Category talk:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Sissejuhatus

See arutelu on mõeldud kõigile neile, kes on läbinud aine Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine, et saada neilt tagasisidet aine kohta.

Oodatud on kõiksugused ettepanekud ja arvamused. Kõige enam oleks oodaud soovitused, kuidas aine õpetamist paremini korraldada, et teil kui õppuritel oleks sellest ainest võimalikult palju kasu. Näiteks mis on hea, mis on halb ja mis võiks olla teistmoodi.

Väga oodatud on ka arutelud väljapakutud muutuste kohta, näiteks miks selline muutus oleks hea või halb.

Muudatused

Oleks tänulik kui enne viki lehe muudatusi ka õppejõuga seda kokku lepiks. Edmund

Arutlusel olevad teemad

Varasem aeg õppekavas

Aine võiks õppekava järgi varem toimuda, kasvõi esimesel aastal, sest siis oleks rohkem aega õpitut kinnistada ja kasutada ka näiteks teistes ainetes. Linuxi tundmine algtasemel tuleb nii mõneski aines kasuks. User:Jliiva

Tõstsime aine teise aasta kevadsemestrilt sügissemestrile, seega üks semester varasemaks Mernits 09:28, 29 August 2011 (EEST)