Difference between revisions of "Category:Vaba Tarkvara Teadmuskeskus"

From ICO wiki
m (Viited)
(Blanked the page)
(Tag: Blanking)
 
Line 1: Line 1:
=Nimetus=
 
* EST '''Vaba Tarkvara Teadmuskeskus''' (VTT)
 
* ENG '''Free software Knowledge Center''' (FSKC)
 
  
=Algus=
 
Vaba Tarkvara Keskus sai alguse 04.11.2021 kl 14.00-15.30 toimunud [https://portal.taltech.ee/wiki/show/et:ulikoolist:it-teaduskond:didaktikakeskus:main IT Didaktikakeskuse] virtuaalsel seminaril "[https://enos.itcollege.ee/~edmund/it-didaktika/2021-11-04_tehnoloogiline-j2tkusuutlikkus/2021-11-04_tehnoloogiline-j2tkusuutlikkus.sozi.html Tehnoloogiline jätkusuutlikkus]".
 
 
=Väärtused=
 
Vaba tarkvara väärtused [https://media.fsfe.org/w/eh5oAFR9VNwqPzUtBzm8sb lühidalt video kujul].
 
 
=Tegevussuunad=
 
 
* teavitustegevus
 
* rakendustegevus
 
* teadustegevus
 
* õppematerjalid
 
* kasutajatugi
 
* tarkvaraarendus
 
* küberturve ja militaareesmärgid
 
* koostöö
 
 
Tegemist on teenustega, millel igaühel peab tulema ka oma eelarve ja tuleb leida ka tegijad. Ennekõike võiks see olla riigi finantseeritud, eesmärgiga katta ära avaliku sektori vajadused. Kuna maksumaksja raha eest neid tegevusi finantseeritakse, siis avalikule sektorile peaks need teenused ka tasuta olema. Teised sektorid peaksid maksma teenuste ees tasu.
 
 
=Partnerlus=
 
 
VTT juht Edmund Laugasson on ühtlasi ka [https://alvatal.ee/ Avatud Lähtekoodiga ja Vaba Tarkvara Liidu] juhatuse liige.
 
 
=Kontakt=
 
 
Vaba Tarkvara Teadmuskeskuse juht
 
* [https://taltech.ee/kontaktid/it-kolledz/edmund-laugasson Edmund Laugasson], ETIS: [https://www.etis.ee/CV/Edmund_Laugasson/est EST], [https://www.etis.ee/CV/Edmund_Laugasson/eng ENG]
 
** e-post: edmund.laugasson@taltech.ee
 
** tel: +37258659428
 
 
=Viited=
 
* [https://portal.taltech.ee/wiki/show/et:ulikoolist:it-teaduskond:didaktikakeskus:vabatarkvara:main siseveebi leht]
 
* [https://nc.itcollege.ee/call/mi67u9u5 vestlus] ([https://en.wikipedia.org/wiki/Nextcloud Nextcloud] Talk): tekst (ajalugu säilib), heli, video, salvestusvõimalus puudub (võimalik näiteks arvutis [https://obsproject.com/ OBS Studio] abil)
 
* [https://nc.itcollege.ee/apps/bbb/b/gsEMHjxCdnarDRgf vestlus2] ([https://en.wikipedia.org/wiki/BigBlueButton BigBlueButton]): tekst (ajalugu ei säili), heli, video, salvestusvõimalus hetkel puudub (võimalik näiteks arvutis [https://obsproject.com/ OBS Studio] abil)
 

Latest revision as of 20:34, 22 November 2021