Talk:Windows User State Migration Tool (USMT)

From EIK wiki

Referaat on hästi koostatud. Välja on toodud kõik põhiline, mida vaja teada. Öeldud on ka see, kes antud programmi enim vajavad. Veel meeldis see, et on räägitud natuke ka programmi ajaloost ning välja toodud tabeli põhjal milliselt op süsteemilt millisele saab antud programmiga faile üle kanda. Referaadis oleks võinud olla natuke rohkem illustreerivaid pilte. Minule oli teema täiestu uus, sain siit palju uut ja õpetlikku teada.

Kristjan Väljako A21


Kalmer Tart

Sisu: Artikkel oli tehniliselt hästi ülesehitatud ning selle järgi on võimalik toimetada, kusjuures on selgitatud nii teoreetiline kui ka praktiline pool. Välja oli toodud erinevad versioonid ning nende võimalused.

Kujundus: Kujundus oli üldiselt meeldiv, kuid piltide päritolu viited olid kahjuks puudulikud.

Juhendi kavaliteet: Juhend on kvaliteetne ja selle järgi tehes sai USMT põhimõttest küllaltki hästi aru.

Viitamine: Viiteid on piisavalt välja toodud ning kõik viited tundusid asjalikud (Välja arvatud üks Wiki leht, mille kohta mainiti, et ei ole korrektne Wikipediale viidata).

Eriti meeldiv: Tegu on üsna kitsa teemaga ja autor on põhjalikult lahti seletanud nii teoreetilise kui ka praktilise poole. Välja oli toodud ka alternatiivsed variandid USMT'le ning nende miinused võrreldes USMT'ga. Varem pole põhjalikumalt USMT'ga kokku puutunud ja antud artiklist sain piisavas koguses head informatsiooni.

Eriti ebameeliv: Ainsaks miinuseks võib märkida piltide päritolu puudumise ning viitamine Wikipedia lehele, muus osas võis juhendiga rahul olla.