KK without K

From ICO wiki
(Redirected from User talk:Kurban)

Tiimi liikmed

 • Kaur Pääro
 • Kaspar Urban

Teenus ja klientrakendus

Selleks et kasutada klient rakendust tuleb, kõigepealt allalaadida rakendus ja VS-si käivitada, vahel tuleb ka käivitada WebApi projekt eraldi.

Teenuse osa on MvcApplication3. Rakenduse osa on LanWPF.

Kirjeldus

Tegemist on siis LanParty haldamis rakendusega, klient rakendus on realiseeritud WPF-is ja teenus on REST teenus, tehtud MVC4 WebAPIga.

API dokumentatsioon

Contest

 • GET api/Contest
 • GetContests() võimaldab pärida kõik võistlused(ehk Contests), väljastab listi Contest tüüpi objektitest.
 • GET api/Contest/id
 • GetContests(id) võimaldab pärida võistlsute seast ühte võistlust id alusel, väljastab Contest tüüpi objekti .
 • PUT api/Contest/5
 • PutContest(int id, Contest contest) võimaldab uuendada ühte võistlust id alusel.
 • POST api/Contest
 • PostContest(Contest contest) võimaldab lisada uut võitlust.
 • DELETE api/Contest/5
 • DeleteContest(int id) võimaldab kustutada id alusel kindlat võistlust.
 • post api/contest/5
 • AddTeam(int id,TeamInContest teamInContest) võimaldab lisada võistlusesse kindlat tiimi.

  GameGenre

 • GET api/GameGenre
 • GetGameGenres() võimaldab pärida kõik GameGenred, väljastab Listi GameGenre tüüpi objektitest.
 • GET api/GameGenre/5
 • GameGenre GetGameGenre(int id) võimaldab pärida kindla GameGenre tüüpi olemi, väljastab Gamegenre tüüpi objekti.
 • PUT api/GameGenre/5
 • PutGameGenre(int id, GameGenre gamegenre) võimaldab uuendada kindalt GameGenret id alusel.
 • POST api/GameGenre
 • PostGameGenre(GameGenre gamegenre) võimaldab lisada kindla Gamegenre. DELETE api/GameGenre/5 DeleteGameGenre(int id) võimaldab kustutada kindla GameGenre id alusel.

  Games

 • GET api/Games
 • GetGames() võimaldab pärida kõik Mängud, Välajastab Listi kõikidest Games tüüpi objektitest.
 • GET api/Games/5
 • GetGame(int id) võimaldab pärida kindlat Mängu, väljast Games tööpi objekti.
 • PUT api/Games/5
 • PutGame(int id, Game game) võimaldab uuendada kindlat Mängu id alusel.
 • POST api/Games
 • PostGame(Game game) võimaldab lisada uue Mängu.

  Login

  POST api/Login

 • PostLogin(LoginVM model)võimaldab sisse logida LoginVM mudeli alusel, LoginVM koosneb UserName ja Password väljast,Välajastab User tüüpi objekti.
 • PUT api/user/id
 • AssignRole(int id, string role) lubab määrata kindlale kasutjale kindla rolli.
 • PUT api/user/id
 • GetAllRoles lubab pärida kõik rollid.

  Team

 • GET api/Default1
 • GetTeams() võimaldab pärida kõik Tiimid, väljatab listi Team tüüpi objektidesttest GET api/Default1/5
 • GetTeam(int id) võimaldab pärida kindlat Tiimi id alusel, väljatab Team tüüpi objekti
 • PUT api/Team/5
 • PutTeam(int id, Team team) võimaldab uuendada tiimi id alusel
 • POST api/team
 • PostTeam(Team team) võimaldab lisada uue tiimi.
 • DELETE api/Team/5 DeleteTeam(int id) võimaldab kustutada kindlat Tiimi id alusel.

  USER

 • GET api/User
 • GetUsers() võimaldab pärida kõik kasutjad, Väljastab Listi User tööpi objektidest.
 • GET api/User/5
 • User GetUser(int id) võimaldab pärida kindlat Kasutjat id alusel, Väljastab User tüüpi objekti.
 • PUT api/User/5
 • PutUser(int id, User user)võimaldab uuendada kindlat kasutajat id alusel.
 • POST api/User
 • PostUser(User user)võimaldab lisada uue Kasutja.
 • DELETE api/User/5
 • DeleteUser(int id) võimaldab kustutada kindlat kasutja id alusel.

