GPG

From ICO wiki
Revision as of 19:34, 19 April 2020 by Edmund (talk | contribs) (Graafiline haldus)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Gnupg.png

Sissejuhatus

GPG (GNU Privacy Guard) on vabavaraline tööriist, mis baseerub OpenPGP standardil. See võimaldab failide ja e-posti krüpteerimist ning digiallkirjastamist. Krüpteerimine tagab teabe konfidentsiaalsuse ja digiallkirjastamine andmete tervikluse. GNU Privacy Guard on eelkõige käsurealt kasutamiseks mõeldud, kuid leidub ka erinevat graafilise kasutajaliidesega tarkvara, mis GnuPG kasutamist võimaldab. Teatud rakendustele (näiteks Evolution, Mozilla Thunderbird, Kmail ja Psi) on see funktsioon juba sisse integreeritud.

GnuPG abil saame krüpteerida sõnumeid, kasutades selleks asümmeetrilist ehk avalikku võtit, mis kasutaja poolt genereeritakse. Dešifreerimine toimub salajase võtme abil. Koos moodustavad avalik ning salajane võti võtmepaari. Avalikku võtit saab vahetada teiste kasutajatega näiteks läbi võtmeserverite või failina saates. GPG toetab ka mitmesuguseid sümmeetrilisi krüptoalgoritme, vaikimis kasutatakse CAST5 salajase võtmega krüptoalgoritmi. Tegu on vabavaralise programmiga ja GPGs on kasutusel ainult patenteerimata krüptoalgoritmid.

Siin artiklis kasutatud GnuPG on paigaldatav ja kasutatav erinevates operatsioonisüsteemides. Seega sobivad alltoodud käsud mistahes operatsioonisüsteemile kus GnuPG paigaldatud on. Käesolev artikkel on kirjutatud GNU/Linuxi näitel.

Sõrmejälg

Võtmepaari iseloomustab sõrmejälg, mis on nii avalikul kui salajasel võtmel sama.
Sõrmejälg on lühike bitijada kirjeldamaks pikemat võtit. See luuakse krüptograafilist räsifunktsiooni kasutades.

$ gpg --list-keys
pub  ed25519 2020-02-12 [SC]
   58AA6DD2C39E2CC6CB047B91409532D1CC948816
uid      [ultimate] Eesnimi Perenimi <eesnimi@perenimi.ee>
sub  cv25519 2020-02-12 [E]

Siin on 58AA6DD2C39E2CC6CB047B91409532D1CC948816 selle võtmepaari sõrmejälg.

Kenama pildi saab:

$ gpg --list-keys --keyid-format LONG --fingerprint
pub  ed25519/409532D1CC948816 2020-02-12 [SC]
   Key fingerprint = 58AA 6DD2 C39E 2CC6 CB04 7B91 4095 32D1 CC94 8816
uid         [ultimate] Eesnimi Perenimi <eesnimi@perenimi.ee>
sub  cv25519/6765DBFA115A5CCD 2020-02-12 [E]

8 viimast sümbolit sõrmejäljest nimetatakse ka: võtme ID

GPG paigaldamine

Kuna suurem osa Linuxi distributsioonide paigaldusmeedia sisaldab GNU Privacy Guardi, siis pole seda tarvis eraldi paigaldada. Vajadusel saab GPG endale hankida http://gnupg.org/download/index.en.html veebilehelt.

Paigaldamine Ubuntu jt Debiani-põhistes Linuxites:

sudo apt update && sudo apt install gnupg2 xloadimage && sudo apt clean

MS Windowsile on olemas Gpg4win. Ettevaatust Kleopatra rakendusega MS Windowsis! Sellega loodud GPG-võtmeid ei pruugi olla turvaline usaldada!

