User talk:Klaupa

From EIK wiki


Analüüsi retsentsioon meeskond KTM Development poolt Meeskond mc2-le

Antud analüüs oli vägagi lähtuv õppejõu poolt kirjutatud tingimustele. See kajastus ka analüüsi alampealkirjades. Üldiselt on üsna hästi ära kirjeldatud, et mida see mäng „Värv“ endast kujutab. Analüüs on jaotatud nelja ossa ning need osad on väga hästi ära jaotatud, mis omakorda annab selge ülevaate selle mängu ideest.

Ilusti on ka ära toodud "must have" " ja "nice to have" funktsionaalsused, kuigi omalt poolt lisaksin veel ühe väga huvitava idee "nice to have" funktsionaalsusesse. Võiks veel lisada niieöelda ränk süsteemi, mis eraldab mängijaid nende oskustaseme poolt, mis annaks võimaluse ennast teistega võrrelda ja tahtmise teistest parem olla.

Analüüsis oleks võinud ka natukene täpsemalt kirjeldada mängu kasulikkusest inimesele ja miks just see mäng peaks kedagi mängima kutsuma. Ning oleks võinud ka analüüsis välja tuua võimalikud probleemid, mis ka kindlasti tekivad.

Üldiselt on see analüüs hästi tehtud, mis annab isegi vähem haritud inimesele kujutluspildi silme ette, et mida on plaanis teha ja milline peaks tulemus olema.