Difference between revisions of "Setuid / Setgid"

From ICO wiki
(Näited:)
Line 30: Line 30:
 
|}
 
|}
  
Vaatamaks kas failil on Setuid määratletud, kasutatakse käsku '''ls -l'''. „'''s'''“ bit näitab kasutaja õigustes Setuid määratletust.
+
Vaatamaks kas failil on Setuid määratletud, kasutatakse käsku '''ls -l'''. „'''s'''“ bit näitab kasutajaõigustes Setuid määratletust.
  
 
* Setuid eemaldamine:  
 
* Setuid eemaldamine:  
Line 47: Line 47:
 
* Setgid lisamine:
 
* Setgid lisamine:
 
{|style="background:lightyellow;width:300px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 
{|style="background:lightyellow;width:300px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | chmod g+s kaust/failinimi
+
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | chmod g+s sbin/netreport
 
|}
 
|}
 +
 +
Tulemus:
 +
{|style="background:lightyellow;width:1000px;margin:3px;border:1px solid lightgrey"
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | ls -l /sbin/netreport
 +
-rwxr-'''s'''r-x 1 root root 0 2016-11-28 02:46 /sbin/netreport
 +
|}
 +
 +
„'''s'''“ bit näitab grupiõigustes Setgid määratletust. Kõik kasutajad käivitavad netreport faili juurgrupi (root) õigustega.
 +
 
* Setgid eemaldamine:
 
* Setgid eemaldamine:
 
{|style="background:lightyellow;width:300px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 
{|style="background:lightyellow;width:300px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | chmod g-s kaust/failinimi
+
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | chmod g-s sbin/netreport
 
|}
 
|}
 +
 +
Tulemus:
 +
{|style="background:lightyellow;width:1000px;margin:3px;border:1px solid lightgrey"
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | ls -l /sbin/netreport
 +
-rwxr-'''x'''r-x 1 root root 0 2016-11-28 02:46 /sbin/netreport
 +
|}
 +
 +
Kõik kasutajad käivitavad netreport faili vastavalt enda õigustele või gruppi kuuluvusele.
  
 
'''Loabittide formaadis (numbrite kujul):'''
 
'''Loabittide formaadis (numbrite kujul):'''
  
Setuid määramiseks tuleb loabittide ette kirjutada 4 ja õigusbitid järgi.
+
Setuid määramiseks tuleb loabittide ette kirjutada 4 ja õigusbitid(775) järgi. Kus ('''7'''75) on faili omanikul r,w,x õigused; (7'''7'''5) grupil r,w,x õigused ja (77'''5''')teistel kasutajatel r,x õigused.
 +
Read - 4; Write - 2; Execute 1 => rwx=4+2+1=7 ja rx=4+1=5
 +
 
 
Näiteks soovime anda failile Setuid:
 
Näiteks soovime anda failile Setuid:
  
Line 91: Line 110:
 
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | chmod 0775 kaust/failinimi
 
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | chmod 0775 kaust/failinimi
 
  |}
 
  |}
 
  
 
== Failide leidmine millele on määratletud Setuid või Setgid: ==
 
== Failide leidmine millele on määratletud Setuid või Setgid: ==

Revision as of 02:05, 7 December 2016

Autor

Martin Abel A41

Sissejuhatus

Setuid / SUID (set user id) on kasutajapõhine õiguste bit. Setuid-ga antakse kasutajale õigus käivitada programm / fail omanikuõigustega. Setgid / SGID (set group id) on grupipõhine õiguste bit. Setgid-ga antakse gruppi kuuluvale kasutajale õigused käivitada programm / fail omanikugrupi õigustega.

Setuid ja Setgid lisamine

Setuid ja Setgid õiguseid jagatakse chmod käsuga. Setuid ja Setgid saab määratleda nii loabittide (numbrite kujul). Loetavas formaadis (r - read, w - write, x - execute), kus: u - user(omanik); g - group(grupp); o - other(teised kasutajad); a - all(kõik: omanik, grupp kui ka teised kasutajad.) Setuid-i saab määrata ainult omanikuõigustele (u.) Setgid-i saab määrata ainult grupiõigustele (g.)

Näited:

Loetavas formaadis:

 • Setuid lisamine:


chmod u+s /usr/bin/passwd

Antud käsuga anti igale kasutajale õigus muuta enda parooli. Parooli muutes käivitakase passwd faili juurkasutaja (root) õigustega.

Tulemus:

ls -l /usr/bin/passwd

-rwsr-xr-x 1 root root 0 2016-11-28 02:46 /usr/bin/passwd

Vaatamaks kas failil on Setuid määratletud, kasutatakse käsku ls -l. „s“ bit näitab kasutajaõigustes Setuid määratletust.

 • Setuid eemaldamine:
chmod u-s /usr/bin/passwd


Tulemus:

ls -l /usr/bin/passwd

-rwxr-xr-x 1 root root 0 2016-11-28 02:46 /usr/bin/passwd

Antud käsuga eemaldati kasutajatelt õigus muuta enda parooli. Ainult juurkasutaja (root) saab parooli muuta, sest tal on ainsana kirjutamis (write) õigus. „x“ bit näitab käivitamis (execute) õigust.

 • Setgid lisamine:
chmod g+s sbin/netreport

Tulemus:

ls -l /sbin/netreport

-rwxr-sr-x 1 root root 0 2016-11-28 02:46 /sbin/netreport

s“ bit näitab grupiõigustes Setgid määratletust. Kõik kasutajad käivitavad netreport faili juurgrupi (root) õigustega.

 • Setgid eemaldamine:
chmod g-s sbin/netreport

Tulemus:

ls -l /sbin/netreport

-rwxr-xr-x 1 root root 0 2016-11-28 02:46 /sbin/netreport

Kõik kasutajad käivitavad netreport faili vastavalt enda õigustele või gruppi kuuluvusele.

Loabittide formaadis (numbrite kujul):

Setuid määramiseks tuleb loabittide ette kirjutada 4 ja õigusbitid(775) järgi. Kus (775) on faili omanikul r,w,x õigused; (775) grupil r,w,x õigused ja (775)teistel kasutajatel r,x õigused. Read - 4; Write - 2; Execute 1 => rwx=4+2+1=7 ja rx=4+1=5

Näiteks soovime anda failile Setuid:

 • lisamiseks:
chmod 4775 kaust/failinimi
 • eemaldamiseks:
chmod 0775 kaust/failinimi

Setgid määramiseks tuleb loabittide ette kirjutada 2, sama põhimõte nagu ka Setuid-lgi.

 • lisamiseks:
chmod 2775 kaust/failinimi
 • eemaldamiseks:
chmod 0775 kaust/failinimi


Setuid ja Setgid määramiseks tuleb kasutada loabitti 6.

 • lisamiseks:
chmod 6775 kaust/failinimi
 • eemaldamiseks:
chmod 0775 kaust/failinimi

Failide leidmine millele on määratletud Setuid või Setgid:

 • Setuid:
find / -type f -perm /4000
 • Setgid:
find / -type f -perm /2000
 • Setgid + Setuid:
find / -type f -perm /6000

Kokkuvõte

Setuid on kasulik õiguste jagamise viis konkreetsetele failidele. Tavakasutajale ei pea andma näiteks juurkasutaja õiguseid, et kindlates failides teha muudatusi. Setuid võimaldab jagada kasutajaõiguseid paindlikumalt ilma turvariski tõstmata. Setgid on kasulik grupi õiguste jagamise viis konkreetsele failile ilma faili omanikugruppi muutmata. Võimaldab jagada grupile õiguseid paindlikumalt ilma turvariski tõstmata.

Kasutatud kirjandus:

 1. http://linuxg.net/how-to-set-the-Setuid-and-Setgid-bit-for-files-in-linux-and-unix/
 2. https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/816-4883/secfile-69/index.html
 3. http://thegeekdiary.com/what-is-suid-sgid-and-sticky-bit/
 4. http://www.codecoffee.com/tipsforlinux/articles/028.html
 5. http://kuutorvaja.eenet.ee/kasutamine/os/failioigused.html
 6. http://linoxide.com/how-tos/stickbit-suid-guid/