Difference between revisions of "Category:Vaba Tarkvara Teadmuskeskus"

From ICO wiki
m
Line 2: Line 2:
 
* EST '''Vaba Tarkvara Teadmuskeskus''' (VTT)
 
* EST '''Vaba Tarkvara Teadmuskeskus''' (VTT)
 
* ENG '''Free software Knowledge Center''' (FSKC)
 
* ENG '''Free software Knowledge Center''' (FSKC)
 +
 +
=Algus=
 +
Vaba Tarkvara Keskus sai alguse 04.11.2021 kl 14.00-15.30 toimunud [https://portal.taltech.ee/wiki/show/et:ulikoolist:it-teaduskond:didaktikakeskus:main IT Didaktikakeskuse] virtuaalsel seminaril "[https://enos.itcollege.ee/~edmund/it-didaktika/2021-11-04_tehnoloogiline-j2tkusuutlikkus/2021-11-04_tehnoloogiline-j2tkusuutlikkus.sozi.html Tehnoloogiline jätkusuutlikkus]".
  
 
=Väärtused=
 
=Väärtused=
 
Vaba tarkvara väärtused [https://media.fsfe.org/w/eh5oAFR9VNwqPzUtBzm8sb lühidalt video kujul].
 
Vaba tarkvara väärtused [https://media.fsfe.org/w/eh5oAFR9VNwqPzUtBzm8sb lühidalt video kujul].
  
=Keskuse algus=
+
=Tegevussuunad=
04.11.2021 toimunud [https://enos.itcollege.ee/~edmund/it-didaktika/2021-11-04_tehnoloogiline-j2tkusuutlikkus/2021-11-04_tehnoloogiline-j2tkusuutlikkus.sozi.html IT-didaktikakeskuse tehnoloogilise jätkusuutlikkuse seminari] tulemusena tekkis idee [https://viki.pingviin.org/Vaba_tarkvara vaba tarkvaraga] seotud kogukonna loomiseks [https://taltech.ee/itcollege ülikoolis]. Kuna juba varasemast on küpsenud ka vastava teadmuskeskuse loomise idee, siis sai ka kogukonnale nimeks Vaba Tarkvara Teadmuskeskus (VTT). 2009 oli ka [[Vaba_tarkvara_kompetentsikeskus|vastava kompetentsikeskuse]] loomise mõte, kuid sõnal kompetents on kaks takistust: [https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=kompetents&F=M see tähendab ka võimu] ja lisaks on võõrkeelne. [https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=teadmus&F=M Teadmus] on mistahes teadmine, mis sobib hästi asjatundlikkuse mõtte edastamiseks. VTT on loodud [https://portal.taltech.ee/wiki/show/et:ulikoolist:it-teaduskond:didaktikakeskus:main IT Didaktikakeskuse] [https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=egiid&F=M egiidi] all, kuna suur roll on ka IT õpetamise toetamisel TalTechi IT-teaduskonnas.
+
 
 +
* teavitustegevus
 +
* rakendustegevus
 +
* teadustegevus
 +
* õppematerjalid
 +
* kasutajatugi
 +
* tarkvaraarendus
 +
* küberturve ja militaareesmärgid
 +
* koostöö
 +
 
 +
Tegemist on teenustega, millel igaühel peab tulema ka oma eelarve ja tuleb leida ka tegijad. Ennekõike võiks see olla riigi finantseeritud, eesmärgiga katta ära avaliku sektori vajadused. Kuna maksumaksja raha eest neid tegevusi finantseeritakse, siis avalikule sektorile peaks need teenused ka tasuta olema. Teised sektorid peaksid maksma teenuste ees tasu.
 +
 
 +
=Partnerlus=
  
Seminaril tõdeti ühiselt, et [https://en.wikipedia.org/wiki/Unix-like UNIXi-laadsete operatsioonisüsteemide], eriti [https://en.wikipedia.org/wiki/Linux GNU/Linuxi] (edaspidi: Linux) taustaga üliõpilased saavad erinevates IT-õppeainetes oluliselt paremini hakkama kui vaid [https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows MS Windowsi] taustaga tudengid. Ka on IT Kolledži lõpetanuid hinnatud just ennekõike erinevate operatsioonisüsteemide, sh Linuxi hea tundmise poolest, mis annab laiema silmaringi ja parema probleemidega toimetulekuoskuse.
+
VTT juht Edmund Laugasson on ühtlasi ka [https://alvatal.ee/ Avatud Lähtekoodiga ja Vaba Tarkvara Liidu] juhatuse liige.
  
