Whoami

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Autor

Anastasia Osadtsaja, A21

Sissejuhatus

Käsk whoami (kokku kirjutatud, who am i – kes ma olen) on UNIXi käsklus, mis kuvab sessiooni kasutajanime standardväljundisse.

whoami saab kasutada nii juurkasutaja kui ka tavakasutaja õigustes.

Käsk on kasulik, kui kasutada shelle, näiteks ash ja sh, kus ei kuvata hetke kasutajanime käsureal. Kasulik on ka kasutada whoami peale su (substitute user - kasutaja vahetamine), mis vahetab sessiooni käigus kasutaja, ilma et logiks välja algse omaniku. [1]

Käsusüntaks

root@desktop:~# whoami
root

Käsu kaks võimalust

  • --help annab lühikese ülevaate, mida hoitakse man-is (built-in system manual). [1]
whoami --help

Kuvatakse, mida käsk teeb ja milliseid võtmesõnu saab kasutada.

"Väljastab kasutajanime, mis on seotud hetke kehtiva kasutaja ID-ga. Sama mis id -un."

Usage: whoami [OPTION]...
Print the user name associated with the current effective user ID.
same as id -un
	
	--help		display this help and exit
	--version	output version information and exit

Report whoami bugs to big-coreutils@gnu.org
GNU coreutils home page: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/>
For complete documentation, run info coreutils 'whoami invocation'


  • --version väljastab mitmes versioon on süsteemil hetkel installitud. [1]
whoami --version

Süsteemil on 8.21 versioon ja GNU kolmandat või hilisemat litsentsi saab lugeda leheküljel <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.

Autor Richard Mlynarik.

whoami (GNU coreutils) 8.21
Copyright (C) 2013 Free Sofware Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are gree to change and redistribute it.
There is no WARRANTY, to the extent premitted by law.

Written by Richard Mlynarik.

Kokkuvõte

whoami on väga lihtne, kuid samas vajalik käsklus, mis aitab tuvastada kasutaja, kellena ollakse sisse logitud .

Kasutatud kirjandus

[1] http://www.linfo.org/whoami.html Viimati vaadatud: 09.12.14