Windows juhend: Kuidas kaugpaigaldada rakendusi

From ICO wiki

Sissejuhatus

MS Windowsi maailmas on olemas erinevaid võimalusi rakenduste kaugpaigaldusteks, alates lihtsatest nn. häkidest kuni tasuliste lisa tarkvaradeni välja. Iga admin peaks valima omale vastavalt võimalustele ja vajadustele enda lahenduse.

Häkid

Üks võimalikest häkkidest on näiteks bat, vbs või ps skript, mis käivitub arvutiga koos (n: asub Start Up kaustas), kontrollib jagatud võrgukettalt mingis kaustas olevat näiteks msi või exe faili, siis kontrollib, kas see tarkvara pole juba paigaldatud (n: tekstifail, kus iga rida on juba selle skriptiga paigaldatud programm), kui pole siis käivitab selle paigalduse (mis on eelnevalt automaatseks tehtud) ning kirjutab oma logisse, et järgmine kord ära seda enam paigalda.

Lisa tarkvarad

Tasuta

  • WPKG [1], millel küll tänase päeva seisuga tundub, et arendus seisab (MS Windows 7 tugi on olemas aga MS Windows 8 pole nendeni veel jõudnud), aga kasutatav on siiski.

Tasulised

  • Microsoft System Center Configuration Manager [2]

Symantec ettevõttel on toote portfellis mitu lahendust nagu

  • Altiris Client Management Suite [3]
  • Altiris IT Management Suite [4]
  • Altiris Deployment Solution [5], mille üks funktsionaalustest on keskne tarkvara haldus/paigaldus

Active Directory GPO Software Installation

Ettevõtted ja asutused, kus on kasutusel Domeeni server Active Directory(AD) näol, saavad ära kasutada viimasesse sisse ehitatud tarkvara paigalduse grupi objekti.

Eelduseks on väljalülitatud User Account Control (UAC).


Näitena on toodud Windows 2008 R2 Active Directory baasil tehtud paigaldus ilma siht arhidektuuri (x86 või x64) määramatta.


Esmalt tuleb tekkitada tarkvara paigalduspakettidele jagatud resurss.

Näites on loodud samasse masinasse, kus asub ka AD.

Loo serverisse kaust n: „deploy“ Vajutades hiire alternatiiv klahviga (tavaliselt parem klõps) kausta peale, tuleb valida avanevast rippmenüüst „Share with“ alam menüü valik „Specific people ...“

Rohak share1.jpg

Avanevas aknas tuleb ära määrata kellele on jagatud ressurss ligipääsetav. Et lihtsam oleks testida, valisin „Everyone“ (ehk kõik domeeni serveri lokaalsed ja kõik AD kasutajad) ja õiguseks andsin „Read/Write“.

Rohak share2.jpg


Loodud kausta tuleb lisada tarkvarade paketid, mida soovid paigaldada. Soovitatavad on MSI vormingus olevad paketid.

Näites kasutasin 7zip paketti. (http://www.7zip.org)

Rohak share3.jpg


Järgnevalt tuleb AD serveris avada „Group Policy Management“ tööriist (NB! mitte avada „Local Group Policy Editor“), mille leiab „Start“ menüüst otsides

„Group Policy Management“ tööriisast otsida vastav alam OU, mille all olevatele masinatele on soov tarkvara paigaldada.

Vajutades hiire alternatiiv klahviga leitud OU-l valida „Create GPO in this domain, and Link it here...“

Rohak gpo1.jpg


Avanevas aknas tuleb anda uuele objektile nimi, n: Apps_7z.

Rohak gpo2.jpg


Kui objekt on loodud, siis järjekordselt hiire alternatiiv klahviga saab avada valiku, kus tuleb valida menüüst „Edit“.

Rohak gpo3.jpg


Avaneb „Group Policy Management Editor“

Laienda ja ava vasakpoolses akna valikutes „Computer Configuration” > “Policies” > “Software Settings” > “Software installation”

Järjekordse hiire alternatiiv klahviga vajutust tehes parempoolses tühjas aknas, tuleb teha valik „New“ > „Package...“

Rohak gpoe1.jpg


Avaneb failide valik, kus tuleb soovitud paigaldus pakett valida. Valikut tehes tuleb kindlasti valida see mitte ketalt kuhu sa kausta tegid vaid tuleb valida võrguressurss (Network Share), kus kohast on pakett kätte saadav. N: \\serverinimi\deploy

Rohak gpoe2.jpg


Et elu lihtsustada, siis peale valiku tegemist avanevas aknas tee valik „Assigned“ ja kinnita seda nupuga „OK“

Rohak gpoe3.jpg


Nüüd peaks olema kõik valmis ja arvutid, millele valik sai tehtud ootavad nüüd järgmist taaskäivitust.

Kokkuvõte

Valikuid tänapeäval on palju. Süsteemi administraatorite Püha Graaliks nimetadud probleemile on lahendusi igasusuguseid, aga seda õiget "Graali" pole veel leitud. Iga administraator peab leidma enda jaoks vastavalt keskonnale ja rahakottile omale parima.

Viited kasutatud materjalile

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770946%28v=ws.10%29.aspx

http://technet.microsoft.com/library/cc726027%28WS.10%29.aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc785421%28v=ws.10%29.aspx

http://support.microsoft.com/kb/816102

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754948%28v=ws.10%29.aspx

Autor

Robert Ohak

Rühm: AK21