend oleks võinud olla detailsem ning minu arvates on jäänud kirjutamata ka olulist informatsiooni Task Manageri kohta.

Esiteks arvan, et esimene peatükk nimega „Sissejuhatus“ on liiga üldine ja lühike. Sissejuhatuses võiksid olla ära toodud kõik võimalused mida Task Manager pakub. Näiteks oleks võinud rääkida ka sellest, et Task Manageri abil on võimalik sätestada protsesside prioriteete. Veel saab selle abil ka sunniviisiliselt lõpetada protsesse ja lülitada välja, teha restarti, panna puhkerežiimi või logida välja Windowsist. Samuti arvan, et kuna eraldi lõiku ajaloost ei ole mõtet teha, võiks sissejuhatuses ära märkida ka seda, kust Task Manager pärineb (mis Windowsi versioonil see esimest korda esindatud oli ja mis asendas seda varem).

Järgnevates peatükkides on ära mainitud suurem osa võimalustest mida iga tab pakub, kuid siiski on mõned funktsioonid jäänud ka mainimata. Näiteks Process tabi kohta jäi rääkimata, et on olemas ka võimalus jagada mälu kasutamise graafikut kaheks sektsiooniks: kerneli režiimi aeg ja kasutaja režiimi aeg.Networking peatükis oleks kasulik olnud märkida ka miks seda enamasti kasutatakse, et lugejal oleks lihtsam aru saada, kas tal seda tabi vaja on või mitte.

Juhendist on minu arvamuse kohaselt puudu ka üks üsna oluline lõik Task Manageri turvalisuse kohta. Task Manager on tihti arvutiviiruste ja teistsuguse pahatahtliku tarkvara sihtmärgiks. Lugejat võiks teavitada tööriistaga seotud ohtudest, et oskaks nendega arvestada.

Kujunduse külje pealt oleks minu arvates võinud olla veel rohkem screenshote, mis näitaksid kuidas ühte või teist Task Manageri funktsiooni tööle saada. Minu arvates muudaks see tekstist arusaamise märgatavalt lihtsamaks. Juhendis oli ka mitmeid kirjavigu, millest kõige enam jäi mulle silma sõna „samuti“, mis oli mitmes kohas kirjutatud kahe m tähega.

Kokkuvõtvalt võin öelda, et juhend ei olnud tegelikult sugugi halb ning kindlasti on see inimestele abiks Task Manageri kasutamisel. Järgmisel korral võiks Kalev juhendit tehes lihtsalt mõelda veidi rohkem lugejate peale ning kuidas neil oleks lihtsam juhendist aru saada.