Whatis

From EIK wiki

Autor

Autor: Martin Erik Pille

Rühm: A21

Sissejuhatus

Artikkel tutvustab whatis käsku, mis sisestatakse linux'i laadsete süsteemide käsureale ja väljastab soovitud tulemused konsooli. Sama käsku saab anda ka mac operatsiooni süsteemidele.[1]

Whatis kirjeldus

Whatis on linuxi ja teiste linuxi laadsete operatsioonisüsteemide käsurea käsk, mis annab tulemuseks lühikese kirjelduse soovitud käsust või märksõnast.[2]

Whatis otsib tulemusi whatis andmebaasi failidest.

Sarnasteks käskudeks on veel info, man ja apropos.[3]

Süntaks

whatis [atribuudid] [märksõna(d)]

Atribuudid

Atribuudid Info
-d, --debug Väljastab infot silumisest.
-v, --verbose Näitab detailsemat infot.
-r, --regex Otsib sõnu, mis sisaldavad etteantud märke.
-w, --wildcard Otsib sõnu pikkuse järgi.
-l, --long Koondab tulemuse ühele reale.
-s list, --sections list, --section list Otsib ainult soovitud teadmikust.
-m system[,...], --systems=system[,...] Otsib teise operatsioonisüsteemi juhendi märksõnu, kui sinna on ligipääs.
-M path, --manpath=path Otsib soovitud märksõna etteantud kaustast või failist.
-L locale, --locale=locale Muudab tähtede vormingut.
-C file, --config-file=file Kasutab selle kasutaja konfiguratsiooni faili.
-h, --help Näitab abiteksti.
-V, --version Näitab versiooni infot.

Näited

Näidetes on kasutatud IT Kolledži klassiarvutit ja e-labori virtuaalarvutit.[4]

Whatis whatis

  • Kui otsitakse whatis käsuga sama käsku antakse käsust lühikirjeldus.

Whatis whatis.png

Whatis version

  • Kui anda whatis käsule -v või --version, siis kuvatakse käsu versioon.

Whatis version.png

Whatis wildcard

  • Kui anda whatis käsule -w või --wildcard, siis saab otsida märksõnu, kus '?' näitab soovitud märksõna pikkust.

Whatis wildcard.png

Whatis regex

  • Kui anda whatis käsule -r või --regex, siis otsitakse märkide kombinatsiooni, mis leitakse märksõnade seest. Lisaks on antud näites juurde pandud ka tavaline whatis otsing.

Whatis regex.png

Kokkuvõte

Artiklis kirjeldati whatis käsku, tema atribuute ja mida käsk väljastab konsooli.

Whatis on hea käsk algajatele, kuna käsk väljastab lühikesi kirjeldusi märksõnadest või käskudest. Samuti saavad rohkem kogenumad Linux'i kasutajad kiire ülevaate soovitud käskudest kasutades lisatud atribuute.

Kasutatud kirjandus