2015. aasta materjalid

From ICO wiki
Revision as of 17:02, 28 August 2016 by Edmund (talk | contribs) (Created page with " Õppejõud: Katrin Loodus (katrin.loodus@itcollege.ee) Ruum 516 (V korrus), sisetelefon (6285) 834 ÕISis olev õppematerjali viide viitab siia lehele! Eraldi loenguid...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Õppejõud:

Katrin Loodus (katrin.loodus@itcollege.ee)

Ruum 516 (V korrus), sisetelefon (6285) 834


ÕISis olev õppematerjali viide viitab siia lehele! Eraldi loenguid ÕISi ei laeta, kuna: Kui teed ainet järele ja ei deklareeri, siis sa ei näe ÕIS'is asuvaid materjale. Aine viki on üks ja ainus, kuht kuhu kõik koondub ja eraldi asuvad materjalid (kontrolltööd, eksamid jne on siit lehelt viidatud)

Sissejuhatus

Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete konfigureerimist, ketaste kasutuselevõttu, operatsioonisüsteemi installeerimist ja käivitumise juhtimist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste konfigureerimist.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmiseid. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server.


Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.


Aine läbinud õppur teab:

 • Operatsioonisüsteemide administreerimise põhialuseid

Aine läbinud õppur oskab:

 • Hallata kasutajaid ja gruppe Linux laadsetest süstemides
 • Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 • Hallata ja paigaldada tarkvara Ubuntu Linux Server keskkonnas (deb ja apt baasil ka teistes distributsioonides)
 • Hallata Linux käsurea abil servereid
 • Hallata Linux serverite kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalelasid)
 • Suudab leida üles programmide konfiguratsioonifailid ja log failid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad

Ainekaart 2013 (pole veel kinnitatud)

Aine ja õppejõu tagasiside 2012 päevaõppelt

Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine aine arutelu

Tähtajad päevaõppele 2015 Sügis

01.11.2015 - Referaadi teema esitamine õppejõule

03.12.2015 - Eelkontrolltöö neile, kel laborid on kaitstud (praktikumi ajal)

06.12.2015 23:59 - Referaat on esitatud (tagasiside ja parandused viimasel semestri nädalal)

17.12.2015 - Laborid kaitstud

17.12.2015 - Kontrolltöö (praktikumi ajal)

 ??.01.2016 - Järelkontrolltöö (+ kordamine) ruumis

05.01.2016 - Eksam ruumis 319

Kõik kuupäevad on kaasa arvatud

Tähtajad kaugõppele 2015 Sügis

29.11.2015 - Eelkontrolltöö neile, kellel laborid on kaitstud

29.11.2015 - Referaadi teema esitamine/kinnitamine (e-kiri õppejõule koos wiki lingiga)

19.12.2015 - Laborid kaitstud

19.12.2015 - Kontrolltöö (praktikumi ajal)

20.12.2015 - Referaat on esitatud

??.01.2015 - Järelkontrolltöö (+ kordamine) ruumis

08.01.2015 - Järelkontrolltöö võimalus + Eksam ruumis 319

Kõik kuupäevad on kaasa arvatud

Päevaõppe tundide kava ning materjalid 2015

Kõik päevaõppe loengusalvestused on leitavad siit!

Küsi asju, mis loengus segaseks jäid: Anonüümne chatlingi vestlus

Loeng 0

31. august 2015 Loeng 0 - Õppeaine sissejuhatus (OpenDocument) (PDF)


Kodulugemine kogu kursuse ajal: Anto Veldre Tigu jutud veebis ja PDF-ina

Kodutöö : Codecademy käsurea algõpe (haakub väga OSADMIN teemadega)

Loeng 1

07. september 2015 Loeng 1 - OS Sissejuhatus (OpenDocument) (PDF)

Loeng 2

14. september 2015 Loeng 2 - Kasutajate haldus (OpenDocument) (PDF)

Loeng 3

21. september 2015 Loeng 3 - Failiõigused (OpenDocument) (PDF)

Loeng 4

28. september 2015 Loeng 4 - Keskkonnamuutujad ja protsessid (OpenDocument) (PDF)

Loeng 5

5. oktoober 2015 Loeng 5 - Failisüsteemi hierarhia ja lingid (OpenDocument) (PDF)

NB! Praktikumide ajal toimuvad ainult kaitsmised. Ajavahemikul 11:45 - 13:45!

Loeng 6

12. oktoober 2015 Loeng 6 - Tarkvara haldamine (OpenDocument) (PDF)

Loeng 7

19. oktoober 2015 Loeng 7 - Kettajagude haldamine ja saaleala (OpenDocument) (PDF)

Loeng 8

26. oktoober 2015 Loeng 8 - Rühmatöö

29. oktoober - Praktikumi ei toimu! Asendustund toimub 22. oktoober 10:00 ruumis 417.

