Talk:Ubuntu Serveri Install OS admin laborite tegemiseks

From ICO wiki

Veiko Pilt - 2011

Esialgne hinnang

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Versioonide ajalugu 1 0,5 Ajalugu küll pole, kuid on ära toodud paigaldatava Ubuntu Serveri versioon. Samas märkimata on jäetud kasutatava VirtualBoxi versioon - teiste VirtualBoxi versioonidega võivad ju toimingud erineda sellest, mida autor kasutas?
Autor 1 1 Olemas nii sisukorras, kui ka artikli lõpus.
Viimase muutmise aeg 1 1 Viki "history" all olemas.
Skoop 1 0,5 Kui on tegemist Ubuntu Serveri paigaldamisega, siis jääb arusaamatuks, milleks VirtualBox? Kohati jääb mulje, et tegu on hoopis VirtualBoxi juhendiga, mis on siis Ubuntu Serveri näitel läbi tehtud.
Sissejuhatus 1 0 Sissejuhatus on küll olemas, kuid kopeeritud üks-ühele juba olemasolevast ITK viki artiklist ja jäetud kasutatud kirjanduse/allikate all viitamata.
Nõuded 1 0,5 Mööndustega olemas, kuid osaliselt kaheldava väärtusega. Üks nõue on, et arvutis peab olema (vaja alla laadida) VirtualBoxi tarkvara, mis tegelikult (nagu ka varasemalt juba mainisin) pole Ubuntu Serveri paigaldamiseks üldse oluline, vaid vajalik ainult juhul, kui soovid Ubuntu Serverit paigaldada virtuaalmasinasse. Samas nõudeid nagu interneti olemasolu, kasutatava arvuti konfiguratsioon jms pole toodud.
Installeerimise ja konfigureerimise osa 3 1 Väga pealiskaudne, st ette on antud juba mingid valikud, kuid miks? Miks valida "Base Memory" 512MB või miks 1024MB? Palju arvutil üldse operatiivmälu vaja on? Kas ma siis võin valida "Base Memory" all 1024MB, kui arvutil on kokku üldse 1024MB operatiivmälu? Edasi on küsimus virtuaalse kõvaketta kohta - miks dünaamiliselt suurenev ketas? Kas on ka teisi variante? Sama küsimus tekib ka Ubuntu Serveri paigaldamisel - miks just need valikud?

Lisaks palutakse kahes kohas valida "menüüst" midagi, jättes samas täpsustamata, millisest menüüst? 1) Valime menüüst: Oma tekkitatud Ubuntu serveri virtuaalmasina ja vajutame nuppu: Start 2) Enne restarti tuleb kindlasti võtta virtuaalmasina menüüst: Devices-CD/DVD devices-IDE Primary master-Remove disk from virtual drive. Mõnes kohas on veel arusaamatu, kuhu ma siis nüüd täpsemalt minema/klikkama pean? Osa selliseid probleeme/puudujääke saaks vähendada näiteks ekraanipiltide lisamisega.

Tehniliselt korrektne (pole suuri vigu) 3 2 Arusaamatuks jääb, milleks on Ubuntu Serverile vaja paigaldada aknahaldurit (ubuntu-desktop)? On ju palju räägitud, et mida vähem "vidinaid" serveril on, seda turvalisem, kiirem, väiksem ja ründekindel ta ka on. Ülejäänud juhend on enam-vähem tehniliselt korrektne - arvestades sellega, et tegu on väga kitsa skoobiga juhendiga, ehk toodud on ainult üks väga paljudest Ubuntu Serveri paigaldamise võimalustest (virtuaalmasinasse Ubuntu Serveri install, kasutades VirtualBoxi ja vaikimisi valikuid).
Korraldused on tekstist eristatavad 1 0,5 Pole päris korras - kohati tuuakse kasti sees välja nupud, kohati aga valikud. Samas mõnes kohas kasutatakse nuppude puhul rasvast kirjastiili (nüüd vajutame next ja finish).
Käskude väljundid on tekstist eristatavad 1 1 Väljundid on kastides olemas (Ubuntu Serveri installi puhul jooksvad valikud jms).
Muutuvad osad on eristatavad 1 1 Mööndustega korras - ise oleks ikkagi rohkem ekraanipilte kasutanud.
Tekst on loetav (struktuur on olemas) 1 1 Struktuur on olemas ja loetav. Mõned lohakusvead (kirjavead) muidugi on, kuid need otseselt ei häiri. Tulevikus sarnaste ülesannete puhul soovitaks lisada rohkem vahepealkirju ja proovida võiks ka sammud ära nummerdada.
Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) 1 1 Võib rahule jääda.
Teenuse varundamine 1 0 Pole
Teenuse taastamine 2 0 Pole
Kokku 20 11

Uus hinnang (peale parandusi)

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Versioonide ajalugu 1 1 Korras.
Autor 1 1 Olemas nii sisukorras, kui ka artikli lõpus.
Viimase muutmise aeg 1 1 Viki "history" all olemas.
Skoop 1 1 Artikli nime muutmisega, sai see probleem põhimõtteliselt lahendatud.
Sissejuhatus 1 0,5 Sissejuhatus on küll olemas, kuid parimal juhul saab selle kohta öelda, et see on rahuldav. Esiteks on seal palju kirjavigu, kuid ka sisu on suhteliselt pealiskaudne ja ei anna ülevaadet, mida nüüd siis tegema hakatakse ja mis see Ubuntu server päriselt on? Linux? Distributsioon? Mille jaoks mõeldud? Kellele?
Nõuded 1 0,5 Muutusi pole.
Installeerimise ja konfigureerimise osa 3 1,5 Natuke parem, kuid mitte piisavalt. Minu näite varal tegi autor mõned parandused, kuid mina tõin ju ainult näite, mitte ei teinud seda ülesannet autori eest ära.
Tehniliselt korrektne (pole suuri vigu) 3 2 Muutusi pole.
Korraldused on tekstist eristatavad 1 0,5 Muutusi pole.
Käskude väljundid on tekstist eristatavad 1 1 Muutusi pole.
Muutuvad osad on eristatavad 1 1 Muutusi pole.
Tekst on loetav (struktuur on olemas) 1 1 Muutusi pole.
Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) 1 1 Muutusi pole.
Teenuse varundamine 1 1 Mõningate mööndustega nüüd olemas.
Teenuse taastamine 2 2 Mõningate mööndustega nüüd olemas.
Kokku 20 16

Autori kommentaarid

Referaadi nimi muudetud. Referaat on mõeldud OS adminidele Virtualbox-i kasutamiseks.