Seega kui soovida paremat konkurentsivõimet tööturul, rohkem tehnoloogilisi võimalusi tarkvaras ning oluliselt paremat kaitset küberohtude vastu, siis on vaba tarkvara loogiline valik. Teadmuskeskus on kogukondlik projekt - siit ka üleskutse kõigile, kes vähegi huvi tunneb, on oodatud kogukonnaga liituma. [https://portal.taltech.ee/wiki/show/et:ulikoolist:it-teaduskond:didaktikakeskus:vabatarkvara:main Siseveebis] on leht küll olemas, ent eelistame avatust, mistõttu ka keskne teabevahetus toimub käesoleva kategooria kaudu. Kogukonnaga liitumiseks ning lisaressursside nägemiseks palume võtta ühendust [https://taltech.ee/kontaktid/it-kolledz/edmund-laugasson kogukonna juhiga].
+
=Kontakt=
  
Tallinna Tehnikaülikoolis on vaba tarkvara ikka kasutatud: arvutiklassid on tihti kaksikkäivitusega (nt IT Kolledžis: MS Windows ja Ubuntu Linux). Ka on nii IT-osakonnas kui õppejõudude hulgas spetsialiste, kes Linuxiga jm vabatarkvaraga hästi toime tulevad. Seega on eeldused vabatarkvara tõhusamaks rakendamiseks ülikoolis juba olemas. Ka erinevad IT-õppeained kasutavad ja õpetavad Linuxit jm vabatarkvara. IT Kolledži wikis on ka vastav artikkel, kust võib leida personali hulgas Linuxit aktiivselt kasutavate kolleegide nimesid. Ehk siis igapäevane tegevus Linuxis on täiesti võimalik ka töölauaarvutis.
+
Vaba Tarkvara Keskuse juht
 +
* [https://taltech.ee/kontaktid/it-kolledz/edmund-laugasson Edmund Laugasson], ETIS: [https://www.etis.ee/CV/Edmund_Laugasson/est EST], [https://www.etis.ee/CV/Edmund_Laugasson/eng ENG]
 +
** e-post: edmund.laugasson@taltech.ee
 +
** tel: +37258659428
  
Teadmuskeskuse esmasteks ülesanneteks on teavitus- ja rakendustegevus. Seda on kavas teha erinevate tehnoloogiliste vabaduste päevade tähistamise kaudu, mida [https://www.digitalfreedomfoundation.org/ Digital Freedom Foundation] (DFF) ülemaailmselt korraldab, ehk kõige rohkem kõnetab Vaba Tarkvara Päev, mida on IT Kolledžis ka tähistatud ([[Vaba_tarkvara_päev_2011|2011]], [https://alvatal.ee/private/ 2014]). Vaba tarkvara on oluline ka riigikaitses ja küberturvalisuses. Edaspidised tegevused on teadustegevus (sh eri kõrghariduse astmetel lõputööde juhendamine), õppematerjalide loomine, kasutajatoe pakkumine, tarkvaraarenduse korraldamine. Siin on ülikoolil reaalne võimalus olla teerajajaks ühiskonnas ja saada partneriks ka Eesti riigile.
+
=Viited=
 +
* [https://portal.taltech.ee/wiki/show/et:ulikoolist:it-teaduskond:didaktikakeskus:vabatarkvara:main siseveebi leht]
 +
* [https://nc.itcollege.ee/call/mi67u9u5 vestlus] (Nextcloud Talk): tekst (ajalugu säilib), heli, video, salvestusvõimalus puudub (võimalik näiteks arvutis [https://obsproject.com/ OBS Studio] abil)
 +
* [https://nc.itcollege.ee/apps/bbb/b/gsEMHjxCdnarDRgf vestlus2] (BigBlueButton): tekst (ajalugu ei säili), heli, video, salvestusvõimalus hetkel puudub (võimalik näiteks arvutis [https://obsproject.com/ OBS Studio] abil)

Revision as of 20:05, 22 November 2021

Nimetus

 • EST Vaba Tarkvara Teadmuskeskus (VTT)
 • ENG Free software Knowledge Center (FSKC)

Algus

Vaba Tarkvara Keskus sai alguse 04.11.2021 kl 14.00-15.30 toimunud IT Didaktikakeskuse virtuaalsel seminaril "Tehnoloogiline jätkusuutlikkus".

Väärtused

Vaba tarkvara väärtused lühidalt video kujul.

Tegevussuunad

 • teavitustegevus
 • rakendustegevus
 • teadustegevus
 • õppematerjalid
 • kasutajatugi
 • tarkvaraarendus
 • küberturve ja militaareesmärgid
 • koostöö

Tegemist on teenustega, millel igaühel peab tulema ka oma eelarve ja tuleb leida ka tegijad. Ennekõike võiks see olla riigi finantseeritud, eesmärgiga katta ära avaliku sektori vajadused. Kuna maksumaksja raha eest neid tegevusi finantseeritakse, siis avalikule sektorile peaks need teenused ka tasuta olema. Teised sektorid peaksid maksma teenuste ees tasu.

Partnerlus

VTT juht Edmund Laugasson on ühtlasi ka Avatud Lähtekoodiga ja Vaba Tarkvara Liidu juhatuse liige.

Kontakt

Vaba Tarkvara Keskuse juht

Viited

 • siseveebi leht
 • vestlus (Nextcloud Talk): tekst (ajalugu säilib), heli, video, salvestusvõimalus puudub (võimalik näiteks arvutis OBS Studio abil)
 • vestlus2 (BigBlueButton): tekst (ajalugu ei säili), heli, video, salvestusvõimalus hetkel puudub (võimalik näiteks arvutis OBS Studio abil)