Xdg-mime

From ICO wiki

Autor

Rain Kärner AK21 rain.karner@itcollege.ee

Sissejuhatus

Xdg-mime on käsurea tööriist, mis peaks olema kõigis Unixi süsteemides. See võimaldab pärida failide tüübi kohta ja lisada kirjeldusi uutele faili tüüpidele.[1]

Xdg-mime konfiguratsiooni faile hoitakse kas iga kasutaja individuaal kaustas[2]

~/.local/share/applications/

või kogu süsteemile kaustas

/usr/share/applications/

Paigaldamine

Xdg-mime on osa paketist xdg-util ja kui seda pole eelnevalt installeeritud siis saab seda paigaldada käsuga:

apt-get install xdg-utils

Käsud [3]

1. query

Pole soovitatav kasutada root kasutajana ja mõeldud ainult töölaua versioonides. Query käsk võimaldab pärida kahte asja:

 • filetype - tagastab faili tüübi
xdg-mime query filetype photo.jpg

Tulemus: Tagastab MIME tüübi, milleks on image/jpeg

 • default - saab teada vaikimisi seatud programmi nime, mida töölaud kasutab
xdg-mime query default image/jpg

Tulemus: Tagastab registreeritud programmi nime, mis on seadistatud avama jpg faili ja on kirjeldatud .desktop failinime laiendis.


2. default

Selle käsuga saab määrata ja muuta vaikimisi määratud programmi faile. Annab võimaluse lisada mitu erinevat faili tüüpi. Samuti pole soovitatav kasutada root kasutajana.

xdg-mime default xpdf.desktop application/pdf

Tulemus: Avab pdf faililaiendit vaikimisi programmiga Xpdf.


3. install

Saab kirjeldada uusi faili tüüpe keskkonna muutujas.

xdg-mime install shinythings-shiny.xml

Tulemus: Lisab faili tüübi kirjelduse "shiny" failidele. Faili tüübi kirjeldus võiks välja näha nii

 shinythings-shiny.xml:

    <?xml version="1.0"?>
    <mime-info xmlns=’http://www.freedesktop.org/standards/shared-mime-info’>
     <mime-type type="text/x-shiny">
      <comment>Shiny new file type</comment>
      <glob pattern="*.shiny"/>
      <glob pattern="*.shi"/>
     </mime-type>
    </mime-info>


4. uninstall

Kustutab kirjeldatud faili tüübi keskkonna muutujas.


Valikud

 • --mode saab valida kas installeerida ühele kasutajale või kõigile süsteemi kasutajatele.
 • --novendor tavaliselt xdg-mime käsk kontrollib kas mime tüübi failidel on olemas õige eesliide. See valik võimaldab eirata seda kontrolli.
 • --help kuvab käskude süntaksid
 • --manual näitab manuaali
 • --version näitab xdg-utils versiooni informatsiooni

Kokkuvõtteks

Xdg-mime on hea abimees käsureal, mis aitab leida ja määrata vaikimise seatud faili tüübi programme, kas siis igale kasutajale eraldi või kogu süsteemile.

Lingid