Tee

From ICO wiki

Autor

Tarmo Laiksoo AK31
Sügis 2014

Sissejuhatus

"Tee" on käsk, mis loeb standard sisendeid ning kirjutab standard väljundeid ning ühe või enam faile, duplikeerides sisendit. On oma nime saanud torulukksepatöödes kasutatava T-splitteri kaudu, mis suunab vee voolu kahte suunda ning on T kujuline. Käsku kasutatakse Windowsi ja Linuxi operatsioonisüsteemides ning tavaliselt mõne programmi väljundi jagamiseks, et seda saaks samaaegselt kuvada kui ka salvestada. Samuti võib "tee" käsku kasutada vahepealse info salvestamiseks, enne kui see mõne programmi või faili poolt muudetakse. Käsku saab kasutada ning käivitada nii tavakasutaja kui ka administraatori õigustega.

Käsu süntaks

Tee käsklus on enamasti kasutuses teiste programmidega ega esine sellisel kujul iseseisvalt

UNIX

 tee [ -a ][ -i ][ File... ]

Argument

 • File - Üks või enam faili saavad käsu "tee" väljundi

Võtmed

 • -a, --append - Lisab väljundi faili lõppu, mitte ei kirjuta lihtsalt üle
 • -i, --ignore-interrupts - Ignoreerib võimalikke segavaid tegureid
 • --help - Kuvab abi

Windows Powershell

 tee [-FilePath] <String> [-InputObject <PSObject>]
 tee -Variable <String> [-InputObject <PSObject>]
 • -InputObject <PSObject> - Täpustab sisendit cmdlet'le [1]
 • -FilePath <String> - Täpsustab koha, kuhu cmdlet sisu salvestab
 • -Variable <String> - Viide objekti sisule antakse kindlatele muutujatele

Näited

UNIX

 • Käsu "lint" kuvamine ning samaaegne salvestamine[2]
lint program.c | tee program.lint

Tulemus: kuvatakse käsu "lint" standard väljund ning samal ajal salvestakse väljundist program.lint nimeline fail

 • Käsu "lint" vaatamine ning olemasolevale failile väljundi lisamine
lint program.c | tee -a program.lint

Tulemus: Kuvatakse käsu "lint" standard väljund ning samal ajal salvesatakse väljundist koopia program.lint faili lõppu.

 • Õiguste laiendamiseks
echo "Body of file..." | sudo tee root_owned_file > dev/null

Tulemus: Kasutatakse käsku tee, et minna mööda käsu sudo piirangutest[3]

Windows Powershell

 • Käsu kuvamine ning salvestamine
ipconfig | tee OutputFile.txt

Tulemus: Kuvatakse käsu ipconfig standard väljund ning samal ajal salvestatakse väljundist koopia nimega OutputFile.txt[4]

 • Kindla sisendiga faili kuvamiseks ning salvestamiseks
Get-Process | where-Object { $_.Name -like "abc*" } | Tee-Object ABC.txt

Tulemus: Kuvatakse kõik protsessid/failid, mis algavad tähtedega ABC ning salvestatakse faili ABC.txt

Kokkuvõte

Kokkuvõtvalt võib öelda, et "tee" on kasulik programm, millega saab teatuid protsesse lihtsamaks muuta. Kindlasti on ta pigem "edasijõudnud" administraatori suunitlusega tööriist, kuna vajab veidi süvenemist ning õppimist.

Kasutatud kirjandus