Tar kasutamine

From ICO wiki

Tar kasutamine

Autor

Hendrik Lind
AK32

Sissejuhatus

Tar (Tape ARchive) kasutatakse failide arhiveerimiseks ja ka teisipidi ekstraheerimiseks.
Oluline sealjuures on see, et andmeid ei pakita vaid liigutatakse ühte faili kokku. Lihtsam ja mugavam on toimetada ühe failiga kui paljude failidega.
Arhiiv sisaldab andmeid failide loabittide, omanike, gruppide ja teiste atribuutide kohta. Enamasti on arhiivis ka lisainfot, mis võimaldab lahtipakkimisel vigu avastada.

Antud juhend on koostatud GNU TARi põhjal kuid leidub ka kommertstooteid mis võivad mõningal juhul käituda erinevalt.

Kasutamine

Tari süntaks:

 
tar [ - ] A --catenate --concatenate | c --create | d --diff --compare | --delete | r --append | t --list | 
      u --update | x --extract --get 
      [ options ] pathname [ pathname ... ]

Kasutades Tari peab alati ära määrama vähemalt ühe nendest võtmetest:

A - catenate/concatenate, arhiivifailide ühendamine
c - create, loo arhiiv
d - diff/compare, võrdleb arhiivis olevaid ja failisüsteemis asuvaid faile
r - append, lisab olemasolevasse arhiivi faili(d) juurde
t - list, kuvab arhiivi sisu
u - update, uuendab arhiivis oleva(d) faili(d)
x - extract, haruta fail(id) arhiivist lahti

Arhiivi loomine

Lihtsaim kasutus failide arhiveerimiseks:

tar -cf arhiiv.tar fail1.txt fail2.txt


Luuakse arhiivifail arhiiv.tar mille sisuks on failid fail1.txt ja fail2.txt

Arhiivi sisu kuvamine

Arhiivis sisalduvate failide vaatamine

tar -lf arhiiv.tar

Kuvatakse failid:

fail1.txt
fail2.txt

Arhiivi lahti pakkimine

Kogu arhiivi lahtipakkimine

tar -xvf arhiiv.tar

Arhiivis sisladuva ühe faili lahtipakkimine

tar -xf arhiiv.tar fail1.txt

Arhiivi lisamine

Olemasolevasse arhiivi faili juurde lisamine

tar -rf arhiiv.tar fail3.txt

Arhiivi uuendamine

Arhiivis sisalduva faili uuendamine

tar -uf arhiiv.tar fail1.txt


Arhiivist kustutamine

tar -delete --file=arhiiv.tar fail2.txt

Arhiveerimise lisavõtmed

exclude

Võtme --exclude kasutamine kui on vaja näiteks arhiveerida palju faile kuid välja on vaja jätta midagi mis vastab kindlale mustrile.

tar -cf arhiiv.tar --exclude='*.jpg' data

Tulemuseks on see, et luuakse arhiivifail data kausta sisust kuid välja on jäetud kõik *.jpg laiendiga failid

Võti --exclude-from võimaldab vajaliku(d) mustrid ette anda failist (igal real eraldi muster).

tar -cf arhiiv.tar --exclude-from=filter.lst data

Kui fail filter.lst sisaldab mustrit '*.jpg' saame sama tulemuse mis eelnevas näiteski.

Exclude kasutamine näiteks süsteemi varundamisel/taastamisel Varundamine

tar -cvpzf varukoopia.tar.gz -–exclude=/varukoopia.tar.gz --exclude=/proc --exclude=/lost+found --exclude=/sys --exclude=/mnt --exclude=/media /

Taastamine

tar -xvpzf /varukoopia.tar.gz -C / 

Lisalugemist exclude võtme kasutamisest http://www.gnu.org/software/tar/manual/html_node/exclude.html

Kasutatud kirjandus

 1. http://www.gnu.org/software/tar/manual/tar.html
 2. http://kuutorvaja.eenet.ee/kasutamine/os/arhiveerimine/targzip.html
 3. http://vallaste.ee/sona.asp?Type=UserId&otsing=2670
 4. https://help.ubuntu.com/community/BackupYourSystem/TAR