Wc

From EIK wiki

WC(WordCount) ja NL(Number Lines)

Autor: Andres Kalavus

Rühm: A21

WC

Word count ehk wc on Linuxi käsklus mis väljastab antud failide, ridade, sõnade, karakterite ja baidi arvu.

WC Süntaks

wc [VÕTMED]... [FAIL]...
wc [VÕTMED]... --files0-from=F

WC Võtmed

-c, --bytes        Prindib baidi arvu

-m, --chars        Prindib karakterite arvu

-l, --lines        Prindib ridade arvu

--files0-from=F      Loeb sisendi failist "F" ainult NUL-iga lõppevad nimed; Kui F on - siis loeb standartset sisendit

-L, --max-line-length   Prindib pikima rea pikkuse

-w, --words        Prindib sõnade arvu

--help           Väljastab abi

--version         Väljastab versiooni

WC Näited


Esimene arv näitab ridade arvu, teine arv näitab sõnade arvu ja kolmas arv näitab karakterite arvu. Kui anda mitu sisendfaili, siis tuleb viimasele reale summa.

Näide ühe ja kahe sisendfaili andmisest käsklusele wc.


Erinevate võtmete kasutamine.


NL

Linuxi käsklus number lines aitab nummerdada tekstifaile lisades ridadele ette numbreid. Nummerdamis stiili on vastavalt vajadusele võimalik muuta.

NL süntaks

nl [VÕTMED]... [FAIL]...

NL võtmed

*STIILID ja FORMAADID on toodud välja võtmete all.

 
 

-b, --body-numbering=STIIL     Põhiosa ridade nummerdamine kasutades STIILI. Vaikimisi -bt

-d, --section-delimiter=KK     Kasutatakse kahte karakterit et piiritleda loogilisi lehti.

-f, --footer-numbering=STIIL    Jaluse ridade nummerdamine kasutades STIILI. Vaikimisi -fn

-h, --header-numbering=STIIL    Päise ridade nummerdamine kasutades STIILI. Vaikimisi -hn

-i, --line-increment=NUMBER     Rea numbri kasv iga reaga. Vaikimisi -i1

-l, --join-blank-lines=NUMBER    Tühjade ridade grupp suurusega NUMBER loetakse üheks reaks. Vaikimisi -l1

-n, --number-format=FORMAAT     Numbreid lisatakse ridadele vastavalt FORMAADILE. Vaikimisi -nrn

-p, --no-renumber          Ei nulli järjekorranumbreid iga loogilise lehe alguses. Vaikimisi puudub

-s, --number-separator=STRING    Lisab STRINGI peale rea numbrit. Vaikimisi -sTAB

-v, --starting-line-number=NUMBER  Esimene rea number iga loogilise lehe alguses. Vaikimisi -v1

-w, --number-width=NUMBER      Rea numbri suurus NUMBER. Vaikimisi -w6

--help               Kuvab abi

--version              Kuvab versiooni


STIILID
a    Nummerdab kõik read
t    Nummerdab ainult mitte-tühjad read
n    Ei nummerda ridu
pBRE  Nummerdab ainult read, mis sisaldavad BRE(Basic regular expression)

FORMAADID
ln   Vasakule joondatud(ei järgne nulle)
rn   Paremale joondatud(ei järgne nulle)
rz   Paremale joondatud(nullid järgnevad)

NL näited

Vaikimisi nummerdamine (-v1 -i1 -l1 -sTAB -w6 -nrn -hn -bt -fn)
-w, --number-width näide(vaikimisi 6)
Formaadi näidised (vaikimisi paremale joondatud ilma nullideta)


-s, --number-separator=STRING(vaikimisi TAB, asendame punktiga)


-i, --line-increment=NUMBER näide (vaikimisi -i1)


Stiili näited (vaikimisi -bt)Kokkuvõte

Word count käsklusega on meil võimalik näha failide mahtu. Number lines käsklusega on meil võimalik vajadusel nummerdada faile endale sobivas vormingus.

Allikad

https://linux.die.net/man/1/nl https://linux.die.net/man/1/wc