MySQL

From ICO wiki

MySQL on relatsiooniline andmebaasi haldamise süsteem. Ametlikult hääldakse "mai-es-kju-el". MySQL omanikuks ja sponsoriks on Rootsi firma MySQL AB, mille praegune omanik on Sun Microsystems - ORACLE Corporation'i tütarettevõte.

Platvormid ja kasutajaliidesed

MySQL toetab mitmeid platvorme, mille hulgas on AIX, BSDi, FreeBSD, HP-UX, i5/OS, Linux, Mac OS X, NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OpenSolaris, eComStation, OS/2 Warp, QNX, IRIX, Solaris, Symbian, SunOS, SCO OpenServer, SCO UnixWare, Sanos, Tru64 ja Microsoft Windows. Eksisteerib ka MySQL'i port OpenVMS'ile.

MySQL'i kood kasutab C ja C++ programmeerimiskeelt.

Kõik peamised programmeerimiskeeled sisaldavad teeke MySQL andmebaasidele ligipääsemiseks.

MySQL installeerimine ja konfigureerimine (Ubuntu-server 9.10)

Logi sisse juurkasutaja õigustega:

sudo -i

Installeerimine

apt-get install mysql-server

Võimaldab korraga installeerida kõik vajalikud paketid.

Konfigureerimine

Kui soovid anda ligipääsu teistele hostidele (vaikimisi on lubatud vaid localhost), redigeeri MySQL'i konfiguratsiooni faili:

nano /etc/mysql/my.cnf

Leia "bind-address = 127.0.0.1" rida ja kommenteeri see välja. Nüüd pääsevad kõik hostid baasile ligi.

Tee restart:

/etc/init.d/mysql restart

Kontrolli pordi "kuulamist" netstat käsu abil:

netstat -tap

ja leia sarnane rida: tcp 0 0 *:mysql *:* LISTEN 3306/mysqld

See tähendab, et MySQL kuulab porti 3306 (seda saab muuta konfiguratsiooni failis /etc/mysql/my.cnf).

Sea uus salasõna:

mysqladmin -u root password 'salasõna'

Ja tee restart veel üks kord:

/etc/init.d/mysql restart

Liigipääs MySQL andmebaasi

MySQL omab oma käsurea interpretaatori (command line interpreter e CLI). Liigipääsu MySQL CLI saab kasutades mysql korraldust koos võtmetega -u ja -p. Siin kasutaja root saab liigipääsu:

[root@xxxxxx tmp]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14 to server version: 3.23.58
 
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
 
mysql>

Loome ja Kustutame MySQL andmebaasi

Luua andmebaasi saab korraldusega:

mysql> create database 'andmebaasinimi';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql>

Kui on vaja niiöelda "droppida" andmebaasi siis kasuta korraldust:

mysql> drop database 'andmebaasinimi';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
 
mysql>

Varukoopia salvestamine ja taastamine

On väga tähtis teha varukoopiaid oma andmebaasidest. Selleks kirjuta:

mysqldump -h localhost -u root -p'sinu salasõna' 'andmebaasinimi' > 'failinimi'.sql

Andmebaasi taastamiseks failist kirjuta:

mysql -h localhost -u root -p'sinu salasõna' 'andmebaasinimi' < 'failinimi'.sql

Enne taastamist on soovitatav testida varukoopia korrektsust test serveril.

Autor

Sandra Netšajeva
A21

Kasulikud viited

MySQL parooli reset
MySQL andmebaasi jõudluse parandamine
MySQL klasterdamine (eng)
Kasulik juhend
Veel üks kasulik juhend

Allikad

http://en.wikipedia.org/wiki/Mysql
http://dev.mysql.com/