Windows User State Migration Tool (USMT)

From EIK wiki

Martin Aarne muudab seda. Tegelikult ka.

User State Migration Tool (USMT) on Microsofti poolt loodud käsurea utiliit programm eesmärgiga kopeerida kasutaja isiklikud failid ja sätted ühest Microsofti arvutist teise. USMT-ga on võimalik salvestus ka krüpteerida ja kokku pakkida. USMT on mõeldud eelkõige IT professionaalidele (administraatoritele), et kasutada skriptitud migratsioone suurte korporatsioonide kaug- või automaat-installeerimiste juures. USMT-d on kõige mõistlikum kasutada automatiseeritud deploymenti olukordades kus kasutajat kantakse üle ühelt Windowsi installilt teisele(sama arvuti) või kui kasutajad migreeritakse ühelt arvutlit teisele. Windowsi tavakasutajate jaoks on ettenähtud Windows Easy Transfer. USMT migreerib kasutaja faile ja sätteid Windowsi versioonide 2000, XP, Vista ja Windows 7 vahel ja on väga kasulik tööriist just operastsioonisüsteemide uuenduste juures kasutaja andemete mugavaks ja kiireks migreerimiseks. Sellel pole GUI-d ning toetub käsurea skriptimisele ja XML kodeerimisele et töö valmis saada. Need XML failid peavad olema valmis tehtud professionaalide poolt, kes tunnevad XML kodeerimist põhjalikult. 32-bitist 64-bitti migratsioonid on lubatud, aga 64-bitist 32-bitti ei ole. USMT on täielikult kirjutatud keeles C++ ja töötab Windows 2000-st Windows 7-ni. Kuna USMT on väga keeruline käsurea liides, on loodud graafilisi kasutajaliideseid USMT jaoks.


Mida kannab USMT üle?

USMT kannab üle:

 * Valitud kasutajate kontod
 * Failid ja kaustad
 * E-mailid, sätted ja kontaktid
 * Pildid, muusika ja videod
 * Windowsi sätted
 * Programmide andmefailid ja sätted
 * Interneti sätted

Versioonid

USMT 3.0.1 ja 2.6.2 on saadaval avalikult. USMT 3.0.2 on piiratud privaatne väljalase Microsoft Connecti kasutajatele. USMT 4 ja uuemad versioonid on lisatud Windows Automated Installation Kit juurde

USMT 3.0.1

Vaikimisi kogub Scanstate käsk kokku kõik kasutajad lähtearvutist ja Loadstate taastab kõik kasutajad sihtarvutis, kuid seda saab ümber seadistada, nagu ka kõiki teisi sätteid. Scanstate’is ja Loadstate’is on mitu käsurea valikut, mis lubavad valida milliseid kasutajaid migreerida. USMT on loodud kasutama XML faile, mis annavavad käsu programmil midagi teha, seega, läbi eriliste failide arenduse, on võimalik USMT-l lasta migreerida ükskõik millist faili. USMT tuleb koos MigUser.XML failiga, mis defineerib kuidas kõiki kasutajate andmeid migreerida ning MigState.XML juhendab Scanstate’i otsima tervest arvutist faile, mis on levinud laienditega. USMT-sse on sisse ehitatud tugi mitme operatsioonisüsteemi sätete migreerimiseks. Et ära jätta mõnede sätete migreerimine, tuleb config.XML fail ümber kirjutada.

USMT hoiab andmeid kolmes erinevas vormis:

 • Kokku pakkimata migratsiooni salvestus: valides selle formaadi, luuakse .dat fail, mis sisaldab kõiki faile, mis on valitud migratsiooniks. Sätted ja muu informatsioon talletatakse lisa .mig failis.
 • Kokkupakitud migratsiooni salvestus: valides selle formaadi, luuakse kataloog, milles on üksainus kokku pakitud fail, mis sisaldab kõiki faile ja sätteid, mis olid migratsioonis. Sellel failil on .mig laiend ja seda ei saa avada ilma USMT-ta.
 • Kokku pakitud ja krüpteeritud migratsiooni salvestus: Valides selle formaadi, on tulemus sama mis kokku pakitud migratsiooni salvestused(eelmine), aga see fail on ka pakitud kokku koos kaasa antud võtme väärtusega.

