Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse

From EIK wiki
Revision as of 16:33, 1 February 2018 by Edmund (talk | contribs) (Õpimapp)

Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse praktilised oskused. Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma. Ehk siis tegemist ei ole nõukogudeaegse lähenemisega kus aine konspekt või üks õpik andis vastused kõikidele küsimustele. Siiski on aine tundides, materjalides ja ka käesoleval lehel antud piisavalt viiteid ja juhiseid vajaliku info leidmiseks ning silmaringi laiendamiseks. Selline lähenemine on valdavalt levinud mitmetes kaasaegsetes ülikoolides. Oluline on osata sõnastada probleem ning otsingusõnad interneti otsimootorites. Lisaks on olemas õppeaine kiirsuhtluskanal info küsimiseks sisuliselt reaalajas. Ka on võimalus oma ekraani jagada erinevail viisil kui ei oska küsida (vt kiirsuhtluse alla). Õppejõu viki lehel on lisaviited erinevate kanalite kaudu suhtlemiseks. Iga tudeng konstrueerib oma arusaama ja teadmised just talle sobival viisil, mis vastab tema hetke teadmistele. Kellel vajalikud teadmised juba olemas siis võimalik sooritada hindamiseks vajalikud tööd ja saab aine kiiremini sooritatud.

Aine kood: ICA0012

Aine läbinud õppur:

 • teab arvutikomponentide otstarvet
 • oskab valida ja hankida arvutiriistvara
 • tunneb levinud operatsioonisüsteeme ja rakendustarkvara ning oskab neid paigaldada ja seadistada
 • oskab lahendada riistvara ja tarkvara probleeme

Aineprogramm (PDF).

ÕISis olev õppematerjali viide viitab siia lehele! Eraldi loenguid ÕISi ei laeta, sest kui teed ainet järele ja ei deklareeri siis ei näe ÕIS'is asuvaid materjale. Aine viki on üks ja ainus koht kuhu kõik koondub ja eraldi asuvad materjalid on siit lehelt viidatud.

Töövahendid

Kuigi EIK'is saab kasutada virtuaallaboreid ja arvutiklassides olevat tehnikat siis kõiki asju virtuaallaborites teha ei saa ja kui soovitakse kaasa võtta virtuaalmasinaid siis on seda lihtsam teha oma (süle)arvutiga.

 • võimalusel palun võtta (süle)arvuti kaasa. Võimalusel võib juba eelnevalt ette valmistada ka virtuaalmasinad
 • USB-mälupulk, soovitavalt 8 GB või suurem (alglaaditava ISO kirjutamiseks) - olenevalt ISO-fail suurusest võib sobida ka väiksem
 • microSD kaart, soovitavalt 16 GB või suurem (Raspberry Pi sees kasutamiseks)

Õppejõud

Edmund Laugasson

Koostöö

Küsi asju, mis segaseks jäid!

Kiirsuhtlus

Ärge kartke küsida - seda eriti aine kiirsuhtluskanalis! Seal on mul abiks ka üks tudeng küsimustele vastamisel. Kui ei küsi siis ka vastuseid ei saa. Ei ole olemas rumalaid küsimusi - on vaid rumalad vastused! Sageli on paljudel sama küsimus. Küsides aine kanalis saavad paljud vastuse küsimusele. Kui soovib personaalselt siis küsige - oluline, et küsimused leiaksid vastused! Kui ei oska küsida siis võimalus ka oma ekraani jagada ja saada vastused tundmatutele olukordadele.

Aine materjalid

Videosalvestused

Praktikumid

NB! Palun valitud praktikumid ja probleemilahendus panna kirja siia viki artiklisse.

Praktikumide raportite koostamisel julgustan kasutama ka käsurea salvestamist ekraanivideona - vt linkide all käesoleva viki lõpus.
Seal ka viited käsurea pildistamiseks juhul kui peaks vaja olema vaid käsureal töötavat programmi kasutada.

Virtuaalmasinad

Muud materjalid

Hindamine

Eksamihinne kujuneb jooksvate tööde põhjal:

 • 2 praktikumi, á 25p, 1.praktikumi tähtaeg: 26.03.2017 kell 23.59. 2.praktikum 25.05.2017 kell 23.59.
 • 1 probleemilahendus - punktid vastavalt valitud ülesandele (arvestuslikult vähemalt 5p), tähtaeg 25.05.2017 kell 23.59.
 • seminaritöö 45p, tähtaeg (esitamine loengus): päevaõpe: 6.04.2017; õhtuõpe: 3.04.2017, kaugõpe: 7.04.2017
 • kõikidele õppevormidele kõikide tööde esitamise viimane tähtaeg: 25.05.2017 kell 23.59.
 • NB! Soovitav on mitte jätta töid viimasele minutile!
 • Kui soovite teha rohkem praktikume ja probleemilahendusi kui nõutud siis neid arvestatakse 50% punktidest.

Eksam

Eksamite ja kordussoorituste ajad on siiski määratud ning nähtavad aine kalendris ÕIS'is (päevaõpe, õhtuõpe, kaugõpe) ja 2017 kevadsemestri ajad ka siin tekstifailis. Vastavalt õppekorralduseeskirjale on peale eksami (järeleksami) toimumist on 7 tööpäeva jooksul võimalus veel tulemusi sisestada ÕIS'i.

Lingid

Varasemad

Tagasiside

... saab anda siin veebivormis.