OS mõisted ja FS hierarhia

Kasutajad ja Failiõigused

Keskkonnamuutujad ja protsessid

Kettajaod ja saaleala

Loeng 9

2. november 2015 Loeng 9 - RAID; LVM; SAN ja NAS (OpenDocument) (PDF)

Loeng 10

9. november 2015 Loeng 10 - Turvalisus (OpenDocument) (PDF)

Loeng 11

16. november 2015 Loeng 11 - Dokumentatsioon (OpenDocument) (PDF)

Loeng 12

23. november 2015 Loeng 12 - Varundamine/taaste ja süsteemide jälgmine (OpenDocument) (PDF)

Loeng 13

30. november 2015 Loeng 13 - Rühmatöö 2. osa

Loeng 14

7. detsember 2015 - Loeng 14 - Andres Speter tuleb rääkima IT infrastruktuuride ainest ning mis saab edasi Linuxi õppimise mõttes.

Loeng 15

14. detsember 2015 - Loeng 15 - Piparookide söömine ja viimaste teemade arutamine.

Kaugõppe sessioonide kava ning materjalid 2015

Kõik kaugõppe loengusalvestused on leitavad siit!

Septembri sessioon

25. september 2015 - Õppeaine sissejuhatus (OpenDocument) (PDF)

Oktoobri sessioon

L, 17.10 14:00 - Toimub elab keskkonna tutvustus ning Ubuntu serveri paigaldus

L, 17.10 16:00 - Toimub kasutajate haldamise loeng ja praktikum

Novembri esimene sessioon

L, 07.11 10:00 - Toimub failiõiguste loeng ja praktikum

L, 07.11 12:00 - Toimub laborite kaitsmine

P, 08.11 09:00 - Toimub keskkonnamuutujate ja protsesside loeng ning praktikum

P, 08.11 11:00 - Toimub laborite kaitsmine

Novembri teine sessioon

R, 27.11 10:00 - Toimub tarkvara haldamise loeng ja praktikum

L, 28.11 14:00 - Toimub laborite kaitsmine

L, 28.11 16:00 - Toimub kettajagude haldamise praktikum

P, 29.11 11:00 - Toimub laborite kaitsmine

P, 29.11 13:00 - Toimub eelkontrolltöö neile, kellel laborid on kaitstud ning teistele laborite kaitsmine

Detsembri sessioon

R, 18.12 16:00 - Toimub laborite kaitsmine või KT konsultatsioon

L, 19.12 14:00 - Teeme juttu viki artikli kirjutamisest ja dokumenteerimisest

L, 19.12.16:00 - Toimub kontrolltöö

Laborid

Keskkonna loomine

 • Paigaldage Ubuntu Linux Server süsteem VirtualBox abil
  • RAM 512MB
  • HDD dynamically allocated 8GB
  • 2 Võrgukaarti NIC1 - NAT (eth0 - Ubuntus) ja NIC2 - HostOnly (eth1 - Ubuntus)
  • Logige serverisse sisse ja seadistage võrk failis /etc/network/interfaces (liidese eth1 ip aadress 192.168.56.200).
auto eth1
iface eth1 inet static
 address 192.168.56.200
 netmask 255.255.255.0
 • Paigaldage openssh server, kui te seda installi käigus ei teinud (apt-get update && apt-get install ssh)

Ubuntu Server 12.04.1 LTS ISO (64bit) http://elab.itcollege.ee:8000/ubuntu-12.04.1-server-amd64.iso

Alates 2014. aasta sügissemestrist kasutame laborite teostamiseks http://elab.itcollege.ee keskkonda.

Labor 1

Laborite lühispikker FreeMind vormingus

Labor01 näiteküsimused

Labor01 näiteküsimused2

Töö kasutajatega

3p Töö kasutajatega näiteküsimused

Töö failidega

5pTöö failidega näiteküsimused

Protsessid ja keskkonnamuutujad

4p Näiteküsimused protsesside kohta:

Näiteküsimused 1 protsessid.txt

Näiteküsimused 2

 • Käivitage programm top taustal.
 • Suunake töötavate protsesside nimekiri faili ps.txt
 • Suunake töötavate tööde nimekiri faili jobs.txt
 • Saatke esimesele tööle term signaal protsessi numbri alusel
 • Käivitage tekstiredaktor nano ja suruge see taustale
 • Sulgege töö (nano oma) signaaliga TERM
 • Käivitage korraldus cowsay või /usr/games/cowsay (kui games pole PATH muutujas). Cowsay sisend võtke failist /etc/issue ja väljund suunake faili /var/tmp/say.txt
 • Käivitage korraldus cowsay ja võtke sisend failist /var/tmp/say.txt ning suunake väljund programmi less sisendisse


 • Küsimused
  • Mis vahe on KILL ja TERM signaalil?
  • Miks ei ole mõistlik mõnda teenust, näiteks andmebaasiteenus sulgeda KILL signaali abil?
  • Mis juhtub protsessiga, mis saab signaali, mida ta ei töötle (signaali handler programmi pole)?
  • Selgitage, mida hoitakse keskkonnamuutujas PATH?

Tarkvara paigaldamine

3p Tarkvara paigaldamise näiteküsimused tarkvara.txt

Labor 2

Näidisülesanne ketaste kasutamise ja saaleala kohta

Ketaste kasutamine

7p

Saaleala

3p