Windows juhend: Kuidas automatiseerida MDT'd

From ICO wiki

11.10.2012 Sandra Ugast

MDT lühikirjeldus

MDT (Microsoft Deploymet Tools) võimaldab paigaldada operatsioonisüsteeme (ja selle uuendusi), tarkvara ja ajureid automaatselt luues kujutisfaili. Paigalduse tüüpe on kolm: ZTI (zero touch installation), LTI (light touch installation) ja UDI (user driven installation). Tüüpide järjekord on antud kõige vähem inimsekkumist nõudvast kõige nõudlikumani. Täiesti automaatne ZTI paigaldus nõuab Windows System Center taristut, LTI paigalduspaketi võib valmis teha ka tööjaamas. Sel puhul on MDT kasutamiseks vajalik lisaks AIK (vanemates süsteemides)või ADK.

Paigaldustarkvara kujutiste (iso failide) loomine

MDTs kujutisfaili loomiseks teeme esmalt paigalduskausta (deployment share) paremklikkides „deployment shares „– New deployment share. Kui kaust on loodud saame hakata ettevalmistama paigalduskujutist. Paremklikk „Operating systems“ – Import operating system. Kui soovitud operatsioonisüsteem on imporditud paremklikime „Task sequences“ – New task sequence. Paigalduspaketile saab analoogse protsessiga lisada aplikatsioone ja ajureid. Lõpptegevusena uuendame paigalduskausta (deployment share paremklikk- update deployment share), uuendamise tulemusel genereeritakse \\server\paigalduskaust\Boot Windows PE iso.

Paigalduse konfigureerimine

Kui paigalduspaketid on loodud saab neid sellisel kujul paigaldada MDT abil loodud Windows PE kujutisega. Operatsioonisüsteemi paigalduse alguses küsitakse siis seadistuseelistusi (regionaalsätted, arvuti nimi, domeeniga liitumine, lisaks on vaja paigalduskaustale ligipääsuks sisestada vastav kasutajanimi ja parool). Nende valikute eelseadistamiseks on vaja teha muudatusi MDT kahes failis- customsettings.ini ja bootstrap.ini

Customsettings.ini faili muutmine

CustomSettings.ini faili leiab, kui teeme paremkliki paigalduskaustal ja valime „properties“ ning „rules“.

Jmdta3.jpg

Esialgsel (default) kujul näeb see välja selline:

[Settings]
Priority=Default
Properties=MyCustomProperty
[Default]
OSInstall=Y
SkipCapture=YES
SkipAdminPassword=YES
SkipProductKey=YES
SkipComputerBackup=YES
SkipBitLocker=YES 

Priority=Default rida märgib kõigile mdt paigaldustele rakendatavaid seadeid, lisaks sellele on võimalik lisada erisätteid (näiteks kui hallata on kahes riigis asuvad arvutid, siis osadele märgitakse automaatselt üks klaviatuur ja osadale mõne muu keele klaviatuur jne). Näide:


Jmdta2.jpg

Siin on muudetud customsettings.ini fail, millele on lisatud täiendavaid automaatsust lisavaid seadeid: (Kommentaarid / / märkide vahel)

[Settings]
Priority=Default
Properties=MyCustomProperty

[Default]
OSInstall=Y
/installeeri op.süsteem/
DeploymentType=NEWCOMPUTER
/uus paigaldus, valikus on veel nt upgrade/
SkipCapture=YES
/ei kuvata capture tegemise viisardit/
SkipAdminPassword=YES
/admin parooli viisardit ei kuvata/
SkipProductKey=YES
/tootevõtit ei küsita/
SkipComputerBackup=YES
/varukoopia tegemise viisardit ei kuvata/
SkipBitLocker=YES
/bitlockeri konfiguratsiooniviisardit ei kuvata/
SkipUserData=YES
/kasutaja andmete salvestamise, taastamise viisardit ei kuvata/
SkipLocaleSelection=YES
/regionaalseadete viisardit ei kuvata/
SkipTimeZone=YES
/ajatsooni ei küsita/
SkipSummary=YES
/ready to begin nuppu ei kuvata/
AdminPassword=parool
/määratakse lokaalse administraatori parool/
USMTOffilneMigration=FALSE
UserDataLocation=NONE
SkipBDDWelcome=YES
/welcome ekraani ei näidata, peab olema määratud ka bootstrap.ini failis/
/järgnevad regionaalseaded/</b>
UILanguage=en-US
UserLocale=et-EE
KeyboardLocale=et-EE;0425:00000425
TimeZone=125
TimeZoneName=FLE Standard Time

Siia võiks lisada ka valikud, kas soovime masina liita domeeniga (on võimalik ta ka juba sobivasse ou-sse panna), näiteks:

SkipDomainMembership=YES
JoinDomain=domeeni nimi
DomainAdmin=Administrator
DomainAdminDomain=domeeni nimi
DomainAdminPassword=parool 

Või siis soovime, et meile ei pakutaks võimalust domeeniga liituda ja määrame automaatselt workgroup liitumise:

SkipDomainMembership=YES
JoinWorkgroup=WORKGROUP 

Seadeid, mida on võimalik muuta on veel. Customsettings.ini parameetrid on leitavad MDT Help-ist (nt otsing properties).

Muudatuste tegemiseks kirjutame seaded Rules aknasse vajutame Apply nuppu.

Jmdta4.jpg

BootStrap.ini faili muutmine

Bootstrap.ini fail käivitatakse enne customsettings.ini faili, ta sisaldab infot paigalduskausta asukoha kohta. Kui oleme muutnud customsettings.ini faili, tuleb mõningad teha ka bootstrap.ini-s. Bootsrap.ini leiame: deployment share- paremklikk- properties-rules-edit bootstrap.ini.

Eelneva muudatuse kehtestamiseks lisame rea welcome ekraani peitmise kohta:

SkipBDDWelcome=YES 


Kui oleme muudatused teinud, tuleb uuesti uuendada paigalduskausta!


Kasutatud materjal: