Yum

From ICO wiki

Autor

Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Ruti Kerro A21.

Sissejuhatus

Yellowdog Updater, Modified (YUM) on pakkide automaatne uuendaja ja eemaldaja/lisaja RPM süsteemidele (RPM Package Manager). Yum kalkuleerib välja sõltuvused ning selle põhjal arvestab, mis peaks sisalduma installatsiooni pakkides. See teeb kergemaks mitme masina korraga haldamise, selle asemel, et uuendada ükshaaval ja manuaalselt, kasutades RPM süsteemi. Red Hat Enterprise Linux 5.10 kasutab YUM-i, et alla laadida pakke ja installida RPM-e. Selleks, et installida YUM´i hoidlad, peab omama juurkasutaja õiguseid. [1]

YUM-i omadused [2]

  • Lihtne liides
  • Mitmed hoiukohad
  • Lihtne konfiguratsiooni fail
  • Kiire toimingute opereerimine

YUM hoidlate seadistamine [3]

Et üles seada YUM-i hoidlat Red Hat Enterprise Linux pakkide jaoks, tuleb toimida järgmiselt :

1. Installeeri createrepo pakk

 yum install createrepo

2. Kopeeri pakid, mida tahad, et sisalduksid hoidlas, kõik ühte kataloogi Näiteks : /mnt/local_repo

3. Käivita createrepo käsk sama kataloogiga (</mnt/local_repo>)

 createrepo <katalooginimi>

YUM käsud [4]

YUM-i käsud kirjutatakse enamasti selliselt : yum <käsk> <paki nimi>. Installatsiooni või uuendamise käigus lahendab YUM vaikimisi kõik sõltuvuse probleemid.
Järgnevalt on välja toodud kõige enam kasutatavad yum käsud :

  • Kõikide käsu võimaluste vaatamine
 man yum
  • Kõige uuema versiooni installimine
 yum install <paki nimi>
  • Uuendamine värskeimaks versiooniks (kui paki nime pole käsus kirjeldatud, siis uuendatakse kõik installeeritud pakid)
 yum update <paki nimi>
  • Kontrollimine, kas ja millised uuendused on saadaval. Yum tagastab nimekirja kõik saada olevad pakkide uuendused
 yum check-update
  • Pakkide eemaldamine (kaasa arvatud kõik pakid, mis eemaldavast pakist sõltuvad)
 yum remove <paki nimi>
  • Otsing kõikidest yum-i pakkidest, mis sisaldavad otsingusõna
 yum search <otsitav sõna>

Kokkuvõte

Kuna Yum arvutab automaatselt sõltuvusi ning lahendab sõltuvuse probleemid, on sellega lihtne ümber käija. YUM on suurepärane pakihaldussüsteem, mida on kerge kasutada inimestel, kes teavad, kuidas ja miks seda kasutada.

Lingid

Kogu töö on kirjutatud tuginedes järgmistele juhenditele ja allikatele:
[1]http://yum.baseurl.org/
[2]http://searchenterpriselinux.techtarget.com/definition/Yellowdog-Updater-Modified-YUM
[3]https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/5/html/Deployment_Guide/c1-yum.html
[4]https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/5/html/Deployment_Guide/s1-yum-useful-commands.html