User talk:Amagi

From ICO wiki

Õpingukorraldus ja erialatutvustus

Loengust said mulle teatavaks mitmed kasulikud võimalused ja kogemuslikud näpunäited. Anti ülevaade , kuidas õppetöö hakkab toimuma ja mida on soovituslikult vajalik teha.Ja see on sidepidamine kaugõppurite vahel , toetada üksteist õppetöös , tehes seda õigel ajal.Õige aeg on see , mis jääb enne eksameid ja arvestusi.Eksami ja arvestuse ajal abikäe ulatamine on hukkamõistu vääriv.Juttu oli ka akadeemilisest petturlusest , mida loetakse akadeemiliseks petturluseks ja mismoodi selle eest karistatakse. Kui tudengil tekib küsimusi , siis võib ta pöörduda tuutori poole , kelleks on kaasõppur teiselt või kolmandalt kursuselt.Suhtlus omasugusega on sundimatum , vabam ja küsimus võib leida lahenduse parimal võimaliku moel. Anti praktilisi soovitusi õppetöö järgimiseks – kui õppimine käsil , siis tegelda ainult õppetööga ja ei millegi muuga.Suhtluskanalitest logida välja , mitte tegelda kõrvaliste asjadega. Kõige raskemaks hinnati aja planeerimist ja seda just kaugõppureile.Tõesti , kui käiakse tööl ja täidetakse muid ülesandeid , siis on õppetööks aja leidmine raskendatud. Juhiti tähelepanu ka tööde tähtaegadest kinnipidamisele.Soovituslik on esitada tööd veidi enne tähtaega , et saaks tagasisidet ja vajadusel oma kirjutist parendada.Lisaks annab see märku hoolikast suhtumisest õppetöösse , mis on hindamisel positiivse tähtsusega. Tuvustati ka õppekeskkonda , nii wikit kui ka ÕIS-i.Algus näidati kätte , eks igaüks avasteb selle maailma enda jaoks ise. Tähtsal kohal on ka õppemaksu arvestamine ja tasumine.Kuna 2013.aastast on kõrgharidus tasuta , kuid mõnel juhul tuleb siiski ainepunktide eest maksta.See juhtub siis , kui õpitakse osakoormusega või ei koguta vajalikul hulgal EAP(Euroopa ainepunkte).Kui ühel aastal kogusid EAP-sid vähem , saad arve nende punktide eest , järgneval aastal aga vajaka jäänud punktid summeeruvad ja arve mitmekordistub.Kasulikum on mitte võlgu jääda. Oli veel üks praktiline soovitus kirjatööde kohta.Kirjutamist tuleks alustada kohe , esimesel võimalusel.Mitte oodata kuni tuleb kirjutamistuju ehk vaim tuleb peale.Seda jäädaaksegi ootama , uus info liigub peale ja töö lükkub edasi määramata aega ehk on oht ,et jääbki hiljaks. Loengus oli juttu ka käitumisest koos soovitusega telefonid välja lülitada loengu ajaks.On olnud juhtumeid , kus õpilasel on tulnud oma loenduteaegset kõnelembust kahetseda. Üks tänuväärt võimalus on loenguid järelekuulata.Andmebaasis on mitme aasta vanuseid loenguid , needki on abiks parema ülevaate saamiseks.