Teised valikud GnuPG kodulehel

GPG kasutamine

GnuPG versiooni ja krüptoalgoritmide toe vaatamine:

gpg --version

gpg (GnuPG) 2.2.4
libgcrypt 1.8.1
Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Home: /home/kasutaja/.gnupg
Toetatud algoritmid:
Avalik võti: RSA, ELG, DSA, ECDH, ECDSA, EDDSA
Šiffer: IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH,
    CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256
Räsi: SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Pakkimine: Pakkimata, ZIP, ZLIB, BZIP2

Võtmete vaatamine

gpg --list-keys
gpg --list-public-keys
gpg --list-secret-keys
gpg --fingerprint
gpg --check-signatures
gpg --list-keys --keyid-format LONG --fingerprint
gpg --list-keys --with-subkey-fingerprint <võtme ID>
gpg --with-colons --list-keys
gpg --with-colons --list-keys <ID>
gpg --list-keys @user

Võtmepaari loomine

Võtmepaari loomiseks tuleb terminali sisestada:

gpg --full-gen-key --expert

Selle peale küsitakse, millist võtit luua soovitakse.
Väga soovitav on luua elliptilise krüpto toega (ECC Elliptic Curve Cryptography) võtmepaar (vt krüptograafiliste algoritmide elutsükli uuringud):

Palun valige, millist võtmetüüpi te soovite:
  (1) RSA and RSA (default)
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (ainult allkirjastamiseks)
  (4) RSA (ainult allkirjastamiseks)
  (7) DSA (set your own capabilities)
  (8) RSA (set your own capabilities)
  (9) ECC and ECC
 (10) ECC (sign only)
 (11) ECC (set your own capabilities)
 (13) Existing key
Teie valik? 9

Järgmisena küsitakse meilt, millist elliptilist krüptot me kasutada soovime:

Please select which elliptic curve you want:
  (1) Curve 25519
  (3) NIST P-256
  (4) NIST P-384
  (5) NIST P-521
  (6) Brainpool P-256
  (7) Brainpool P-384
  (8) Brainpool P-512
  (9) secp256k1
Teie valik? 1

Nüüd tuleb määrata oma võtme kehtivusaeg. Vaikimisi on see 0 ehk lõpmatult, kuid siin tasub meeles pidada, et kui võtit enam ei kasutata, siis tuleb see ka tühistada.

Palun määrake, kui kaua on võti kehtiv.
     0 = võti ei aegu
   <n> = võti aegub n päevaga
   <n>w = võti aegub n nädalaga
   <n>m = võti aegub n kuuga
   <n>y = võti aegub n aastaga
Võti on kehtiv kuni? (0) <Enter>

Kinnitame oma valikut:

Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

Järgmisena sammuna tuleb sisestada vajalikud andmed.
Näidisandmed asendada tegelikega.

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Pärisnimi: Eesnimi Perenimi
E-posti aadress: eesnimi@perenimi.ee
Kommentaar: 
Te valisite selle KASUTAJA-ID:
  "Eesnimi Perenimi <eesnimi@perenimi.ee>"

Muuda (N)ime, (K)ommentaari, (E)posti või (O)k/(V)älju? O

[SALASÕNA KÜSIMINE VÕTMEPAARILE]

Me peame genereerima palju juhuslikke baite. Praegu oleks hea teostada
arvutil mingeid teisi tegevusi (kirjutada klaviatuuril, liigutada hiirt,
kasutada kettaid jne), see annaks juhuarvude generaatorile võimaluse
koguda paremat entroopiat.

gpg: key 409532D1CC948816 marked as ultimately trusted
gpg: revocation certificate stored as '/home/student/.gnupg/openpgp-revocs.d/58AA6DD2C39E2CC6CB047B91409532D1CC948816.rev'
avalik ja salajane võti on loodud ja allkirjastatud.

pub  ed25519 2020-02-12 [SC]
   58AA6DD2C39E2CC6CB047B91409532D1CC948816
uid           Eesnimi Perenimi <eesnimi@perenimi.ee>
sub  cv25519 2020-02-12 [E]

Avalikku võtit saab vaadata käsuga:

gpg --list-key

/home/test/.gnupg/pubring.kbx
------------------------------
pub  ed25519 2020-02-12 [SC]
   58AA6DD2C39E2CC6CB047B91409532D1CC948816
uid      [ultimate] Eesnimi Perenimi <eesnimi@perenimi.ee>
sub  cv25519 2020-02-12 [E]

Avalik võti on CC948816 (8 viimast sümbolit sõrmejäljest)

Salajast võtit saab vaadata:

gpg --list-secret-keys

Tühistussertifikaat

Soovituslik oleks luua ka revocation key, millega saab avalikku võtit tühistada.

gpg --output tyhistamise-sertifikaat.asc --armor --gen-revoke CC948816

Create a revocation certificate for this key? (y/N) y
Palun valige tühistamise põhjus:
 0 = Põhjus puudub
 1 = Võti on kompromiteeritud
 2 = Võti on asendatud
 3 = Võti ei ole enam kasutusel
 Q = Katkesta
(Tõenäoliselt soovite siin valida 1)
Teie otsus? 3
Sisestage mittekohustuslik kirjeldus. Lõpetage tühja reaga:
> 
Tühistamise põhjus: Võti ei ole enam kasutusel
(Kirjeldust ei antud)
Is this okay? (y/N) y
Tühistamise sertifikaat on loodud.

Tühistussertifikaatide loomise automatiseerimine skripti abil:

#!/bin/sh
# 0 = Põhjus puudub
printf "Y\n0\n\nY\nY\n"|gpg --no-tty --command-fd 0 --status-fd 2 --output tyhistamise-sertifikaat_pohjus-puudub.asc --armor --gen-revoke CC948816 >&- 2>&-
#
# 1 = Võti on kompromiteeritud
printf "Y\n1\n\nY\nY\n"|gpg --no-tty --command-fd 0 --output tyhistamise-sertifikaat_pohjus-kompromiteeritud.asc --armor --gen-revoke CC948816
#
# 2 = Võti on asendatud
printf "Y\n2\n\nY\nY\n"|gpg --no-tty --command-fd 0 --output tyhistamise-sertifikaat_pohjus-asendatud.asc --armor --gen-revoke CC948816
#
# 3 = Võti ei ole enam kasutusel
printf "Y\n3\n\nY\nY\n"|gpg --no-tty --command-fd 0 --output tyhistamise-sertifikaat_pohjus-ei-ole-enam-kasutusel.asc --armor --gen-revoke CC948816

Vajadusel impordime eelnevalt ka vana võtmepaari tühistamiseks

gpg --import avalik-salajane-koos.asc

Hilisem tühistussertifikaadi kasutamine: importimisega tühistame olemasoleva võtmepaari

gpg --import tyhistamise-sertifikaat.asc

Serverites tühistamine peale vana võtme ja selle tühistusserdi importi:

gpg --keyserver keys.openpgp.org --search-keys CC948816
gpg --keyserver keys.openpgp.org --send-keys CC948816

Näiteskript:

#!/bin/sh
gpg --keyserver keys.gnupg.net --search-keys CC948816
gpg --keyserver keys.gnupg.net --send-keys CC948816 #tühistamine õnnestus kuid ei kinnitatud (sisuliselt ebaõnnestus)

gpg --keyserver keys.openpgp.org --search-keys CC948816
gpg --keyserver keys.openpgp.org --send-keys CC948816 #tühistamine õnnestus

gpg --keyserver hkps.pool.sks-keyservers.net --search-keys CC948816
gpg --keyserver hkps.pool.sks-keyservers.net --send-keys CC948816 #tühistamine õnnestus

gpg --keyserver pool.sks-keyservers.net --search-keys CC948816
gpg --keyserver pool.sks-keyservers.net --send-keys CC948816 #tühistamine õnnestus

gpg --keyserver pgp.key-server.io --search-keys CC948816
gpg --keyserver pgp.key-server.io --send-keys CC948816 #tühistamine õnnestus

gpg --keyserver pgp.mit.edu --search-keys CC948816
gpg --keyserver pgp.mit.edu --send-keys CC948816 #tühistamine ebaõnnestus

gpg --keyserver hkps://peegeepee.com --search-keys CC948816
gpg --keyserver hkps://peegeepee.com --send-keys CC948816 #tühistamine õnnestus

gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --search-keys CC948816
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --send-keys CC948816 #tühistamine ebaõnnestus

gpg --keyserver zimmermann.mayfirst.org --search-keys CC948816
gpg --keyserver zimmermann.mayfirst.org --send-keys CC948816 #tühistamine õnnestus

gpg --keyserver pgp.rediris.es --search-keys CC948816
gpg --keyserver pgp.rediris.es --send-keys CC948816 #tühistamine õnnestus

gpg --keyserver hkps://keyserver.pgp.com --search-keys CC948816
gpg --keyserver hkps://keyserver.pgp.com --send-keys CC948816 #tühistamine ebaõnnestus

gpg --keyserver pgp.zdv.uni-mainz.de --search-keys CC948816
gpg --keyserver pgp.zdv.uni-mainz.de --send-keys CC948816 #tühistamine ebaõnnestus