USMT 4.0

USMT uuendused võrreldes USMT 3.0-ga: Tuleb kaasa Windows AIK-iga Windows 7 jaoks. Siia on sisse ehitatud spetsiifiline tugi kasutajate sätete migreerimiseks Windows XP operatsioonisüsteemilt Windows 7-le.

Hard-link migratsiooni salvestus on uus USMT 4.0-s. See tähendab seda, et andmed salvestatakse kohalikult arvutile, mida uuendatakse ja see saab migreerida kasutajate kontosid, faile ja sätteid vähema ajaga, kasutades kettaruumiks gigabaitide asemel megabaite.

Ka Scanstate’i on uuendatud. See hindab täpsemalt migratsiooni salvestuse suuruse kui ka lisand-kettaruumi, mida on vaja et luua migratsiooni salvestus. Selle tõttu on vähem migratsiooni läbikukkumisi, mis on tingitud vähesest kettaruumist. Scanstate ennustab nüüd ette ka kokku pakitud migratsiooni salvestuse suuruse.

Windows PE-s USMT-d kasutades saab nüüdsest Scanstate’iga andmeid koguda ka välja logitud (offline) Windows operatsioonisüsteemist.

Domeeni kontrollija ligipääsu pole vaja, et läbi viia algusest lõpuni migratsioon domeeni kasutajate kontodega. Sihtarvuti peab olema domeeniga ühinenud enne kui uusi domeeni kontosid saab kasutada.

USMT on integreeritud Microsoft System Center Configuration Manageri (SCCM) ja Microsoft Deployment Toolkit’iga (MDT), seega väheneb deployment’i aeg. USMT 4.0-i saab kasutada et säilitada lõppkasutajate digitaalsed isiksused kui ka rakenduste ja operatsioonisüsteemi sätteid koos SCCMi ja/või MDT’ga.

Failivigu saab seadistada: <ErrorControl> sektsioonis Config.xml faili saab kasutada selleks et valida milliseid faili või registri read/write vigu saab ohutult eirata /c käsurea käsu poolt ja millised võivad migratsiooni katkestada. Lisaks, /genconfig käsk genereerib näidis <ErrorControl> sektsiooni, millel on võimaldatud määrata veateateid ja soovitud käitumisi Config.xml failis.

Uued helper funktsioonid: Scanstate käsul on kaks uut helper funktsiooni, mis lisavad uusi migratsiooni stsenaariumeid. MigXmlHelper.FileProperties funktsiooni saab kasutada, et kontrollida milliseid faile migreerida, olenevalt omadustest mida täpsustatakse; näiteks loomise kuupäev, muutmise kuupäev, faili suurus. MigXmlHelper.GenerateDocPatterns funktsiooni kasutatakse selleks, et automaatselt leitakse kasutaja dokumendid arvutis ilma et tehtaks pikkasid migratsiooni .xml faile.

Volume shadow copy tugi ehk /vsc käsuga suudab Scanstate käsk kasutada volume shadow copy teenust, et püüda vailid, mis on lukustatud redigeerimiseks teiste rakenduste jaoks.

Kohaliku grupimigratsiooni tegemiseks saab kasutada <ProfileControl> sektsiooni Config.xml failis et konfigureerida kohaliku grupi kasutajate liikmeks olemist migratsiooni ajal. See lubab näiteks kasutajate muutmist administraatorite grupist üleminekule kohalike kasutajate gruppi migratsiooni ajal.

Saab kasutada /listfiles käsku Scanstate-ga, et genereeritaks tekstifail, kus on sees nimekiri kõigist failidest, mida migreeriti.

Usmtutils.exe executable fail täiendab Scanstate.exe ja Loadstate.exe funktsionaalsust.

