User:Kindlo

From ICO wiki

Loodud artiklid

Uuematest vanemateks

Trisquel 6.0.1GNU/Linux ja OwnCloud

Hea skripti omadused

GNU Emacs

Windows juhend: Kuidas pärast installeerimist seada optimaalselt üles Windows 8't

Muudatused teiste artiklites

Dhclient : sektsioon Kuidas pärida spetsiifilist IP-Aadressi

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus B

Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokkuleppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Kordusarvestust on võimalik teha kuni järgmise semestri punase jooneni. Kokkuleppimine järelarvestuseks toimub õppejõuga ja muuseas on tal õigus sulle anda täiendavaid üleasandeid. Registreerimine järelavestusele toimub õppeosakonnas, oma nime ja allkirja andmisega. Kusjuures REV tudengitel on tarvis maksta tasu 13€ ning viia maksekorraldus tõendina õppeosakonda.

Küsimus 1

Teisel või kolmandal õppeaastal avastad, et teine õppekava sobib paremini ja sa otsustad õppekava vahetada. Millised on tegevused ja mis ajaks need teha tuleb, et vahetada õppekava?

Vastus

Kui on soov vahetada õppekava, siis tuleb taotlus esitada enne punast joont (vähemalt üks tööpäev) õppeosakonda, kusjuures avaldus peab olema suunatud rektorile ja vorming peab olema puhas, korrektne jaametlik. Siiski võib avalduse sisu olla veidi vabam, kuid siiski ei tohiks kasutada n.ö. slängisõnavara.