Meeskond:Lill

From ICO wiki
Revision as of 18:01, 2 November 2017 by Aavi (talk | contribs) (Analüüs)


Rühmatöö aines Programmeerimine C# keeles

Meeskond

 • Alo Avi - projektijuht
 • Arnika Rästa
 • Sven Veelaid
 • Karmen Lillemets
 • Marite Rammo

Tehnoloogia

 • C#
 • WPF
 • SQL

Idee

Projekti eesmärk on teha kooli infosüsteem. Alustame põhilistest asjadest ja lisame hiljem erinevaid funktsionaalsusi juurde. Teeme lille, mis on parem kui ÕIS. Esialgne projekti skelett on töölaua-põhine.


Must have funktsionaalsus

 • Ajakohane ja rühmapõhine maja/klasside tunniplaan.
 • Ainetepõhine hinnete (k.a. jooksvad hinded) sisestamine.
 • Õppejõud peab saama vastavalt enda vajadustele muudatusi sisse viia - programmi funktsionaalsus õppejõu seisukohalt.
 • Tööde tähtaegade lisamine, õppematerjalid koondatud ühte kohta.
 • Sisselogimine kasutaja ja parooliga.
 • Õiguste jagamine (näiteks õppejõud saab vaadata ja muuta ainult oma aine(te) hindeid).


Nice to have funktsionaalsus

 • Programmi funktsionaalsus õpilase seisukohalt (vaadata enda hindeid, kodutööde tähtaegu ja tunniplaani).
 • ID-kaardi, Smart-ID, Mobiil-ID põhine autentimine.
 • Ainetele registreerimise võimalus.
 • Kasutaja andmete kuvamine ja muutmine


Versioonihaldus:

Analüüs

Eesmärk on koondada õppetööga seotud informatsioon ühte kohta ja teha see ligipääsetavaks õppejõule ning tudengile. Kõige problemaatilisemaks võib osutuda tunniplaani realiseerimise osa, sest seal on väga palju liikuvaid erinevaid osi.

Mida see endas sisaldab?

Kuna TTÜ Õppeinfosüsteem jätab soovida, tuli idee ise midagi paremat teha. Põhi komponendiks on ajakohane ning informatiivne tunniplaan, õppematerjalide ning jooksvate hinnete kuvamine.

Mis eesmärk?

Lihtsustada õppejõu tööd ning koondada õppetööga seonduvate andmete jälgimine ning informatsiooni vahetamine tudengitega.

Mida tavakasutaja sellega teha saaks?

Meie rakenduse sihtkasutajateks on õppejõud ning tudengid. Saab vaadata tunniplaani, tulevate tööde ja ülesannete kuupäevi ning jooksvaid hindeid.

Milliste osade realiseerimine võib osutuda problemaatiliseks?

Kalendri funktsionaalsus täies ulatuses nii nagu me seda ette kujutame pakub kindlasti mitmekesiseid ja huvitavaid väljakutseid. Eriti sündmuste lisamine ja muutmine otse kalendrist.

Must have:

 • Sisselogimine: Kontrollib kas andmebaasis on vastav kasutaja, arvutab parooli räsi ja vaatab kas sisestatud parooli räsi on õige. Kasutajagruppide ning õiguste majandus taustal.
 • Tunniplaan: Vaikimisi kuvab kasutajaga seotud tunniplaani. Võimalik vaadata nii kuu, kui nädala lõikes ning kiiresti soovitavat nädalat või kuud valida. Võimalik filtreerida tingimuste alusel (Õppejõud, rühm, ruum jne.) Võimaldab õppejõul kalendrisse sündmuste lisamist, muutmist, kustutamist. Kontrollib, kas antud ajal antud ruum vaba on, kui on tegu vastavat tüüpi sündmusega. Sündmustel on tüübid: Loeng, Praktikum, Harjutus, Konsultatsioon jne. Kalender kuvab samas aegselt ka koduste ülesannete ja tööde tähtaegu, mis ei pea omama kindlat kohta ja võivad kattuda teiste sündmustega.
 • Õppematerjalid: Võimaldab näha ning lisada, muuta ja kustutada õppematerjale failide või linkidena. Samuti on võimalik muuta materjalidele ligipääsemise õigusi kasutajagruppide kaupa (Rühmad, Õppeained jne.)
 • Hinded: Võimalik valida ainet ja näha kõiki antud ainet õppivaid tudengeid ning nende jooksvaid hindeid. Peab olema võimalik lisada, muuta ja kustutada hinde tulpasi (kontrolltööd, referaadid, laborid jne.)[Võimaluse korral ka VarChar tüüpi tulbad.] Ridu nimede või hinnete (ka null) järgi filtreerida ja tudengitele hindeid määrata või muuta. Kus sobilik arvutab tudengi jooksvat seisu vastavalt õppejõu määratud kaaludele.

Nice to have:

 • Ligipääs õpilase tüüpi kontole: Kogu funktsionaalsus, piiratud kujul ka tudengi tüüpi kontodele. Saab näha oma jooksvaid hindeid, registreeritud ainetega täidetud tunniplaani, koos ülessannete tähtaegadega. Ligipääs lubatud õppematerjalidele.
 • Tudengi õppesoorituste info. //TODO
 • Kasutaja andmete kuvamine ja muutmine: //TODO
 • Teated: //TODO
 • Admin kasutaja liides//TODO?
 • Uute kasutajate lisamine: //TODO
 • Ainetele registreerimine/õppeainete lisamine.//TODO?
 • Ühtse disainiga UI//TODO?
 • //TODO?

Ajalogi

 • 11.09.2017 - meeskonna kokkupanek
 • 19.10.2017 - esimene kohtumine ja idee paika panemine, Wiki lehe tegemine
 • 02.11.2017 - projekti analüüsi koostamine