Talk:Windows 95

From EIK wiki

Retsenseerija: Inger Romanenko A21 11.10.2010


Leht on küll põhjalikum kui olemasolev Wikipedia lehekülg Windows 95st eesti keeles, kuid kuna sellel teemal on internetis olemas väga palju informatsiooni oleksin oodanud mahukamat tööd.

Sisulõik „ajalugu“ ei käsitle tegelikult toote ajalugu, vaid räägib pigem üldistavalt Windows 95 omadustest. Kindlasti oleks võinud kirjutada lähemalt sellest, kuidas Windows 95 välja arenes. Midagi pole räägitud ka Windows 95 beta versioonidest ega sellest kuidas see turule läks ning kuidas seda promoti.

Lehel puudub info Windows 95 arhitektuuri kohta ning ei ole täpsemalt seletatud, mis tehnilisi ja kasutajatele suunatud uuendusi see võrreldes eelnevate versioonidega pakkus.

Lühidalt on mainitud, kuidas Windows 95 installeerima peab, kuid arvan, et tavakasutajale on see seletus liiga lühike ja arusaamatu. Väga hea oleks olnud kui oleks lisatut juhend sellest, kuidas Windows 95 virtual machine abil käivitada, lisades juurde screenshote, et ka lugejad soovi korral seda teha saaksid.

Mõistan, et valitud teema on üsna keeruline ning inglise keelset tehnilist materjali on raske tõlkida, kuid kui ikkagi kirjutaja otsustas selle teema võtta, oleks pidanud süvenema teemasse põhjalikumalt. Üldise ülevaate Windows 95st annab aga lehekülg kindlasti.Olles ise kirjutanud artikli Windows 95-le eelnenud versiooni kohta, julgen öelda, et Windows 95 kohta oleks võinud märksa parema ja pikema artikli kirjutada. Esiteks, on selle operatsiooni süsteemi kohta on suurel hulgal adekvaatset infot. Juba inglisekeelse Wikilehe ära tõlkimisega oleks saanud entsüklopeedia taseme lähedase eestikeelse artikli. Paar päeva aktiivset tõlketööd ja tekst oleks olnud valmis. Teiseks, artikli juures oleks pidanud olema paremad pildid. Üks pilt, mis annab aru, milline näeb/nägi välja Windows 95 töölaud ei anna täiusliku pilti. Parem oleks olnud kahe erineva Windowsi GUI'id võrdlev pilt ja/või pilt mõnest rakendusest Windows 95 peal töötamas (Nt. Arvo Mägi raamatus "Windows 95", oli pilt(kuid küll must-valge)allkirjaga-ülipopulaarne Doom 2 töötamas Windows 95 peal). Paar sarnast pilti ja artikkel oleks olnud juba visuaalselt kütkestavam. Positiivsest küljest võiks öelda, nagu ka Inger juba mainis seda, et antud artikkel on sisukam ja parem kui eestikeelse Wikipedia artikkel, sama operatsiooni süsteemi kohta. Kokkuvõteks-pole hea kuid pole ka paha.

Kirjutas - Oliver Soom A22


See töö viis lugeja kümneid aastaid tagasi, mil paljud meist polnud veel arvuteid lähemalt tundma õppinud. Sama kehtib ka minu kohta, ning seetõttu oli käsitletud teemat sedavõrd huvitavam lugeda. Kirjutatud polnud mitte järjekordsest windowsi tööriistast, vaid hoopis legendaarsest operatsioonisüsteemist. Kirjutaja oli teinud mahukast teemast hea kokkuvõtte, mis sisaldas vaid olulisemat informatsiooni ning andis kiire üldvaate Windows 95-st. Juhend oli piisava raskus astmega, et sobis lugemaks võhikule ning sisaldas piisavalt tehnilist poolt, et olla ka asjatundjale heaks mälu värskenduseks. Referaati vaadates võis tõdeda, et alati ei ole pildid esmatähtsad, piisab konkreetsest ning arukast tekstist, et lugeja mõistma panna. Samuti ei muutunud lugemine igavaks, et peaks tekstist otsima tähtsat informatsiooni, sest kõik oligi tähtis mis kirja oli pandud. Silma jäid hästi organiseeritud viited, et oleks kerge leida lisainformatsiooni antud teema kohta, kui midagi jäi teadmatuks või segaseks. See töö oli hea näide sellest, et referaat ei pea olema kirju ja mahukas et olla rabav.

Sten Vaisma A22


Ka selle artikli puhul jääb eelkõige silma informatsiooni vähesus. Selliseid artikleid koostades peaks eelkõige mõtlema lugejale, kes teemast huvitatud on, ning kes loodab sellest kasu saada. Kuid paraku tundub, et mõistlikum on kasutada allpool toodud viiteid ja lugeda matejale originaalallikatest, sest käesoleva artikli informatsioon on liiga üldine. Samas, kui lugeja tahab kiiret ülevaadet Windows 95 kohta, siis artikkel on lihtsasti loetav ning toob välja vaid kõige olulisemad punktid.

Artikkel algab paljutõotavalt - on lühike ajalugu ja pilt milline Windows 95 välja nägi. Lisatud on ka nõuded, mida Windows vajas. Kuid edasine artikkel muutub väga üldiseks. Lõpuviidetes kasutatud linkidelt oleks saanud palju rohkem informatsiooni artikli koostamiseks, mida autor paraku kasutanud ei ole.

Ivar Krustok A22