Kui võtmepaari enam vaja ei ole (tühistatud võti on võtmeserveritesse saadetud) siis võib kustutada

gpg --delete-secret-and-public-key CC948816

Võtme täiendamine

vaatame esmalt, mis võtmed meil on:

gpg --list-keys

võtme ID on sõrmejälje 8 viimast sümbolit

Võtme muutmiseks tuleb konkreetse võtme muutmine avada GPG interaktiivses haldusliideses

gpg --expert --edit-key CC948816

help #kõik GPG haldusliidese käsud

quit    välju sellest menüüst
save    salvesta ja välju
help    näita seda abiinfot
fpr     show key fingerprint
grip    show the keygrip
list    näita võtit ja kasutaja IDd
uid     vali kasutaja ID N
key     select subkey N
check    check signatures
sign    sign selected user IDs [* see below for related commands]
lsign    sign selected user IDs locally
tsign    sign selected user IDs with a trust signature
nrsign   sign selected user IDs with a non-revocable signature
adduid   lisa kasutaja ID
addphoto  lisa foto ID
deluid   delete selected user IDs
addkey   add a subkey
addcardkey add a key to a smartcard
keytocard  move a key to a smartcard
bkuptocard move a backup key to a smartcard
delkey   delete selected subkeys
addrevoker lisa tühistamise võti
delsig   delete signatures from the selected user IDs
expire   change the expiration date for the key or selected subkeys
primary   flag the selected user ID as primary
pref    näita eelistusi (ekspert)
showpref  näita eelistusi (detailsena)
setpref   set preference list for the selected user IDs
keyserver  set the preferred keyserver URL for the selected user IDs
notation  set a notation for the selected user IDs
passwd   muuda parooli
trust    muuda omaniku usaldust
revsig   revoke signatures on the selected user IDs
revuid   revoke selected user IDs
revkey   revoke key or selected subkeys
enable   enable key
disable   disable key
showphoto  show selected photo IDs
clean    compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key
minimize  compact unusable user IDs and remove all signatures from key

* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures (lsign),
 a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures
 (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).

Pildi haldamine

Alljärgnevad käsud on juba GPG haldusliideses

addphoto

Valige foto ID'na kasutatav pilt. Pilt peab olema JPEG fail.
Pidage meeles, et pilt salvestatakse teie avalikus võtmes. Kui kasutate
väga suurt pilti, on ka kõti väha suur!
Mõistlik pildi suurus võiks olla umbes 240x288.

Sisestage foto ID jaoks JPEG faili nimi: pilt.jpg #vajadusel anda absoluutse aadressiga pildifaili asukoht
On see foto õige (j/E/v)? j

sec ed25519/409532D1CC948816
   created: 2020-02-12 expires: mitte kunagi    usage: SC 
   trust: ultimate   validity: ultimate
ssb cv25519/6765DBFA115A5CCD
   created: 2020-02-12 expires: mitte kunagi    usage: E  
[ultimate] (1). Eesnimi Perenimi <eesnimi@perenimi.ee>
[ unknown] (2) [jpeg image of size 5671]

SELLEGA ON PILT LISATUD

kui puudub pildi vaatamise programm:

/bin/bash: xloadimage: käsku ei ole
gpg: foto ID ei saa näidata!

foto vaatamiseks xloadimage'i abil:

showphoto
Displaying jpeg photo ID of size 5671 for key 409532D1CC948816 (uid 2)

e-postiaadressi lisamine

adduid

Pärisnimi: Eesnimi2 Perenimi2
E-posti aadress: eesnimi2@perenimi2.ee
Kommentaar: 
Te valisite selle KASUTAJA-ID:
  "Eesnimi2 Perenimi2 <eesnimi2@perenimi2.ee>"

