OSadmin wiki article

From EIK wiki
Revision as of 14:17, 29 January 2017 by Edmund (talk | contribs) (Created page with "=Article skeleton= Important points to follow: About the author: Name, Group, article writing date and year Brief explanation of which the article is about The bubble is not n...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Article skeleton

Important points to follow: About the author: Name, Group, article writing date and year Brief explanation of which the article is about The bubble is not necessary to write, but it is good if all the orders are clearly explained Technology for utilization of real life, examples of their own and possibly testing is greatly appreciated! Simple drawings that explain a long chat at a glance, is also good! The text could be a good structure - the logical sub-titles and distribution in the subject for easier to read. Use technical information sources but do not copy them fully into. All sources used in article should be referred!


Artikli teema valimine

  • Teema peab olema seotud OSadmin ainega (sh Linuxiga). Võimalusel võib tuua sama käsu kasutamisvõimalused ka MS Windows'is (nt cmd, Powershell'is). Tuua kindlasti ka näiteid, milleks ja kuidas kasutada käsitletud teemat sysadminni töös.
  • Teema valib tudeng käesolevalt viki lehelt kus kirjutab oma nime ja õppegrupi veel valimata teema taha ja tõstab selle valitud teemade alla.
  • Kui soovitakse valida teemat, mida nimekirjas ei ole siis lepitakse õppejõuga kokku ja kirjutatakse teema käesolevasse viki artiklisse
  • Valitud teema koos lingiga palun kirja panna aine veebivormi, mille lingi leiab õpimapi alt.
  • Artikkel tuleb esitada EIK'i vikisse
  • Leida kaastudeng kes hindab artiklit alamlehe discussion all (vt hindamismudel) - palun hinnangu juurde kirja panna ka tudengi nimi, õppegrupp ja kuupäev, millal hinnang kirjutati
  • Kui artikkel on valmis ja kaastudengi poolt hinnatud, siis tuleb sellest õppejõule teada anda, et saaks tagasisidet anda ja hinnata
  • Kui tekib küsimusi, mida võiks täiendamist vajavatele artiklitele juurde kirjutada siis vajadusel suhelda aine õppejõuga. Üldiselt tasub vaadata antud käsu man-lehte, teiste vikide artikleid ja mõelda kuidas võiks antud käsust kasu olla süsteemiadministraatorile.
  • Kui leitakse käesolevast vikist otsinguga, et konkreetne teema on puudu või vajab täiendamist siis võib selle ise siia kirjutada && suhelda vajadusel aine õppejõuga.

NB! Kindlasti lisada aine kategooria artikli lõppu: [[Category:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine]]