Powershell versioon 3

From ICO wiki
Revision as of 17:31, 3 January 2014 by Gkosenkr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Sissejuhatus

Töö eesmärk on tutvustada Windows PowerShell V3-e ja selle uusi võimalusi.

Eeldused

Sellest dokumendist saab abi inimene, kes juba teab PowerShelli, kui ka teiste skriptimiskeelte algtõdesid. Siin väljatoodud käsud töötavad ka tavakasutaja õigustes, väljaarvatud, üks erand, millest on allpool juttu.

Autor

 • Gert Kosenkranius
 • Grupp AK21

Ülevaade

Mis on Windows PowerShell V3?

Windows PowerShell V3 on Windowsi operatsioonisüsteemi sisse ehitatud skriptimiskeel, mis aitab õigetes kätes oluliselt lihtsustada administraatori elu. Sellega annab kirjutada skripte, mis muudavad korduva ja tülika töö lihtsaks ja autmoatiseerituks. Nüüdseks on välja tulnud juba kolmas versioon, mis on endaga kaasa toonud uuendused, milledest mõnedest annangi ülevaate.

Uuendused

Liikmete läbikäimine

Nagu ikka tavaks, tuleb ka skriptimises aegajalt kasutada erinevate andmekogumite läbikäimist. Näiteks tuleb iga failiga kaustas midagi teha. Versioon kolmes on oluliselt mugavamaks tehtud objektide ja liikmete läbikäimist skriptides. Kui enne tuli kasutada algajatele suhteliselt raskelt mõistetavat $_. kontruktsiooni, siis uues versioonis on see oluliselt lihtsam. Näiteks: (allikas 1 ja 3)

Vanas versioonis tuli kaustas olevate objektide täis PATH-i teadasaamiseks kirjutada:

 dir | % { $_.FullName }

Siis uues versioonis saab seda teha oluliselt mugavamalt:

 (dir).FullName

Kaughalduse sessioonidele muutujate edastamine

On skripte, mis tegelevad kaugel asuvate arvutitega, ning aegajalt tuleb nednele arvutitele edastada mõni väärtus, mis on defineeritud muutujaga. Kui vanas versioonis taheti mõni muutuja edastada läbi kaughalduse, siis tuli kasutada näiteks sellist lahendust: (allikas 1 ja 2)

 $localVar = 42 
 Invoke-Command -cn srv123 { param($localVar) echo $localVar } –ArgumentList $localVar 
 42

Siis uues versioonis on see jälle mugavamaks tehtud:

 $localVar = 42 
 Invoke-Command –cn srv123 { echo $using:localVar } 
 42

PSItem

Et oleks kergem aru saada, kuidas objekte läbi käiakse, võeti kasutusele $PSItem muutuja, see asendab endist $_ muutujat. See teeb elu lihtsamaks, sest osadele inimestele tundus $_ maagilise asjana, millest oli raske aru saada. Nüüd võib selle asemel igal pool kirjutada $PSItem. (allikas 1 ja 2)

Argumendid ei vaja enam = $true

Kui vanas versioonis tuli parameetritele alati väärtus taha kirjutada, siis uues versioonis, tehakse seda tõese väärtuse korral automaatselt. (allikas 3)

Vanas versioonis kirjutatakse:

 param([Parameter(Mandatory=$true)]$p)

Uues versioonis võib aga kirjtuada:

 param([Parameter(Mandatory)]$p)

Kui jätta $true argumendilt ära, siis see eeldatakse sinna automaatselt.

Uued operaatorid

Uues versioonis lisandusid mõned uued operaatorid:(allikas 1)

 1. -shl nihuta bitte vasakule
 2. -shr nihuta bitte paremale – säilitab märgiga väärtuste märgi.
 3. -in nagu –contains, aga operandide järjekord on vastupidine
 4. -notin nagu –notcontains, aga operandide järjekord on vastupidine

ForEach ei käi enam üle $null-i

Kui vanas versioonis juhtus nii, et: (allikas 1)

 foreach ($i in $null) { 'got here' } 
 got here

Siis uues versioonis ei tule enam igaks juhuks if lauseid lisada, et seda vältida.

Uuendatud Help süsteem

Minu meelest üks kõige ägedamaid uuendusi üldse. Nüüd saab kõik online helpi enda arvutisse alla tõmmata. Ja seda vajadusel uuendada. Selleks tuleb käima lasta Update-Help käsk. TÄHELEPANU, selleks, et abifaile interenetist alla laadida, tuleb PowerShelli aken käima lasta administraatori õigustes. Ning lisaks annab abiinfot eraldi aknas panna kuvama, kust saab seda väga mugavalt kopeerida ja otsida. Akna kuvamiseks tuleb kasutada -ShowWindow võtit nii: (allikas 4)

 Get-Help Get-Member -ShowWindow

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et PowerShell V3 on endaga kaasa toonud mõned väga mugavad muudatused, mis teevad selles skriptimise mugavamaks ja kergemini õpitavaks. Loodan, et Microsoft võtab PowerShelli arendamist täie tõsidusega, ning järgmised versioonid annavad meile veelgi parema ja mugavama tööriista, millega enda ja teiste elu hõlbustada. Enda töös andsin kiire ülevaate mõnedest muudatustest, mida tõi endaga kaasa PowerShelli kolmas versioon. Ei tahagi väita, et see on ammendav allikas. Kasutatud kirjanduse nimekirjast leiab linke, kust saab lugeda lisaks.


Kasutatud kirjandus

 1. MSDN Blog
 2. What's New in Windows PowerShell
 3. Getting Started with PowerShell 3.0 Jump Start
 4. PowerShell-i enda abifailid.


Gert Kosenkranius AK21-2013