  XML

  XML failis hoitakse individuaalsete toidukavade andmeid.

  XML

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <!-- Kuu sisse on m2rgitud kuu id, nimi ning aastaarv. -->
  <Kuu id="1" nimi="jaanuar" aasta ="2013">
   <!-- N2dala sisse on m2rgitud id j2rgi mitmendat n2dalat inimene toidukava kasutab. -->
   <nadal id= "1">
    <!-- N2dalap2eva sisse on m2rgitud p2eva nimi, id ja kuup2ev.-->
    <nadalaPaev nimi="esmaspaev" id="1" kuupaev ="07.01.2013">
     <!-- Toidukorra sisse on m2rgitud toidukorra nimetus ning id -->
     <toiduKord nimetus="hommikusook" id ="1">
      <!-- Toiduaine sisse on m2rgitud kogus, yhik ning nimi -->
      <toiduAined nimetus="Õun" kogus ="1" Uhik ="tk"/>
      <toiduAined nimetus="Kaerahelbepuder" kogus ="100" Uhik ="g" />
      <toiduAined nimetus="Piim" kogus ="250" Uhik ="ml" />
      <toiduAined nimetus="Sai" kogus ="1" Uhik ="viil" />
     </toiduKord>
     <toiduKord nimetus="lounasook" id="2">
      <toiduAined nimetus="Sealiha" kogus ="100" Uhik ="g" ></toiduAined>
      <toiduAined nimetus="Kartul" kogus ="100" Uhik ="g" ></toiduAined>
      <toiduAined nimetus="Kurgisalat" kogus ="50" Uhik ="g" ></toiduAined>
      <toiduAined nimetus="Õlu" kogus ="500" Uhik ="ml" ></toiduAined>
     </toiduKord>
     <toiduKord nimetus="ohtusook" id="3">
       <toiduAined nimetus="Caesari salat" kogus ="100" Uhik ="g" ></toiduAined>
       <toiduAined nimetus="Leib" kogus ="2" Uhik ="viil" ></toiduAined>
       <toiduAined nimetus="Caesari kaste" kogus ="30" Uhik ="g" ></toiduAined>
       <toiduAined nimetus="Punane vein" kogus ="300" Uhik ="ml" ></toiduAined>
      </toiduKord>
    </nadalaPaev>
    <nadalaPaev nimi="teisipaev" kuupaev ="08.01.2013" id="2">
      <toiduKord nimetus="hommikusook" id="4">
       <toiduAined nimetus="Banaan" kogus ="1" Uhik ="tk" ></toiduAined>
       <toiduAined nimetus="Maisihelbed" kogus ="100" Uhik ="g" ></toiduAined>
       <toiduAined nimetus="Piim" kogus ="250" Uhik ="ml" ></toiduAined>
      </toiduKord>
      <toiduKord nimetus="lounasook" id="5">
       <toiduAined nimetus="Kanafilee" kogus ="100" Uhik ="g" ></toiduAined>
       <toiduAined nimetus="Riis" kogus ="100" Uhik ="g" ></toiduAined>
       <toiduAined nimetus="Terav Chili kaste" kogus ="50" Uhik ="g" ></toiduAined>
       <toiduAined nimetus="Keefir" kogus ="500" Uhik ="ml" ></toiduAined>
      </toiduKord>
      <toiduKord nimetus="ohtusook" id="6">
        <toiduAined nimetus="Pelmeenid" kogus ="170" Uhik ="g" ></toiduAined>
        <toiduAined nimetus="Leib" kogus ="2" Uhik ="viil" ></toiduAined>
        <toiduAined nimetus="Hapukoor" kogus ="100" Uhik ="g" ></toiduAined>
        <toiduAined nimetus="Viin" kogus ="8" Uhik ="cl" ></toiduAined>
       </toiduKord>
     </nadalaPaev>
    </nadal>
  </Kuu>
  