Uued AES krüptimise võimalused: USMT 4.0 võimaldab tugevamaid krüptimise algoritme kasutada, mida kutsutakse Advanced Encryption Standard’iks (AES)

Lähte ja sihtmärk operatsioonisüsteemid

USMT versioon Lähte operatsioonisüsteem Sihtmärk operatsioonisüsteem
USMT 2 Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows XP Professional x64 Windows 2000 Professional, Windows XP
USMT 3 Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista (Kõik 32-bitised ja 64-bitised väljaanded) Windows XP, Windows Vista (Kõik 32-bitised ja 64-bitised väljaanded)
USMT 4 Windows XP SP3, Windows XP Professional x64, Windows Vista SP1 ja Windows 7 (Kõik 32-bitised ja 64-bitised väljaanded) Windows Vista ja Windows 7 (Kõik 32-bitised ja 64-bitised väljaanded)

Ajalugu

USMT oli esimesena Windows 2000 kaasas. Aastate jooksul on suurel määral kasutatud Windows XP "Files and Settings Transfer Wizard" (FASTWiz). Kuid FASTWizil ebaõnnestub tihtilugu migreeritud varukoopia lugemine sihtmärgiks olnud arvutist ja lisaks ei kanta täielikult üle Outlook Expressi sätteid. Vista Easy Transfer on tunduvalt parem, kuid puudu on otsene toetus Windows 2000-le ning Vista Easy Transfer ei luba mingil muul operatsioonisüsteemil lugeda loodud varukoopiat peale Windows Vista ja Windows 7. Peale selle kukub Vista Easy Transfer tihti läbi varukoopia taastamisel üle interneti. USMT on tööriist, mille leiab mõlema ülalmainitud tööriista mootoris.

USMT praktiline kasutamine

USMT koosneb kahest eraldiseisvast programmist. Scanstate.exe otsib lähtearvutist andmefaile ning sätteid ja salvestab need .MIG faili. Loadstate.exe migreerib andmefailid ja sätted .MIG failist sihtmärgiks olevasse arvutisse.

Millist informatsiooni ülekanda on kirjeldatud käsurea lülitustena, mis asuvad konfiguratsiooni XML failides migapp.xml, migsys.xml, miguser.xml ja teistes valikulistes Config.xml failides. Milliseid kasutajaid (ja nende andmeid) üle kanda, kontrollivad teised lülitid.

"Load data on to PC" käsk võib näiteks välja näha järgmine:

"loadstate "Y:\temp\Migrationstorage\WS_toolshop1" /i:"Y:\temp\Migrationstorage\WS_toolshop1\migapp.xml" "Y:\temp\Migrationstorage\WS_toolshop1\migsys.xml" /i:"Y:\temp\Migrationstorage\WS_toolshop1\miguser.xml" /ue:*\* /ui:gutte /ui:Lotta /lac /lae /progress:"C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\USMTprog.log" /l:"C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\USMTscan.log" /c

"Scanstate" käsk on väga keeruline ning see programm ei andesta koodi süntaksis tehtud vigu.

USMT graafilised kasutajaliidesed

Selleks, et vähendada USMT keerulisust, on hetkel internetis olemas kolm asjaliku Microsoftist eraldi seisvat graafilise kasutajaliidesega tööriista.

Workstation Migration Assistant

Workstation Migration Assistant on visuaalne kate USMT jaoks, mida on disainitud capture/restore protsessi lihtsustamiseks lõppkasutajatele, olles samal ajal ülimalt konfigureeritav et seda saaks muuta vastavalt organisatsiooni vajadustele. Selle rakenduse kasutamiseks peab olema installeeritud .NET Framework 2.0. Selle aplikatsiooni lähtekood on nüüd avalik ja saadaval GitHub-is. Mõned selle omadused:

