Vabavaralised varundusvahendid

From ICO wiki

Autor

Kaspar Prei AK31

Sissejuhatus

Andmetest varundamine on hädavajalik, selle vajalikuses ei saa kindlasti kahelda. Meil on valida tasuta ja tasuliste varundusvahendite vahel. Siinkohal toon välja Linuxi operatsioonisüsteemis enamlevinud tasuta varundusvahenditest. Nendeks on Amanda, Duplicity, BackupPC, rsync, Bacula. Olen välja toonud just need varundusvahendit nende suurema populaarsuse ja funkstionaalsuse erinevuse tõttu.


Varundusvahendid

rsync

Esimesena tutvume rakendusega, mida kasutavad paljud varunduslahendused failide ja kataloogide kopeerimisel. Rsync on käsureal töötav avatud lähtekoodiga rakendus, mis võimaldab kiiret kuhjuvat (incremental) varukoopia tegemist. Kasutatakse delta-andmeedastus algoritmi, mis võimaldab kiiret meetodit eemal olevad failid lokaalsete failidega sünkrooniseerida. Just failide kopeerimise kiirus ongi põhjus, miks on see rakendus nii levinud. Lisaks on tal võimalus säilitada sümboolsed ja hard linke, faili omaniku, õiguseid, seadmeid ning kellaaegu. Samuti on rsyncil sisemine ootetöö mootor, mis oluliselt vähendab latentsust mitmete erinevate failide kirjutamisel. Need lihtsad kuid olulised omadused teevad temast levinud failide varundamise vahendi.

Amanda

AMANDA on rakendus, mis lubab varundusserveril varundada mitmete erinevate tööjaamade/serverite tarkvara või failid linti, kõvakettale kui ka optilisele seadmele.

Erinevad võimalused:

 • Disainitud suure arvu klientide ning andmevoo jaoks, samas on seda lihtne installeerida ning kasutada.
 • Võimaldab kasutada palju erinevaid lindiseadmeid. Uusi seadmeid on lihtne lisada
 • Võimaldab kasutada turvalist liiklust, kasutades selleks OpenSSH-d.
 • Võimaldab kasutada ühe varundustöö juures rohkem kui ühte linti, kuid ei ole võimeline ühte faili erinevate lintide vahel jagama.
 • Nii klient kui ka server on võimeline tegema tarkvaralist või riistvaralist kokku pakkimist. Kui klient pakib kokku, kannatab võrgu kiirus. Kui server tegeleb kokku pakkumisega kannatab serveri protsessori jõudlus.
 • Varukoopiate krüpteerimine.
 • Perioodiline arhiveerime - kindlaks määratud aegadel võimalik teha täielik koopia ning salvestada see väljaspool primaarset kettapinda/serverit.
 • Võimalusterikas lindi seadistuskeskkond - Näiteks saab lintidel andmeid üle kirjutada juhul, kui varundusklient (varundatav server/tööjaam) ei ole olnud võrgus kindla määratud aja jooksul või ainult siis kui lintidel on vaba ruum otsas. Samuti saab öelda milliste lintide peal andmeid üle ei kirjutata.
 • Sisaldab kontrollmehhanismi, mis kontrollib paralleelselt nii kliendi kui ka varundusserveri faile, mis võivad mõjutada eduka varunduse tegemist. Probleemide tekkimisel võib AMANDA saata rapordi automaatselt emaili peale


AMANDA.jpg

Pilt pärit http://www.linuxlinks.com

Duplicity

Duplicy pakib kuhjuvalt (incremental) faile ja katalooge kokku, krüpteerib neid kasutades GnuPG-d ning laeb üles kohalikku või välisele failiserverile. Andmete edastuseks saab kasutada nii ssh/scp, rsynci, ftp ja Amazon S3 virtuaalset andmesalvestus teenust. Kuna Duplicity kasutab librsync on kuhjuvad arhiivid vähe ruumi võtvad ja salvestab ainult neid faili osi, mis on võrreldes eelmise varundamisega muutunud. Kuna kasutatakse GnuPG krüpteerimist on andmete transport ja hoiustamine turvaline.

Erinevad võimalused:

 • Lihtne kasutada
 • Krüpteeritud ja allkirjastatud arhiivid (kasutades GnuPG-d)
 • Ruumi ja võrguliikluse kokkuhoidlik kasutamine(kasutatakse rsync algoritmi)
 • Mitmete edastusprotokollide valik (kohalik ketas, scp/ssh, ftp, rsync, HSI, WebDAV, Amazon S3)

Duplicity.jpg

Pilt pärit: http://www.junauza.com

BackupPC

BackupPC on tasuta varundandusvahend veebipõhise kasutajaliidesega. See on äriklassi tarkvara nii Linuxi, Windowsi kui ka Maci operatsioonisüsteemi varundamiseks serveri kettale. Tarkvara on kirjutatud Perl-is ning on robustne, hästi dokumenteeritud vabavaraline varundusvahend.