  XML Schema

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <xs:element name="Kuu">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="nadal">
       <xs:complexType>
        <xs:sequence>
         <xs:element maxOccurs="unbounded" name="nadalaPaev">
          <xs:complexType>
           <xs:sequence>
            <xs:element maxOccurs="unbounded" name="toiduKord">
             <xs:complexType>
              <xs:sequence>
               <xs:element maxOccurs="unbounded" name="toiduAined">
                <xs:complexType>
                 <xs:attribute name="nimetus" type="xs:string" use="required" />
                 <xs:attribute name="kogus" type="xs:unsignedShort" use="required" />
                 <xs:attribute name="Uhik" type="xs:string" use="required" />
                </xs:complexType>
               </xs:element>
              </xs:sequence>
              <xs:attribute name="nimetus" type="xs:string" use="required" />
              <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
             </xs:complexType>
            </xs:element>
           </xs:sequence>
           <xs:attribute name="nimi" type="xs:string" use="required" />
           <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
           <xs:attribute name="kuupaev" type="xs:string" use="required" />
          </xs:complexType>
         </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
       </xs:complexType>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
     <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
     <xs:attribute name="nimi" type="xs:string" use="required" />
     <xs:attribute name="aasta" type="xs:unsignedShort" use="required" />
    </xs:complexType>
   </xs:element>
  </xs:schema>
  

  XSLT

  Allolev kood kuvab kõikide nädalapäevade toidukava.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
  >
   <xsl:output method="html" indent="yes"/>
  
   <xsl:template match="/*">
    <html>
     <body>
      Kõik p2evad
      <ul>
       <xsl:for-each select="/Kuu/nadal/nadalaPaev">
        <li>
         <xsl:value-of select="@nimi"/>
         <xsl:text> </xsl:text>
         <xsl:value-of select="@kuupaev"/>
         <ul>
          <xsl:for-each select="toiduKord">
           <li>
            <xsl:value-of select="@nimetus"/>
           </li>
           <ul>
            
            <xsl:for-each select="toiduAined">
             <li>
              <xsl:value-of select="@nimetus"/>
              <xsl:text> </xsl:text>
              <xsl:value-of select="@kogus"/>
              <xsl:text> </xsl:text>
              <xsl:value-of select="@Uhik"/>
              </li>
            </xsl:for-each>
            
           </ul>
          </xsl:for-each>
         </ul>
        </li>
       </xsl:for-each>
      </ul>
     </body>
    </html>
   </xsl:template>
  </xsl:stylesheet>
  

  Retsensioonid

 • 1.XML ülesande retsensioon Tiim AFFA II kohta [1]
 • 2.XML ülesande retsensioon Tiim RM kohta [2]
 • 3.Klientrakenduse ja Api retsensioon Tiim Ulgurmutid kohta [3]
 • 4.Klientrakenduse ja Api retsensioon Tiim Ulgurmutid kohta [4]

  Logi

 • Meeskonna moodustamine 15.03.2013
 • XML failide Moodustmine 29.03.2013
 • Äriloogika moodustamine 22 - 23.04.2013
 • Repode loomine ja DI 26-27.04.2013
 • Meeskond vabanes ASP.NET aine projektist(90+% valmis) 19.05.2013
 • Teenuse tüübi valik 20-22.05.2013
 • Teenuse koostamise algus MVCApi baasil
 • Teenusesse repode lisamise lõpp 25.05.2013
 • Non stop klientrakenduse arendamine ja API lihvimine AlGUS 26.05.2013
 • Dokumentatsiooni lisamine API kohta wikisse 27.05.2013
 • Non staaap klientrakenduse arendamine ja API lihvimine LÕPP 28.05.2013
 • Retsentsioon tiim AFFA II XML-i kohta 29.05.2013
 • Retsensioon tiim RM XML ülesande kohta 04.06.2013
 • Retsensioon tiim Ulgurmutid Teenuse ja Klientrakenduse ülesande kohta 04.06.2013
 • Retsensioon tiim V Teenuse ja Klientrakenduse ülesande kohta 08.06.2013