Talk:Windows juhend: Kuidas seadistada tagavarakoopiaid

From ICO wiki

Juhend on hästi samm-sammult kirja pandud, ning tundub teostatav. Pildid ja tekst on korrapäraselt sünkroonis, ning hästi jälgitav. Antud juhendis muudaksin mina ära ühe sõna kasutuse:*Valige väline kõvaketas, vastavalt sellele, millise te ennist (ENNE) oma arvutiga ühendasite.* Kokkuvõttes olen juhendi koostajaga samal meelel, et varukoopia on kõige mõtekam teha välisele kõvakettale või, võimalusel läbi arvutivõrgu serverisse. Lisa võimalusena on varundamine võimalik blu-ray'le teha (50GB), kuid minu eelisjärjekord oleks siiski 1)Server, 2)Väline HDD, 3)Muu andmekandja. Frederick Rang A22Pildid on suured ja arusaadavad, neid on palju, kõik on lihtsalt ära seletatud. Eelmisele retsenseerijale: Varundamine M-Diskile on palju mõttekam, Blu-Ray'le. Meeles peab pidama, et CD, DVD ja Blu-Ray plaadid kestavad heal juhul 5-8 aastat, M-Disc kestab 1000 aastat. Tagasi tulles juhendi juurde, siis mulle meeldib väga, et pärast sissejuhatust on paar olulist nüanssi ära märgitud, kuhu tagavarakoopiaid ei tuleks implementeerida. Lisaks meeldib ka see, et on toodud ära lisavõimalused tagavara tegemiseks, kuigi pilvetehnoloogia ei sobi neile, kellel on aeglane netikiirus. Eelmainitud fakt oleks võinud olemas olla. Ühtlasi pilvetehnoloogia nõrk külg on ka see, et sul pole õrna aimu kus serveris su failid asetsevad, ja kes neile ligi tikub, lähiminevikus olnud mitmeid kordi kui hashid on ära varastatud. Esimesel lugemisel jääb mõni lause arusaamtuks, halva loogilise ülesehituse tõttu. Peab tunnsitama, et tegelikult on see hästi koostatud juhend, kui need paar pisiasja kõrvale jätta.

Krisjtan Indlo, A21


Erki Toming

Juhend on väga ilusti tehtud. Väga hea on jälgida ning aru saada. Juhendis oleks võinud olla käskiv lause, et tuleb teha varundus välisele kõvakettale. Muidu on juhend väga kena ja viisakalt tehtud.


Lihtne ehitus ja seletus . Selgelt sissejuhatav ja meeldib alguses eraldi toodud hoiatused . Pildid on piisavalt suured ja korrektsed, järjestatud on tekstid ja käsuread tekstist paksemalt välja toodud. Keeleliselt on juhend loetav ning hea. Arvuti võhikul on kindlasti kõige lihtsam viis oma andmeid kanda ja kaitsta välisel kõvakettal. Samas autor on piisavalt toonud ka muid alternatiive selle küsimuse jaoks. Juhend töötab ja on koostatud hästi.

Kaupo Saar A22Juhend on minu arvates suurepärane ning iga arvutikasutajale võimetekohane. Tagavara koopiaid tuleb teha, kui ei taha oma andmetest ilma jääda. Palju ning suured pildid, kõik on tehtud puust ja punasest ette. Kõige algajamale arvutikasutajale on selline juhend justnimelt ideaalne.Ehk jah siin mõni pisiasi on, mida oleks võinud täpsustada ning välja tuua aga ei midagi katastroofilist. Minule esitatud juhend istus ning hindan seda suurepäraselt. Sai isegi tuttavale lingitud, ning ta sai väga kenasti hakkama oma andmete varundamisega.

Tarmo Tüür A22Juhend tundub olevat täiesti kasutatav. Pildimaterjali on piisavalt ning kõik ka ilusti ära seletatud. Juhendi pikkus vastab samuti nõuetele. Üldjoontes selle juhendiga peaks igaüks oskama seadistada tagavarakoopiaid.

Kaari Adamsoo A21


Täiesti võimalik kasutada. Sai isegi järeleproovitud kiiresti. Kõik seatud eesmärgi täidetud. Pildi materjal ja tekst on heas suhtes. Samuti ei ole mingit keerukust, vaid kasutatav igaühel.