Vaatame lähemalt BackupPC erinevaid võimalusi:

 • Võimalus teha täielikku varukoopiat (full backup) regulaarsete intervallidega. Lisaks on võimalik hoida kindel arv täielikku varukoopiat ning teha ka skeem varundatud andmete vanuselise hoidmise kohta (näiteks kustutakse alles siis andmed, kui need on vanemad kui 8 nädalat)
 • Identsete failide ühendamise võimalus minimiseerib ketta ruumi kasutavust ning koormust. Näiteks, kui kolmes tööjaamas on sama sisuga fail varundatakse seda vaid ühekordselt.
 • Võimalus andmeid kokku pakkida vähendab veelgi kettaruumi kasutatavust. Kuna ainult uued failid vajavad kokkupakkimist on sel kõigest väike mõju protsessori koormusele.
 • Kliendipoolset tarkvara ei ole vaja. Andmete trasportimiseks kasutatakse SMB üle Samba, tar üle ssh/rsh/nfs-i või rsync-i.
 • Võimekas veebipõhine kasutajaliides, mis lubab administraatoril vaadata logi faile, konfiguratsiooni, hetke staatust ning lubab kasutajatel alustada ja lõpetada varukoopia tegemist. Lisaks on kasutajal võimalus sirvida ning taastada faile varukoopiast.
 • Võimalus teha ka varukoopiat sülearvutitest, mis aegajalt on võrgus ning saavad DHCP kaudu erinevaid IP aadresse.
 • Paindlikud konfigureerimis võimalused. Näiteks saab määrata, milliseid katalooge varundada, milliseid mitte, erinevad skeemid kuhjuva ja täieliku varundamise jaoks. Kõike seda saab konfigureerida ühe kui ka mitmete tööjaamade kaupa.
 • Võimalus kasutajatele postkasti saata meeldetuletus, kui teatud aja jooksul ei ole varukoopiaid tehtud.


Capture.jpg

Pilt pärit: http://backuppc.sourceforge.net

Bacula

Bacula on rakenduste kogum varunduse, taastamise ja ehtsuse kontrolli jaoks. Rakendus koosneb viiest erinevast komponendist või teenusest: Direktori, konsooli, faili, andmemahu ja monitoorimise teenused. Direktori teenus juhib kõiki varundamise, taastamise, ehtsuse kontrolli ja arhiveerimise töid. Konsooli teenus on administraatori või kasutaja väljund direktorteenusega suhtlemisel, kasutusel on kolme erinevat konsooli varianti: tekstipõhine, GNOME põhine ning wxWidgets graafiline kasutajaliides. Faili teenus (kutsutakse ka kliedi programmiks) installeeritakse tööjaama/serverisse, kus hakatakse varundust tegema. Andmemahu teenus koosneb erinevatest rakendutest, mis tegeleb andmete taastamisega varunduslindile või kõvakettale.

Kasutuselolevat võimalused:

 • Võimalus varundada ja taastada nii Windows, Unixi, Suni kui ka Linuxi operatsioonisüsteemiga tööjaamu/servereid.
 • Rescue CD Linuxi süsteemidele - võimalus taastada süsteemseid faile ja teenuseid.
 • Võimalus automaatselt kustutada varundsseisu, mis on vanemaid kui 2,4,8 nädalat (administraatori määrata)
 • Võimalus varundada lindile, kõvakettale ja DVD peale.

Bacula.png

Pilt pärit: http://www.bacula.org/en/

Kokkuvõte

Sarnaselt iga uue rakenduse kasutuselevõtuga peab ka varundusvahendi valimisel võimalikult täpselt teadma, millest soovitakse varundust teha ning milline on varundatav keskkond. Millised on kliendi operatsioonisüsteemid, kus varundatavad kliendid asuvad, mille peale varunatakse, kas tehakse arhiive, kus arhiive hoitakse?

Näiteks kui soovite võimalikult suurt andmemahtu lihtlabaselt või kuhjuvalt kopeerida on Rsync hea valik. Kui aga soovite krüpteeritud andmeid üle Interneti kopeerida on jällegi Duplicy parem. Põhjuseks on mugavam käsurida ja võrguliikluse vähene kasutamine ning võimalus hoida neid andmeid isegi Amazon S3 peal. Kui on soov andmeid kirjutada lintide peale soovitaksin AMANDA varundusvahendit, kuna seal on lihtne lindiseadmete/lindirobotite lisamise ja manageerimisliides koos mitmete hädavajalike seadistusvõimalustega. Näiteks saab määrata milliseid linte igapäevastel varundamistel ei kasutata - kasutatakse ühte kindlat linti kuus korra varundamise jaoks. Kui aga arvutipargis on palju sülearvuteid, mis pidevalt majast väljas liiguvad oleks neid kindlasti vaja varukoopiaid teha. Sülearvutite kettad lähevad lihtsamini katki ja juhtub ette, et sülearvuti varastatakse ära. Sellisel puhul on lahenduseks BackupPC, mis kirjutab andmeid serveri kõvakettale ja ei nõua rakenduse installeerimist varundatavale kliendile. Eriti ahvatlev on BackupPC seetõttu, et kui administraator on eelnevalt seadistused ära teinud saab kasutaja maja sisevõrku tulnuna veebiliidese kaudu varunduse tööle panna. Samuti kui tööjaama ei ole näiteks üks kuu varundatud saab kasutaja automaatse meeldetuletava emaili, et kindlasti on vaja andmeid varundada. Paljukasutatud Bacula rakendusel ei ole minu nägemuse järgi ühtegi olulist eripära, mis teda teistest varundusvahenditest eelistama paneks. Kõik võimalused ja enamgi veel on näiteks olemas AMANDA´l.

Kasutatud materjalid

http://www.linuxlinks.com/article/20090105114152803/Backup.html

http://www.junauza.com/2009/01/7-best-freeopen-source-backup-software.html

http://backuppc.sourceforge.net/info.html

http://www.bacula.org/en/