User talk:Msuursal

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

mkdir

Artikkel mkdir on hästi ülesse ehitatud, piisavalt selge ning põhjalik selgitades antud teemat. Esinevad väikesed puudused.

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Autor 0,5 0,5 Olemas
Versioon 0,5 0 Pole kirjas, kuid arvestades teemat pole ka ilmselt vajalik.
Sissejuhatus 1 1 Olemas, kuigi sissejuhatuses peaks olema viidatud kellele referaat suunatud on siis antud teema puhul on see ilmselgelt algaja.
Tehniliselt korrektne 3 3 On
Näited 2 2 Näited on hästi arusaadavad ja seletavad piisavalt selgesti mkdir käsu võimalusi.
Käsude erisus tekstist 1 1 Käsud on hästi eristatud tekstist.
Vormistus 1 0,75 Korras kuid esineb paar mittevajalikku rea vahetust peatükkis Kasutamine. Samuti oli üks kirjaviga (-v (--verbose) näitab igat kataloogi, mida käsiga luuakse, üldjuhul kasutatakse koos -p -ga)
Kasutatud kirjandus 1 1 Olemas (Oleks ilus kui konkreetsete näidete juures viidata esialgsetele allikale ka näite juures.)
Kokku 10 9,25 Kokkuvõtteks võiks öelda et tegemist on väga hea juhendiga selgitamaks käsku mkdir kuigi esinevad mõned vormistuslikud puudused.

Hinnangu andis: Meelis Suursalu