 • Migreerida saab ette-defineeritud võrguketta, välise USB seadme või kasutaja poolt antud asukoha kaudu. USB seadme tuvastamine on automaatne ja kasutaja saab otsustada milliseid kettaid alla teatud suuruse tuleks ignoreerida (nt. mälupulgad)
 • Valikuline Hard Disk Health Check käivitab CHKDISK'i et leida ja parandada vigu, kui need leitakse
 • Valikuline krüpteerimine kasutades ette-defineeritud firma krüpteerimise võtit või igale kasutajale eralgi krüpteerimine (ülimalt tundlikute andmete jaoks mida ei saa talletada serveril ilma krüpteerimiseta)
 • Kasutada saab erinevaid konfiguratsioone "XP-Only" (XP -> XP) migratsioonideks läbi Standard migratsioonide (XP -> Vista ja Vista -> Vista)
 • Käivitab automaatselt eel- ja pärast- capture/restore skriptid ja programmid, mis on kasulik et masinat rohkem konfigureerida.
 • Migreerida saab ainult domeeni kontosid või domeeni kui ka kohalikud kontod.
 • Võimalik on eraldada kindlad domeeni või kohalikud kontod migratsioonist.
 • Programm saadab automaatselt logi failid e-maili aadressile SMTP kaudu peale migratsiooni.
 • Ekraanil on näha olukorda iga etapi ajal, s.h. ennustatav lõpetamise aeg.
 • Võimalik on piirata migratsioonid kindla suuruseni, näiteks kui on üle 20GB andmeid vaja kopeerida, siis lõpetab tegevuse ja teavitab kasutajat.
 • Programm kontrollib automaatselt USMT installatsiooni olemasolu ja pakub alla laadimist kui vaja.
 • Käsurea automatsioon
 • Hea UI

WMA.PNG

USMT GUI

Teine graafiline kasutajaliides USMT GUI on esmaselt mõeldud nendele, kellele ei meeldi failide muutmine käsitsi. USMT GUI on täielik graafiline liides, mis sisaldab kasutajate valikut, milliseid failitüüpe migreerida valikut ja palju muud. Lisaks on olemas ka võimalus genereerida käsurea skripte automatiseerimise eesmärgiks. USMT GUI ei vaja Microsoft .NET frameworki.

USMTGUI.jpg USTMGUI2.jpg

USMT XML Builder

XML Builder on võimas, kiire ja arenenud USMT XML migratsioonifailide redaktor ja sellel on GUI uute migratsiooni mallide muutmiseks ja loomiseks Microsofti USMT käsurea utiliidi jaoks. See vahetab välja Notepadi ja Visual Studio ning kaotab ära case-sensitive ja objekti meetodite vead. Mugavad omadused lubavad kasutajal luua ja muuta koheselt USMT XML malle, lisada graafiliselt nii faile, registri ja INI fail objekte, kui ka lisada migratsiooni globaalse või rakenduse-spetsiifilisi avastamise seadusi, kasutaja poolt loodud keskkonna muutujaid, koristamise sätteid ja faile mida taastatakse, ja see ennustab ka kettaruumi vajadused siht-migratsioonisüsteemidel. Rakendus on ideaalne nendele, kes tahavad muuta XML faile selleks, et lisada uusi reeglite komplekte. XML Builderi tunnused on:

 • Kiirus - kiire ja täpne USMT käsurea mallide/migratsiooniskriptide muutmine
 • XML Builder toetab kõiki suuremaid USMT elemente ja sisemisi funktsiooni
 • Programm kontrollib XML USMT elementide süntaksi üle
 • USMT GUI-l baseeruv objekti ligipääs migratsiooni filidele ja sätetele
 • Keerulised objekti reeglid nagu filter, avastamine, andmete/sätete kokku liitmine on tehtud lihtsaks
 • XML Builder toetab USMT versioonide 3.01 ja 4 funktsioone, elemente ja käsurea võimalusi
 • Toetab olemasolevaid käsitsi loodud malle/migratsiooniskripte

XMLBuilder.PNG

Viited

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=10837

http://blogs.technet.com/b/usmt/archive/2008/05/08/what-is-the-user-state-migration-tool.aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd560752%28WS.10%29.aspx

http://en.wikipedia.org/wiki/User_State_Migration_Tool

http://dcunningham.net/sysadmin-tools/migration-assistant/

http://usmtgui.ehler.dk/USMTGuide.htm

http://www.wintools.com.au/usmtgui.php

Autor

Martin Aarne Rühm D22