Tcpxtract

From ICO wiki

Sissejuhatus

tcpxtract on programm, mille abil saab võrguliiklusest failisignatuuri järgi välja otsida erinevat tüüpi faile - näiteks graafika-, video- või dokumendifaile. Sarnased programmid on veel Foremost [1], driftnet [2] ja etherPEG [3], kuid erinevalt neist on tcpxtract paremini skaleeruv ja võimaldab lihtsalt otsitavaid failitüüpe kasutajal lisada. Programmi autor on Nick Harbour.

Paigaldamine

tcpxtract on saadaval kõigis enamlevinud distributsioonides ja sõltub järgmistest pakkidest: libc6, libpcap0.8. Debiani ja Ubuntu all käib paigaldus järgmiselt:

apt-get install libpcap0.8 tcpxtract

Kasutamine

Süntaks

tcpxtract [OPTIONS] [[-d <DEVICE>] [-f <FILE>]]

Võimalikud võtmed:

--file, -f <FILE>

valib sisendiks näidatud faili võrguseadme asemel

--device, -d <DEVICE>

määrab jälgitava võrguseadme

--config, -c <FILE>

kasutab näidatud faili konfiguratsioonifailina

--output, -o <DIRECTORY>

kirjutab failid näidatud kausta käesoleva kausta asemel

--version, -v

näitab versiooninumbrit

--help, -h

näitab abiinfot

Näited

HTML faili püüdmine võrgukaardilt eth0 kataloogi /home/user/tcpdump

tcpxtract -d eth0 -o /home/user/tcpdump &
links live.hot.ee

Tulemuseks on fail 00000000.html, mis antud juhul sisaldab http://live.hot.ee lehekülge.

Võimalikud kasutusvaldkonnad

tcpextract ja analoogid on põhiliselt kasutusel võrguliikluse uurimiseks, et tuvastada sealt kasutajate poolt liigutatavaid faile - ebasoovitavaid pilte, videosid või firmasaladusi sisaldavaid faile.

Kasutatud materjalid

http://tcpxtract.sourceforge.net/

http://taosecurity.blogspot.com/2006/01/network-forensic-traffic.html

http://computer.forensikblog.de/en/2005/10/tcpxtract-version-10.html

http://linux.die.net/man/1/tcpxtract

http://packages.debian.org/squeeze/tcpxtract

http://packages.ubuntu.com/hardy/tcpxtract

http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=tcpxtract

Autor

Mark-Erik Mogom AK21