touch

From ICO wiki


Autor

Marta-Heliise Tuur

Rühm: A21

05.12.2016

Sissejuhatus

"Touch" käsul on mitu eesmärki, millest üks lihtsamaid on uue tühja faili loomine."Touch" käsuga saab muuta ka viimast kasutus- ja muudatuste tegemise aegu käesolevaks ajaks või ise määrates mõne kindla aja.

Artikkel annab lühiülevaate touch kasutamisest ja toob mõned näited käskudest.

Kasutamine

Süntaks

touch [valik] <failinimi>

Valikud

  • -a, muudab ainult viimast kasutusaega
  • -c, kui faili ei eksisteeri, ei looda seda
  • -d, date-time ehk kindla kuupäevaga viimase kasutus- ja muudatuste aja uuendamine
  • -m, muudab ainult viimast muudatusteaega
  • -r, teise faili kasutus- ja muudatuste aja kasutamine
  • -t, kindla aja määramine

Uute failide loomine

Tühja faili looomine

Kasutades "touch" käsklust ilma valikuteta, luuakse uus tühi fail, kui see juba ei eksisteeri.

touch failinimi

Näiteks:

touch file1

Mitme tühja faili loomine

touch abc.txt cde.txt xyz.txt

A kuni Z faili loomine

touch {A..Z}

1 kuni 20 faili loomine

touch {1..20}

Mitme faili loomine tunnusega

Selle käsklusega luuakse kuni 1000 tekstifaili lõpuga *.txt

touch {1..1000}.txt

Uue faili loomise vältimine

Algselt on "touch" loodud nii, et ta loob faili, kui seda ei eksisteeri. Selle vältimiseks kasutatakse valikut “-c“.

touch -c hello.txt

Kasutus-ja muudatusteaja muutmine

Faili kasutusaja muutmine

Muutmaks ainult viimast kasutusaega tuleb kasutada valikut „-a“ faili nime ees.

touch -a abc.txt

Muudatusteaja muutmine

Kasuta valikut „-m“ faili nime ees, et vahetada viimaste muudatuste aega

touch -m a.txt

Mitme faili muudatuste aja muutmine

Selle käsklusega muudetakse kõikide *.txt lõpuga lõppevate failide muudatuste aega.

touch -m *.txt

Kasutamis- ja muudatusteaja muutmine samal ajal

Kasuta „a“ ja „m“ valikut koos, et mõlemat aega muuta.

touch -am a.txt

Kindla aja määramine praeguse aja asemel

Määrates kindlat viimast kasutus- või muudatuste aega, tuleb kasutada „-t“ ja „-c“ valikut koos ning kirjutada kuupäev ja aeg YYMMDDhhmm formaadis ehk aasta, kuu, kuupäev, tund ja minutid.

touch -c -t 1603051015 a.txt 

või

touch -c -t 201603051015 a.txt

Aja muutmine teise faili ajaga

See käsklus määrab abc.txt kasutus- ja muudatuste ajaks faili 123.txt aja.

touch -r 123.txt abc.txt

Sama käsklus kehtib ka siis, kui tahad mitut faili muuta. Selle käsklusega muudetakse „file2“, „file3“, „file4“ aeg „file1“ ajaks.

touch –r file1 file2 file3 file4

Kuupäeva määramine sõnena

touch -d '14 May' file9

või

touch -d '1 May 2005 10:22' file8

Kasutades ainult kellaaega, muudetakse faili kuupäevaks automaatselt käesolev kuupäev.

Viimase kasutusaja kuvamine

Faili kasutusaja kuvamiseks kasutakase „stat“ käsklust faili nime ees.

stat a.txt 

Kokkuvõte

"Touch" käsklus on mugav ja lihtsaim viis luua kiirelt uus fail ja muuta või uuendada faili viimast kasutus- või muudatuste aega. Seda viimast võib just vaja minna näiteks lähtekoodi kompileerimisel, kui asutakse kuskil teises regioonis. Programm ei pruugi käivituda, kui ajad või kuupäevad ei klapi.

Kasutatud allikad

1. http://www.tecmint.com/8-pratical-examples-of-linux-touch-command/
2. http://www.linfo.org/touch.html
3. https://linux.die.net/man/1/touch
4. https://shapeshed.com/unix-touch/#what-is-the-touch-command-in-unix
5. http://linoxide.com/linux-command/linux-touch-command/