Muuda (N)ime, (K)ommentaari, (E)posti või (O)k/(V)älju? O

sec ed25519/409532D1CC948816
   created: 2020-02-12 expires: mitte kunagi    usage: SC 
   trust: ultimate   validity: ultimate
ssb cv25519/6765DBFA115A5CCD
   created: 2020-02-12 expires: mitte kunagi    usage: E  
[ultimate] (1) Eesnimi Perenimi <eesnimi@perenimi.ee>
[ultimate] (2) [jpeg image of size 5671]
[ unknown] (3). Eesnimi2 Perenimi2 <eesnimi2@perenimi2.ee>

save 

E-postiaadressi eemaldamiseks: deluid

Uuesti sisenemisel saame vajadusel usaldada oma võtit ja sellele lisatud aadresse.

gpg --expert --edit-key CC948816

trust

Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' keys
(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, etc.)
                      
 1 = I don't know or won't say
 2 = I do NOT trust                     
 3 = I trust marginally               
 4 = I trust fully                    
 5 = I trust ultimately                 
 m = back to the main menu       

Teie otsus? 5

Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) y

... see uuendab trust-db koheselt ja eraldi salvestada ei ole vaja.

vaikimisi e-postiaadressi (UID) määramine

list #vaatame, mis saadaval, punktiga on tähistatud vaikimisi
uid x #valime UID välja, x asemele õige number
primary #määrame põhiliseks
save #salvestame

uuesti sisenemisel on vaikimisi (punktiga) juba uus aadress

Salasõna muutmine

gpg --edit-key Your-Key-ID-Here
gpg> passwd
gpg> save

Võtme jagamine

Algne idee on avalik võti võtmeserverisse üles laadida. Kui võti uueneb siis ka serveris uuendada. Sageli on võtmeservereid mitu, mida kasutatakse.

Kuid ei soovita seda teha kuna kustutada sealt ei saa - saab vaid tühistada. Kui siis tühistussertifikaat mingil põhjusel kadunud või ei mäleta võtme salasõna siis ei saa ka tühistada. Lisaks kui ka on see kõik olemas siis vaatamata sellele mitmed võtmeserverid ei tühista võtit ära ja see jääb endiselt alles ning eksitab teisi inimesi.


Pigem on soovitav avalik võti teisele osapoolele kodulehel, pilves failina edastada või ka suhtlusrakenduse, e-posti teel või mõne muu meediumi kaudu. Näiteks lisatakse tavaliselt kodulehele e-postiaadress - sinna juurde võiks siis kirjutada ka võtme sõrmejälje, mis on omakorda link avalikule võtmele ehk siis klõpsates sõrmejälge saab avaliku võtme alla laadida. Näiteks kirjutab CERT EE oma avaliku võtme sõrmejälge kodulehel.

Võtme eksport-import

Avaliku võtme eksport:

gpg --output avalik-voti.asc --armor --export CC948816

Salajase võtme eksport

gpg --output salajane-voti.asc --armor --export-secret-keys CC948816

Siin küsitakse ka salajase võtme salasõna. Skriptimisel aga see ei sobi ja saame tekstifailina salasõna ette anda ning muud dialoogid ka automaatselt ära kinnitada:

cat /asukoht/salas6na | gpg --pinentry-mode loopback --yes --passphrase-fd 0 --output salajane-voti.asc --armor --export-secret-keys CC948816

Kaks võtit kokku ühte faili:

for f in avalik-voti.asc salajane-voti.asc; do (cat "${f}"; echo); done > avalik-salajane-koos.asc && truncate -s $(head -n -1 avalik-salajane-koos.asc | wc -c) avalik-salajane-koos.asc

Võtme(te) importimine

gpg --import avalik-voti.asc salajane-voti.asc

Teiste inimeste avalike võtmete importimine tagab selle, et teise osapoolega on info vahetamine võimalik. Pärast importimist lisandub teise isiku avalik võti sinu pubring.kbx faili. Veendu, et importimine oli edukas:

gpg --list-key

Avaliku võtme otsimine ja importimine võtmeserverist:

gpg --keyserver pool.sks-keyservers.net --search-keys <e-post@random.com>
gpg --keyserver pool.sks-keyservers.net --search-keys "Eesnimi Perenimi"

Võtmepaari kustutamine

gpg --delete-secret-and-public-key CC948816
Delete this key from the keyring? (y/N) y

Erinevad võimalused

gpg --delete-keys name
gpg --delete-secret-keys name
gpg --delete-secret-and-public-key name

Graafiline haldus

Erinevad graafilised (GUI) rakendused leiab GnuPG kodulehelt. Paraku ei toeta Linuxis ükski GUI rakendus ECC võtmeid (veel).

