Ufw

From EIK wiki

Ufw

Ufw ehk Uncomplicated Firewall on tulemüür, mis on mõeldud Linuxis kasutamiseks ja mida on kerge kasutada. Seda saab hallata käsurealt ja omab väikest käsupaketti ja on arendatud, et lihtsustada iptable’i tulemüüri seadistusi . Ufw võimaldab kasutajasõbralikkult seadistada tülemüüri Ipv4’le või Ipv6’le serveripõhist tulemüüri. Ufw on Ubuntu algprogrammides. Algseadmetes on ufw disabled.


Tunnused

Ufw.jpg

List erinevatest ufw tunnustest.


Näidis seadistus

Enne Ufw tulemüüri sisselülitamist keelame kogu sissetuleva liikluse:

  sudo ufw default deny

SSH’ga ühenduses olemisel serveriga, vältimaks, et ssh ühendust ei drop’itaks:

  sudo ufw allow ssh

Lülitame ufw sisse:

  sudo ufw enable


Pärast seda hakkame lisama teenuseid, mis on lubatud läbi tulemüüri.


Teadasaamaks, millised teenused on üleval:

  sudo ufw app list

Ufw staatuse vaatamine:

  sudo ufw status

Detailsemaks ufw staatuse vaatamiseks:

  sudo ufw status verbose

Lubame veebilehe kasutamise:

  sudo ufw allow 80/tcp

Lubame samba:

  sudo ufw allow 137/udp
  sudo ufw allow 138/udp
  sudo ufw allow 139/tcp
  sudo ufw allow 445/tcp

Lubame https’i:

  sudo ufw allow 443/tcp

Lülitame sisse logimise:

  sudo ufw logging on


Baassüntaks

Algreegli paikka panemine

Lubamine/keelamine:

  sudo ufw default <allow/deny>


Sisse/välja lülitamine

Lülita sisse/välja ufw:

  sudo ufw <enable/disable>


Lubama ja keelama

Lubama/keelama porte:

  sudo ufw <allow/deny> <port>/<valikuline: protocol>

Lubame/keelame IP vahemikke:

  sudo ufw <allow/deny> from <ip address>

Lubame/keelame subnette:

  sudo ufw <allow/deny> from <ip address>/<subnet>

Luba/keela spetsiifiline port ja IP aadress:

  sudo ufw <allow/deny> from <ip address> to <protocol> port <port number>

Olemasoleva reegli kustutamine:

  sudo ufw delete deny <port>/<valikuline: protocol>


Teenused

Kõikide teenuste listi vaatamiseks:

  less /etc/services

Olemasolevad teenused:

  sudo ufw app list

Lubamine/keelamine teenuse nime järgi:

  sudo ufw <allow/deny> <teenuse nimi>


Staatuse vaatamine

  sudo ufw status


Logimine

Logimise lubamine/keelamine:

  sudo ufw logging on/off


Ufw algseadmete sätete muutmine:

  nano /etc/ufw/before.rules

Seal failis on kirjas, mis on ufw default’is lubatud.


Maskeraadi loomine ufw abil

Lubame ufw

  sudo ufw enable
  sudo ufw allow 22

Muudame failis /etc/default/ufw pakettide edastamise reegli lubavaks

  DEFAULT_FORWARD_POLICY="ACCEPT"

Määrame ruutimise /etc/ufw/sysctl.conf

  net.ipv4.ip_forward=1
  net.ipv6.conf.default.forwarding=1

Seame maskeraadi /etc/ufw/before.rules

  # nat Table rules
  *nat
  :POSTROUTING ACCEPT [0:0]

  # Forward traffic from eth1 through eth0.
  -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

  # don't delete the 'COMMIT' line or these nat table rules won't be processed
  COMMIT

Teeme teenusele taaskäivituse

  sudo ufw disable && sudo ufw enable


Autorid

Iti Liivik A22

Rauno Lehiste A22