Graafiliselt võimalik siiski ka ECC-võtmeid luua:

Andmete krüpteerimine

Avatekst + vastuvõtja avalik võti ---> krüptogramm
Faili krüpteerimiseks sisesta järgmine käsk:

gpg --output <väljundfail.midagi> --encrypt -r <saaja_e-post@random.com> <avateksti.midagi>
Näide: gpg --output eritisalajane.txt --encrypt -r keegi@midagi.com saladus.txt

Selle käsuga krüpteerisime me faili nimega saladus.txt, kasutades selleks isiku(kes kasutab e-posti aadressit keegi@midagi.com) avalikku võtit ja saime krüptogrammi nimega eritisalajane.txt. Kui nüüd tekkinud krüptogrammi less käsuga vaatame, siis näeme, et faili sisu pole loetav. Avateksti (saladus.txt) võib nüüd kustutada ning alles jääb ainult krüpteeritud fail (eritisalajane.txt).


Andmete dešifreerimine

Krüptogramm + vastuvõtja salajane võti ---> avatekst
Krüptogrammi(mis on krüpteeritud sinu avaliku võtmega) dešifreerimiseks sisesta järgmine käsk:

gpg --decrypt <krüptogramm.midagi> --output <väljundfail.midagi>
N: gpg --decrypt eritisalajane.txt –output tavaline.txt

Siinkohal tasuks mainida, et saatja ning vastuvõtja ei ole alati erinevad inimesed. GPG abil võime krüpteerida ka oma enda andmeid. Sellisel juhul luuakse krüptogramm ning avateksti võime kustutada. Seda saab lihtsalt teha sümmeetrilist krüptoalgoritmi kasutades:

gpg -s <avatekst.midagi>

Dešifreerimine toimub eelnevalt mainitud käsuga:

gpg -d <krüptogramm.midagi> -o <väljundfail.midagi>


Andmete allkirjastamine

Andmete allkirjastamiseks on mitu võimalust:

Krüpteeritud ASCII Armored fail. Tegemist on krüptogrammiga ning see pole ilma dešifreerimata loetav.

gpg --armor --sign <failinimi.midagi>

Allkirjastatakse fail, kuid sisu krüpteerimist ei toimu ning fail jääb loetavaks.

gpg --clearsign <failinimi.midagi>

Faili ehtsust on võimalik kontrollida järgmise käsuga:

gpg --verify <failinimi.midagi>

Väljund:

gpg: Signature made Thu 29 Nov 2012 11:06:03 AM EET using RSA key ID D29AF589
gpg: Good signature from "Heli Kopter <hkopter@midagi.com>"

gpg --verify kontrollib ainult faili allkirja, kuid avateksti see näha ei võimalda(juhul kui fail on krüpteeritud). Selleks tuleb fail dešifreerida ning selle käigus kontrollitakse ka faili allkirja (käsku vaata eespoolt).

Käskude kohta leiab rohkem teavet: https://manpages.ubuntu.com/manpages/en/man1/gpg.1.html

Kasutatud kirjandus

man gpg
http://www.glump.net/howto/gpg_intro
http://www.randombugs.com/linux/gpg-ubuntu-debian.html
http://manpages.ubuntu.com/manpages/lucid/man1/gpg.1.html
http://www.gnupg.org/features.en.html
https://help.ubuntu.com/community/GnuPrivacyGuardHowto
http://www.spywarewarrior.com/uiuc/gpg/gpg-com-4.htm
https://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man1/gpg2.1.html
https://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/GPG-Examples.html
https://www.ria.ee/et/ametist/uuringud-analuusid-ulevaated.html
https://gnupg.org/software/frontends.html

Autor: Kaarel Kuurmann A21
Täiendused: Edmund Laugasson (12.02.2020)